BIZTANLEEN UDAL ERROLDARI BURUZKO KONTSULTA INFORMATIKOAREN ARLOKO LANKIDETZA HITZARMENA GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN GIZARTE POLITIKAKO DEPARTAMENTUAREN ETA IRUNGO UDALAREN ARTEAN

Onartutako erakundea DFG - DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES
Arlo arduraduna INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Onarpen organoa OSOKO BILKURA
Onarpen data 2014-11-26
Indarrean sartze data 2014-11-28
Luzagarria N
Zenbatekoa Doakoa
Eremua Prozedimendu administratiboen onespena
Xedea Gipuzkoako Foru Aldundiaren Gizarte Politikako Departamentuaren eta Irungo Udalaren arteko elkarrekiko lankidetza arautzea da hitzarmen honen xedea, adierazitako Departamentuari Irungo Biztanleen Udal Erroldarako sarbide informatikoa ematearen.
Legedia 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa.
Laburpena Biztanleen Udal Erroldan bildutako informaziorako sarbidea Gizarte Politikako Departamentuak Irungo biztanleen inguruan egin beharreko kudeaketak errazteko baimentzen da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Irungo Biztanleen Udal Erroldan bildutako datu jakin batzuk lagatzea eskatu du, bere funtzioak garatzeko eta esleituta dituen eskumenak baliatzeko Herri Administrazioen arteko harremanetan bidezkoa den elkarretako lankidetzaren esparruan, bi alderdiek beharrezkotzat hartu dute adierazitako lagapenaren baldintzak arautzea.
Web
X