BIZTANLEEN UDAL ERROLDAKO INFORMAZIOA ESKURATZEKO LANKIDETZA HITZARMENA SERVICIOS DEL TXINGUDI-TXINGUDIKO ZERBITZUAK S.A. ETA IRUNGO UDALAREN ARTEAN

Onartutako erakundea MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE TXINGUDI- TXINGUDIKO ZERBITZUAK
Arlo arduraduna INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Onarpen organoa ALKATEA
Onarpen data 2016-06-10
Indarrean sartze data 2016-06-15
Luzagarria N
Zenbatekoa Doakoa
Eremua Prozedimendu administratiboen onespena
Xedea Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., Biztanleen Udal Erroldaren fitxategiko datuetara sartzeko bide elektronikotik sartzeko baldintzak ezartzea, segurtasun, integritate eta konfidentzialtasun berme guztiak bete beharko dituztenak.
Legedia 11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa.
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Jaurbidearen oinarriak arautzeari buruzkoa.
Laburpena Hitzarmen honen helburua da Servicios de Txingudi-Txingudiko Zerbitzuak, S.A., Biztanleen Udal Erroldaren fitxategiko datuetara sartzeko bide elektronikotik sartzeko baldintzak ezartzea, segurtasun, integritate eta konfidentzialtasun berme guztiak bete beharko dituztenak, tokatzen zaizkion zerbitzuak kudeatzeko (edateko uraren hornidura, hondakin-urak hustea eta tratamendua egitea eta hiri-hondakin solidoen kudeaketa zerbitzuak), aipatu zerbitzuengatik ezar daitezkeen tasak jarri eta antolatzearekin zerikusia duen guztian.
X