Ayuntamiento de
Buscador

AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA, SLk EMANDAKO IRUNGO BIDAIARIEN HIRIKO GARRAIO PUBLIKOKO ZERBITZUAN TARIFEN INTEGRAZIOKO SISTEMA EZARTZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA

Onartutako erakundea AUTOBUSES URBANOS IRUN FUENTERRABIA (AUIF)
Arlo arduraduna MUGIKORTASUN, BIDE PUBLIKO ETA OBRA ARLOA
Onarpen organoa OSOKO BILKURA
Onarpen data 2013-01-30
Indarrean sartze data 2013-02-01
Luzagarria N
Eremua Irungo bidaiarien garraio publikoa
Xedea Gipuzkoako Lurralde Historikoaren garraio publikoko tarifen integrazioko sistema ezartzea.
Legedia 1985ko apirilaren 2ko 7/1985 Legeak, Toki Erregimeneko Oinarrien arautzailea.
1992ko azaroaren 26ko 30/1992 Legeak, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzkoak.
Laburpena Irungo Udalak eta Garraioaren Lurralde Agintaritzak gaurko datarekin sinatu duten "GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO GARRAIO PUBLIKO KOLEKTIBOAN TARIFAK INTEGRATZEKO SISTEMA EZARTZEKO LANKIDETZA-HITZARMENA" izeneko dokumentuan erabakitako tarifak integratzeko sistemaren ezarpena eraenduko duten terminoak eta baldintzak onartu eta betetzeko konpromisoa hartzen du AUIF elkarteak, eta, beraz, Administrazio Publiko horiek tarifak integratzeko sistemaren inguruan hartuko dituzten akordioak eta erabakiak ere lotesleak izango dira AUIF elkartearentzat.
Hori horrela izanik, tarifak integratzeko sistemaren ezarpena arrakastaz gauzatzeko beharrezkoak diren ahalegin guztiak egiteko konpromisoa eta obligazioa hartzen du beretzat AUIF elkarteak, helburu hori lortzeko egokiak diren jarduketa guztiak, barrukoak nahiz kanpokoak, burutuz.

Oharrak

Tarifen integrazioarekin lortu nahi diren helburuak, aurrez Protokoloan jasoak izan direnak, ondorengoak dira: (i) bere ekarpena egitea Gipuzkoako garraio publiko kolektiboa erabiltzaileentzat sistema erakargarriagoa izan dadin, (ii) erraz ulertzeko moduko tarifen sistema bat ezartzea, erabiltzaileek onartutako printzipioetan oinarritua beti ere eta (iii) garraio publiko kolektiboko sistema sare integratu baten moduan ulertu eta ikustea, jasangarraigoa eta ibilgailu pribatuarekiko ez hain mendekoa litzatekeen mugikortasuna sustatzera bideratua hori guztia.

X