Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
1.1.12 ARASO-SASIKOBURUA eremuko urbanizazio proiektua Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 04-10-2021
IRUNGO 2021-2025-eko HIRI-MUGIKORTASUN PLANA. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 28-07-2021
7.2.05 ERMITA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 24-06-2021
OILAKINETA kaleko bizitegi-partzelan Hiri Antolamenduko Plan Berezia Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 12-05-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Urbanizazio Proiektua. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 06-04-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Birpartzelazio Proiektua. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 18-03-2021
6.2.06 TXENPERENEA esparruko Plan Orokorraren Aldaketa. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 06-10-2020
Xehetasun azterketa, 3.1.01 San MIGUEL-ANAKA eremuko RV-8 lurzatian. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-10-2020
5.3.13 KORROKOITZ eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 28-07-2020
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 15-06-2020
0.2.01 ENTORNO ESTACION eremuan Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Irizpideak eta Helburuak Aprobación de Criterios y Objetivos Generales/Irizpide eta Helburu Nagusien Ones 15-01-2020
Avance de la Modificación Puntual del Plan General en el ámbito 0.2.01 ENTORNO ESTACION. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Aurrerakina 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntuala 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 13-03-2018
X