Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTENEA BERRI Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 17-05-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 12-05-2021
OILAKINETA kaleko bizitegi-partzelan Hiri Antolamenduko Plan Berezia Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 12-05-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 04-05-2021
Hirigintza Antolamenduko Hitzarmena Brioche Pasquier Recondo Azken Portu Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 30-04-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Urbanizazio Proiektua. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 06-04-2021
1.1.12 ARASO-SASIKO BURUA eremuko EUko kontzertazio Hitzarmena Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 22-03-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Birpartzelazio Proiektua. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 18-03-2021
Cipriano Larrañaga kalea 15Zbko Xehetasun Azterketa Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 16-03-2021
7.2.05 ERMITA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 01-12-2020
6.2.06 TXENPERENEA esparruko Plan Orokorraren Aldaketa. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 06-10-2020
Xehetasun azterketa, 3.1.01 San MIGUEL-ANAKA eremuko RV-8 lurzatian. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-10-2020
5.3.13 KORROKOITZ eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 28-07-2020
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 15-06-2020
0.2.01 ENTORNO ESTACION eremuan Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Irizpideak eta Helburuak Aprobación de Criterios y Objetivos Generales/Irizpide eta Helburu Nagusien Ones 15-01-2020
Avance de la Modificación Puntual del Plan General en el ámbito 0.2.01 ENTORNO ESTACION. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Aurrerakina 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntuala 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 13-03-2018
Primautzar kaleko 32 zenbakiko Hiri Antolamendurako Plan Berezia. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 05-08-2015