Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
Plan Berezia eta 8.2.03 ERNAUTENEA eremuaren Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 02-11-2022
0.2.01 ENTORNO ESTACION eremuan Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Hasierako Onarpena Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 28-10-2022
6.2.08 Alei eremuan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko hitzarmena Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 30-09-2022
5.2.06 ALMIRANTE eremuko birpartzelazio proiektua Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 12-08-2022
5.3.13 KORROKOITZ esparruko Hirigintzako Jarduketa Programaren Aldaketa Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 11-08-2022
Plan Berezia eta ERROTAZAR-CYCOBASK lurzatiaren Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 10-08-2022
Xehetasun Azterketa Paseo Colon, 23 eraikinean. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 29-07-2022
Aldaketa puntuala Arkitektura Ondarearen Katalogoa Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 27-05-2022
Cipriano Larrañaga kaleko 15ean birpartzelazio-proiektua Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 20-05-2022
6.2.06 TXENPERENEA esparruko Plan Nagusiaren Aldaketa. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 29-04-2022
Olaberria haraneko babes eta zaintza Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 07-03-2022
5.3.14 PAPINEA esparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-01-2022
IRUNGO 2021-2025-eko HIRI-MUGIKORTASUN PLANA. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 28-07-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Birpartzelazio Proiektua. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 18-03-2021
Xehetasun azterketa, 3.1.01 San MIGUEL-ANAKA eremuko RV-8 lurzatian. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-10-2020
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 15-06-2020
0.2.01 ENTORNO ESTACION eremuan Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Irizpideak eta Helburuak 15-01-2020
Avance de la Modificación Puntual del Plan General en el ámbito 0.2.01 ENTORNO ESTACION. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Aurrerakina 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntuala Formulatzea0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuaren. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 13-03-2018
X