Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
8.3.05 MENDIPE esparruko birpartzelazio proiektua. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 20-06-2022
7.2.05 ERMITA egikaritze unitateko birpartzelazio proiektua Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 30-05-2022
Aldaketa puntuala Arkitektura Ondarearen Katalogoa Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 27-05-2022
Cipriano Larrañaga kaleko 15ean birpartzelazio-proiektua Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 20-05-2022
6.2.06 TXENPERENEA esparruko Plan Nagusiaren Aldaketa. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-04-2022
EC-10 MUSEO OIASSO lur-zatiaren xehetasun-azterketa, 5.3.09 ESKOLETA eremua Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 06-04-2022
Xehetasun Azterketa Paseo Colon, 23 eraikinean. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 14-03-2022
Olaberria haraneko babes eta zaintza Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 07-03-2022
8.2.03 ERNAUTENEA Hiri Antolamenduko Plan Berezia Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 01-03-2022
CYCOBASK lurzatiko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 01-03-2022
5.3.14 PAPINEA esparruko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-01-2022
1.1.12 ARASO-SASIKOBURUA eremuko urbanizazio proiektua Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 04-10-2021
IRUNGO 2021-2025-eko HIRI-MUGIKORTASUN PLANA. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 28-07-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Birpartzelazio Proiektua. Inicio de Procedimiento / Prozeduraren Hasiera 18-03-2021
Xehetasun azterketa, 3.1.01 San MIGUEL-ANAKA eremuko RV-8 lurzatian. Acuerdo de Formulación / Formulazio Akordioa 05-10-2020
5.3.13 KORROKOITZ eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 28-07-2020
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Inicial / Hasierako Onarpena 15-06-2020
0.2.01 ENTORNO ESTACION eremuan Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Irizpideak eta Helburuak Aprobación de Criterios y Objetivos Generales/Irizpide eta Helburu Nagusien Ones 15-01-2020
Avance de la Modificación Puntual del Plan General en el ámbito 0.2.01 ENTORNO ESTACION. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
Plan Nagusiaren Aldaketa Puntualaren Aurrerakina 0.2.01 GELTOKI INGURUA hirigintza eremuan. Exposición Pública / Erakusketa Publikoa 29-11-2018
X