Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
OILAKINETA kaleko bizitegi-partzelan Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 27-05-2022
4.2.04 RECONDO IPARRALDE eremuko Birpartzelatzeko proiektuaren aldaketa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 10-03-2022
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Urbanizazio Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 07-03-2022
4.2.04 RECONDO-IPARRALDE eremuan babes akustiko bereziko zonako plana berrikustea Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 07-03-2022
7.2.05 ERMITA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 23-12-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL esparruko Birpartzelazio Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 03-11-2021
Cipriano Larrañaga kalea 15zbko Xehetasun Azterketa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-10-2021
Hirigintza Antolamenduko Hitzarmena Brioche Pasquier Recondo Azken Portu Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 30-07-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 14-07-2021
Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTENEA BERRI Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 09-07-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 23-06-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 28-05-2021
6.2.08 ALEI Eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-03-2021
ERNAUTAE BERRIKO P-2a,P-2b eta P-4 EBn Babes akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-03-2021
Hiri Antolamenduko Plan Berezia P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTE BERRI Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-02-2021
Larretxipi kalea 6Zbk. eta 8Zbko Xehetasun Azterketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-02-2021
1.1.12 ARASO-SASIKO BURUA eremuko Hirigintza Jarduerako Programa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 15-02-2021
Jasangarritasun Energetikorako Partaidetza Batzordearen arautegia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-01-2021
1.3.01 PORCELANAS BIDASOA eremuko Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 08-01-2021
1.3.01 PORCELANAS BIDASOA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-12-2020
X