Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
Hirigintza Antolamenduko Hitzarmena Brioche Pasquier Recondo Azken Portu Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 30-07-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 14-07-2021
Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTENEA BERRI Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 09-07-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 23-06-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 28-05-2021
6.2.08 ALEI Eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-03-2021
ERNAUTAE BERRIKO P-2a,P-2b eta P-4 EBn Babes akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-03-2021
Hiri Antolamenduko Plan Berezia P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTE BERRI Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-02-2021
Larretxipi kalea 6Zbk. eta 8Zbko Xehetasun Azterketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 26-02-2021
1.1.12 ARASO-SASIKO BURUA eremuko Hirigintza Jarduerako Programa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 15-02-2021
Jasangarritasun Energetikorako Partaidetza Batzordearen arautegia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-01-2021
1.3.01 PORCELANAS BIDASOA eremuko Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 08-01-2021
1.3.01 PORCELANAS BIDASOA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-12-2020
2.01.06 GARAIAR esparruko Birpartzelazio Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 07-10-2020
5.3.10 FERMIN CALBETON esparruko egikaritze unitatea Urbanizatzeko Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 11-08-2020
5.3.10 FERMIN CALBETON eremuko birpartzelazio proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 28-07-2020
1.1.12 ARASO-SASIKOBURUA Plan Partziala Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 17-06-2020
8.3.05 MENDIPE eremuko Urbanizazio Proiektuaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-06-2020
5.2.10 ARTALEKU eremuko urbanizazio proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 30-04-2020
3.1.01 SAN MIGUEL - ANAKA esparruko Hirigintza Jardueraren Programaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 10-03-2020
X