Deskribapena Tramitazioaren egoera Data Boletina ikusi
1.1.12 ARASO SASIKO BURUA eremuko egikaritze-unitatea birpartzelazio proiektua Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 28-02-2023
8.3.04 LASTAOLA POSTETXEA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 27-01-2023
6.2.08 Alei eremuan babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko hitzarmena Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-12-2022
Aldaketa puntuala Arkitektura Ondarearen Katalogoa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-12-2022
Cipriano Larrañaga kaleko 15ean birpartzelazio-proiektua Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 02-12-2022
5.3.13 KORROKOITZ eremuaren Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 25-11-2022
1.1.12 ARASO SASIKO BURUA eremuko urbanizazio proiektua Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 27-10-2022
7.2.05 ERMITA egikaritze unitateko birpartzelazio proiektua Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 05-08-2022
8.3.05 MENDIPE esparruko birpartzelazio proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 05-08-2022
EC-10 MUSEO OIASSO lur-zatiaren xehetasun-azterketa, 5.3.09 ESKOLETA eremua Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-07-2022
OILAKINETA kaleko bizitegi-partzelan Hiri Antolamenduko Plan Berezia Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 27-05-2022
4.2.04 RECONDO IPARRALDE eremuko Birpartzelatzeko proiektuaren aldaketa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 10-03-2022
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA esparruko Urbanizazio Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 07-03-2022
4.2.04 RECONDO-IPARRALDE eremuan babes akustiko bereziko zonako plana berrikustea Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 07-03-2022
7.2.05 ERMITA eremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren Aldaketa. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 23-12-2021
2.1.07 RESIDENCIAL JAIZKIBEL esparruko Birpartzelazio Proiektua. Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 03-11-2021
Cipriano Larrañaga kalea 15zbko Xehetasun Azterketa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 29-10-2021
Hirigintza Antolamenduko Hitzarmena Brioche Pasquier Recondo Azken Portu Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 30-07-2021
3.1.01 SAN MIGUEL-ANAKA eremuko Babes Akustiko Bereziko Eremuaren Deklarazioa Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 14-07-2021
Birpartzelazio Proiektuaren Aldaketa P-2a, P-2b eta P-4 lurzatiak UE-3: ERNAUTENEA BERRI Aprobación Definitiva / Behin-Betiko Onarpena 09-07-2021
X