Egindako ekarpenen laburpena eta udal gobernuaren konpromisoak. Eguneratzea 2016/10/20

Hiriko mantentze-lanak / Lorezaintza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Jolo kalean zuhaitz handi batek arazoak sortzen ditu. Kimatzea edo moztea eskatu da.

Elatzeta kalea eta Lapitze kalearen artean hiru enbor daude errepiderantz irteten direnak. Konponbide bat eskatu da.

Gutxien zaindutako auzoko lorategi eta parterre haien mantenimendua hobetu.

Lorezaintza zerbitzuan aztertu zuhaitzekin eta parke eta lorategien kontserbazioarekin lotutako era honetako arazoak, jarduera egokienak erabakiz.

Amaituta
Amaituta

Eskaerak Udal Lorezaintza Zerbitzuari igorri ondoren (zuhaitzek eragindako arazoak eta berdegunea hobetzea), horiek ikerketa fasean aurkitzen dira.

Horiek aztertu ondoren lorategiak zaintzeko enpresa esleipendunari abisua pasatzen zaio egindako eskaria atenditu dezan. Lanak 2017/02/01eko datarekin egin ziren.

Hala ere, udal zerbitzuetatik informazio gehiago eskatu da Jolo kalean dagoen zuhaitzari buruz.

Abandonatutako parkea Alei kalean, Karmeliten ondoan. Mantenimendu egokia eskatzen da landareak ipiniz eta zuhaitzak kimatuz, izan ere noizean behin belarra moztu besterik ez da egiten.

Egin. Lorezaintza lantaldeak parkean mantenimendu-lan egokiak egingo ditu.

Amaituta
Amaituta

Udaleko teknikariei helarazi zaie abisua, egin aurretik aztertu dezaten. Apaintzeko zuhaixkak jartzeko eskatu diete teknikariek lorezaintzaz arduratzen den enpresari. Zerbitzua 2017/02/24an amaitutzat eman dute teknikariek.

Alei kale ondoko lorategian, transformadore bat eta kolektore bat jartzeko obra egin ondoren, konpondu gabeko zonalde bat geratu zen eta euria egiten duenean lokaztu egiten da. Lorategia berritzea eskatu da egoera onean gera dadin.

Egin. Lorezaintza lantaldeak lorategian mantenimendu-lan egokiak egingo ditu.

Amaituta
Amaituta

Abisua eman zaie Hiri Mantentzeko Udal Brigadari. 2017/03/09an amaitu dira lanak.

Gain-gainean parkean WC publikoa jartzea.

Egin. Parkearen inguruan WC bat jarriko da.

Amaituta
Amaituta

Kontratu berria 2018ko abenduaren amaieran hasi ondoren, Olaketako komun berriak jartzea –aldi berean Gain Gainean Parkeari zerbitzua emango diotenak–2019ko urtarrilaren 21erako dago programatua, eta 2019ko otsailean jarriko dira martxan.

Obretako kamioiek arrakalak sortzen dituzte Olaketa zonaldeko galtzadan. Konpontzea eta asfaltatzea eskatu da.

Aipatu galtzadaren egoera aztertu eta konpontzeko lanak egin.

Amaituta
Amaituta

Konponketa egin da 2017/02/16an.

Pio XII plazako eta Serapio Mugica kaleko argiztapena hobetu.

Egiten. Zonaldeko argiteria publikoa berritzen ari dira.

Amaituta
Amaituta

Hobekuntza obra hau Etra Nortek egin du. 2018ko maiatzean amaitu zen.

Juan Arana kaleko behe aldeko eserleku batzuk kendu, ekintza desatseginetarako baino balio ez dutelako. Zonaldeko argiztapena hobetzea ere eskatu da.

Egin.

Amaituta
Amaituta

Hiri Mantenimendurako Udal Brigadari abisua pasa zaio lanak egiteko, 2017/02/13 egunez eginikoak.

Lapitze kalean eserlekuak jartzea eskatu da.

"Estandar" tamainako eserlekuak jartzeko tokirik ez dago.

Hala ere, beste mota bateko eserleku txikiagoak jartzeko aukera aztertuko da.

Amaituta
Amaituta

Eskaera honi erantzun zion hiriko mantentze zerbitzuko udal brigadak.

Mugikortasuna

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Diana kalean, 3, 5, 7 eta 9 zenbakiko ezkaratz guztiek eskailerak dauzkate sartzeko eta horrek zailtasun handiak eragiten dizkie adin nagusikoei edo mugikortasun arazoak dituztenei.

Irisgarritasuna erraztuko duen konponbideren bat eskatu da.

Jabeekin zuzenean harremanetan jarriko gara soluzioak bilatzeko.

Prozesuan
Prozesuan

Udaleko teknikariei oharra pasa zaie, aztertu dezaten; eta jakinarazi duten oinezkoentzako hobekuntzak egiteko hurrengo kanpainetako proposametan sartu dela.

Eskaera hau hurrengo aurrekontuetan sartu zain dago.

Gipuzkoa hiribideko anbulatorioaren parean autobus geltoki bat jartzea Lurraldebusen E-25 linearentzat.

Foru Aldundiarekin kudeaketak egingo dira geltoki hori jartzea lortzeko.

Amaituta
Amaituta

Udal-teknikariei pasa zaie abisua, aztertu dezaten. Horiek jakinarazi dute eskaera Gipuzkoako Foru Aldundira bidali ondoren abian jarri dela 4 linea eta geralekua duela Anbulatorioaren parean.

Jolo kalean adin nagusiko jendea erori egiten da zonaldean eskailera asko dagoelako. Soluzio bat eskatu da.

Arazo hau jada aztertu izan dute udal teknikariek eta arrazoizko soluziorik ez da aurkitzen.

   

Lapitzetik eskualdeko ospitalera joateko aukera emango duen autobusa.

Aztertu behar da.

Amaituta
Amaituta

Hiri-autobusen zerbitzurako egiten ari den kontratazio berrian, besteak beste, autobus elektrikoak pixkanaka sartuz joateko berritasuna dago.

Era berean, 4 linea abian jarri da, eta bi geraleku ditu Euskal Herria hiribidean, eta Fermín Calbetóneko aldageltokiarekin konektatzen du, eta handik, doahinik autobusa aldatuta, Ospitalera joan daiteke.

Piketazaharra kalera sartzeko arazoak aipatu dira, Alei kaletik soilik ahal delako. Jada 18 bloke dira kale horretatik igaro behar dutenak.

Oñaurre auzo berrian bizilagun kopurua handitzean zonaldeko zirkulazioan arazoak sortzen dira, alegia, Alei, Belitz, Muinoa eta Piketazaharra kale inguruetan.

Zonaldeko mugikortasunari buruz ikerketa sakona egitea.

Amaituta
Amaituta

Udal-teknikariei oharra pasa zaie, aztertu dezaten, eta Oñaurreko urbanizazio berriaren zatian zirkulazioaren norabide bikoitza gaitzea bideragarria ote den aztertu dtuela jakinarazi dute.

2017ko abenduan egin dira lanak.

Martindozenea parean Belitz kalera sartzeko semaforoaren sinkronizazioa hobetu.

Semaforoaren programazioa begiratu eta ajustatuko dute udal teknikariek.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Udaleko teknikariei oharra pasa zaie azterketa egiteko. Teknikariek adierazi dute dagoen programazioa zuzena dela.

Aduana kaletik ibilgailuen joan-etorria etengabea da baina ez da batere arina, Elizatxo hiribideko biribilguneak ataskoak sortzen dituelako ordu puntetan.

Gainera, biribilgunea baino lehen dagoen semaforoak are eta gehiago oztopatzen du trafikoa, jende gutxik gurutzatzen duelako hortik, eta aldatzen hainbeste denbora ematen duenez, oinezkoek aprobetxatzen dute ibilgailuak geldirik daudela errepidearen 2 metro horiek gurutzatzeko.

Jende gutxik itxaroten du semaforoa berde jarri arte eta gehienetan ibilgailuek alferrik itxaron behar izaten dute semaforoa berriz ireki arte.

Semaforo horren ordez zebra-bide bat jarriko balitz, oinezkoek arriskurik gabe gurutzatu ahal izango lukete eta hainbeste itxaron gabe; eta bitartean bide horretan trafikoa arindu egingo litzateke.

Biribilgunea hortik metro pasatxora dagoenez, ibilgailuak beti polikiago doaz puntu horretan eta, beraz, oinezkorik harrapatzeko aukerak minimoak dira.

Aipatutako arazoa udal teknikariek aztertu eta bere kasuan egokitzat jotzen diren jarduera zuzentzaileak aurrera eraman.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Udal-teknikariei pasa zaie abisua, aztertu dezaten, eta horiek adierazi dute aipatutako semaforo horrek arautzen duela bai oinezkoen bidez bai ibilgailuena Arturo Campión kaletik sartzen direnean.

Uste dute semaforo hori ez balego oso zaila izango litzatekeela Arturo Campionetik sartzea, ez baitu lehentasunik, eta Aduanatik etengabe etortzen da trafikoa.

Hiri hondakin solidoen bilketa / Bide garbiketa

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Hirian arratoiak ezabatzeko kanpainak areagotzea eskatu da.

Egin.

Amaituta
Amaituta

2 kanpaina orokor egiten dira auzo guztietan, eta jarraipen berezia egiten zaie, baita kontrola ere beharra dagoen tokietan.

Gainera, iristen diren ohar guztiei arreta ematen zaie eta herritarrek adierazitako tokian egiten da jrduketa. Beharrezkotzat jotzen den guztietan egiten da jarraipena.

Herritarren segurtasuna eta bizikidetza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Pio XII, Serapio Mugica eta Juan Arana zonaldean poliziaren gaueko zaintza areagotu.

Udaltzaingoak aztertu eta erabakiko du zaintza areagotzeko beharra dagoen ala ez zonalde horretan.

Prozesuan
Prozesuan

Bai Ertzaintza eta bai Udaltzaingoa zainketa prebentiborako lanak egiten ari dira zona horretan, bai bereizgarri polizialeko ibilgailu patruilen bitartez eta bai ibilgailu kamuflatu eta oinezko agenteen bitartez.

Pio XII plazan herritarren portaeretan arazoak, borroka batzuk izaten dira eta neska-mutilek (eta helduek ere bai) baloiarekin jolasten dute (larruzko baloiarekin batzuetan) eta oinezkoei eta terrazetan trabak eragiten dituzte.

Kamerak jartzeko aukera planteatu da.

Bizikidetzako arazo hauen inguruan aztertuko da abian jarri berri den agente zibikoen talde berriarekin.

Amaituta
Amaituta

Auzo Elkarteari aholkuak eman zaizkio plazako zona estrategikoetan kartelak ipini ahal izateko arautegia gogoratuz eta bizikidetzarako deia eginez. Kartela egiten lagundu zaie eta Udaltzain buruaren zigilua eta sinadura ere gehitu zaie.

Erabakitzen da kamerak jartzea ez dela bidezkoa ulertzen delako ez dagoela arrazoi juridiko nahikorik horiek instalatzea justifikatzen dutenik.

Alfonbrak astindu, landareak ureztatu eta abarrerako ordutegiei buruzko zirkular bat egin eta hedatzea.

Jada badago Udal Ordenantza bat gizalegezko portaerari buruz eta bide publikoa erabili, okupatu eta garbitzea arautzen duena, eta gorabehera horiek jasotzen ditu eta udal web atarian argitaratuta dago.

   

Alai Txoko parkean zakurren gorotzekin arazoak.

Zaintza handiagoa eskatu da.

Bizikidetzako arazo hauen inguruan aztertuko da abian jarri berri den agente zibikoen talde berriarekin.

Prozesuan
Prozesuan

Agente zibikoen talde bat kontratatu da eta hiriko zona desberdinetan lanean ari da. Bere zereginen artean dago herritarrak kontzientziatu eta ohartaraztea etxeko abereen gorotzek sortzen dituzten arazoen inguruan.

Lan berori egiten ari dira baita ere Elizatxo-Lapitze auzoan eta zehazki Alai-Txoko parkean.

Bestalde, Udaltzainek aktak jasotzen dizkie Udal ordenantzako arauak hausten dituzten animalien jabeei.

Ecuador taberna inguruan eta Elitxuko gasolindegiaren atze aldean gizalege faltagatik sortutako arazoak direla eta kexa, eta Udaltzaingoko agenteen aldetik jarduera eskasa dela uste da.

Hala ere aitortzen dute egoera dezente normalizatu dela azkeneko urteetan.

Udaltzaingoak zaintza-lanak egitea eta, egokitzat jotzen bada, abian jarri berri den agente zibikoen talde berriak esku hartzea.

Amaituta
Amaituta

2017ko lehen hilabetetan eta martxoaren 16ra arte, Ecuador tabernan ez dago poliziaren aldetik inongo esku-hartze garrantzitsurik, martxoko lehen asteburuan izan ezik. Egoera puntuala izan da.

Elixatxo hiribideko gasolindegian ere ez da inongo esku-hartzerik izan eta molestiarik ere ez da detektatu. Eguneko 24 orduetan aktibo dagoen gasolindegia da eta bertako langileek ez dute inolako gorabeherarik gertatu denik transmititu.

Gizarte ongizatea

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Irunen hirugarren adinekoentzat egoitza bat irekitzea, egun daudenak baino merkeagoa.

Arbes auzoan egoitza berri bat eraikitzea aurreikusita dago, Gipuzkoako Foru Aldundiak hirugarren adinekoentzako egoitzen kudeaketan sartuta.

Prezioak aipatu erakunde horrek jartzen ditu.

Amaituta
Amaituta

2018ko azaroaren 28an Irungo Udalak hitzarmen bat sinatu du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin Arbesko ekipamendua eraikitzeko eta gestionatzeko baterako proiekturako: egoitza alojamendurako, eguneko zentrorako eta adinekoentzako etxebizitza komunitarioetarako, eta desgaitasunen bat dutenentzako eguneko zentrorako.

Hirigintza eta ingurumena

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Lope de Primaut kaleko 2 zenbakiko eraikinaren kanpo aldean igogailu bat jarri ahal izateko soluzioak ematea eskatu da, barnetik eraikitzea ezinezkoa delako.

Jabeekin bilera bat egingo da arazoa aztertu eta soluzioak bilatzeko.

Amaituta
Amaituta

Jabeen erkidegoak formulatutako eskaera tramitatu du Hirigintza Arloak. Jabeen lehenengo proposamena aztertu, eta bideraezintzat hartu zuen, oso eragin handia baitzuen Lope de Primaut kaleko espaloian.

Beste proposamen bat aurkeztu zuten jabeek, eraikinaren atzealdeko plaza alderakoa, eta hark ere eragozpenen bat zuela jo zen. Ordezko soluzio bat planteatu zaie jabeei.

Bidasoa institutuak kanporako estrakzio-motor bat dauka, Aduana kaleko 48 zenbaki parean, eta egun osoan funtzionatzen egoten da eta inguruko bizilagunei traba eragiten die.

Arazo honen konponbidea Udalak institutuarekin kudeatu dezala eskatu da.

Bidasoa institutuarekin harremanetan jarriko gara arazoaren berri emateko eta arazoa konpontzeko zerbait egin dezala eskatzeko.

Prozesuan
Prozesuan

Diziplina-Jarduerak Unitateak ikuskapen lanak egin ditu, eta zarata maila egiaztatu.

Soluzio bat aztertzen ari da.

Aduana kaleko atze aldean RENFEko eraikin batzuk daude uralitazko teilatua oso hondatuta dutenak.

Kezka agertu da hondatutako teilatu horiek sor dezaketen kutsaduragatik, eta Udalak kudeaketa-lanak egin ditzala ADIF enpresak arazo hori konpondu dezan.

Arazo hauen soluzioa Trenbide Espazioaren Proiektuan kokatu behar da.

Egin gabe
Egin gabe

Egiteke dago trenbide zonaldearen berrikuntza arte. Ingurumenetik adierazten da uralitazko teilatuak berez ez direla arriskutsuak eta ez dutela airea edo eror litezkeeneko lurra kutsatzen.

Arrisku potentziala daukana da berori manipulatzea, batez ere piezak ebakitzerakoan edo hondakinak eramaterakoan sortzen den hautsa behin eta berriz arnasten bada. Hori dela eta, langileek behar besteko neurriak hartu behar dituzte eta horien manipulazioa baimendutako kudeatzaile baten bitartez egin behar da.

Alei kaleko baratzetan zikinkeria pilatzen da eta zonalde berri baten ondoan itxura txarra ematen dute.

Eusko Jaurlaritzari errekerimendu bat egin ebaluatu eta esku hartu dezan gune horien egoera hobetzeko.

Prozesuan
Prozesuan

Elizatxo hiribidean eta Alei kalean (Eusko Jaurlaritza) dagoen partzelako titularraren asmoa da ahalik eta azkarren eraikina eraistea eta partzela egokitzea.

Horretarako dagoeneko aurkeztu da eraisteko proiektu bat eta Udalak txostena egin du.

Prozedura judizial baten erabakiaren zain gaude obrak egiten hasteko.

Topoaren zonaldean sastraka ugari egotean zonalde degradatua dago, Amaia parean, Iturria atze aldean.

Euskotreni errekerimendu bat egin egoera hori konpondu dezan.

Amaituta
Amaituta

2017ko otsailean eta martxoan, errekerimenduak egin ziren, eta ingurua txukundu.

Piketazaharra kalean jabeen komunitateari utzi zaio lorategi-zati bat eta komunitateak ez du nahi, horrek mantenimendu lanak egitera behartzen dituelako.

Erreklamazio hori IRUNVI elkartera bideratu, egoeraren inguruan erabakitzeko.

Amaituta
Amaituta

Piketazaharra kaleko 33 eta 35 zenbakietako blokeen partzela bere garaian promotorearena zen, ez da inoiz izan publikoa eta beraz Udalak ezin du utzi.

Aduana kaleko 48 zenbakiaren ondoan abandonatutako baratzetan sastrakak.

Titularitate egoera begiratu eta Lorezaintzako lantaldea ariko da espazio publikoa bada eta bere titularrari errekerimendua egingo zaio lur pribatua bada.

 

Eusko Jaurlaritzaren 43 zuzkidura bizitokiko eraikin bat egiteko erabiliko da lursaila.

Berehala hasiko dira lanak, eta, hori dela eta, garbitu egingo da lursaila.

Hiri bultzada

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Udalak zerbait egin dezala eskatu da gazte langabetuentzako formazio ekintzak eta lan eskaintzak garatzeko.

Egin. Era horretako ekintza gehiago kudeatzea Bidasoa Bizirik erakundearen bitartez.

Prozesuan
Prozesuan

Hemen atarian Irungo Udalaren diru-laguntzak jasotzen dira, Irungo gazteei zuzenduak.

Auzoak

X