Egindako ekarpenen laburpena eta udal gobernuaren konpromisoak. Eguneratzea 2016/05/26

Hiriko mantentze-lanak / Lorezaintza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Arbolak handiak direlako eragozpenak daude Poxpologile kaleko 7an eta 10ean (pinu bat eta pago bat), eta beste hirugarren bat kale bereko 3ko atzealdean. Hainbat kexa erregistratu dira HAZen, horri dagokionez, adieraziz zikindu egiten dutela, txingurriak ekartzen dituztela eta leihoak jotzen dituztela haizea denean.

Urtero kimatzea eskatzen da, edo ale txikiagoak landatzean haien ordez.

Auzoko arboladi osoaren berrazterketa integrala. Iritzia da bere garaian hirigunerako egokiak ez ziren arbolak landatu zituztela eta haien egoera azter dadin eskatzen da.

Azterketa bat egiten ari dira hiriko arboladiaren egoeraz, eta kentzen ari dira argi egoera txarrean dauden aleak.

Eragozpen bereziak sortzen dituzten aleen egoerak baloratuko dira, adierazten direnena kasu, haiei ekiteko, bidezkoa bada.

Amaituta
Amaituta

Inausaldiarekin batera, eskaera Udaleko Lorezaintza Zerbitzuari helarazi, eta hura aztertzen ari da Zerbitzua.

Eskaera aztertu, eta abisua helarazi zaio lorezaintzaren esleipena duen enpresari, bi pago inaus ditzan. Pinuari dagokionez, berriz, zedro bat omen da egiaz, arretarik behar ez duena.

Lore gehiago auzoan; lorategiek kolore gehiago izan dezatela.

Loreak landatzea auzoko leku batzuetan.

Amaituta
Amaituta

Eskaera Udaleko Lorezaintza Zerbitzuari helarazi zaio, eta hura aztertzen ari da Zerbitzua.

Eskaera aztertu, eta abisua helarazi zaio lorezaintzaren esleipena duen enpresari, dagokionean eskaerari erantzun diezaion.

Espaloiak berritzea.

Une hauetan ez dago planteatuta Dunboarako berrurbanizazio-proiektu bat egitea.

Baztango harrizko oinezkoen guneak aldatzea, beren egoeragatik eta iristakorrak direlako. Gunekako konponketa bat egin da, baina ez osoa.

Konponketa integrala egiteko azterketa orokor bat egitea eskatzen da.

Jarraitzea oinezkoen guneak pixkanaka hobetzen, azkenaldian egiten ari den bezala.

Prozesuan
Prozesuan

Abisua udal-teknikariei helarazi eta Udaleko Mantentze Brigadari agindu zaio lanak egiteko.

Berritzeko programaziorik ez dago, eta aldizka konponduz jarraitzen da.

Farolak jartzea N-1 errepidearen paraleloan doan bidegorrian.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Prozesuan
Prozesuan

2017ko martxoan esleitu dira Osinbiribileko argiztapen egikaritzeko eta Pío XII inguruko argiztapena hobetzeko obrak, eta 2017ko martxoan zehar dira hastekoak obra horiek.

Txakurrentzako gune berriaren parean, farolak 50 metroko tartea dute batetik bestera. Bi farola bakoitzeko beste bat jartzea eskatzen da, gune batzuk ilun samar geratzen baitira.

Ez da bidezkotzat jotzen.

Picnic mahairen bat jartzea Oxinbiribileko Parkeko urpetzen ez diren guneetan.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Mahai bat jarri da dagoeneko daudenen ondoan. 2017ko maiatzean, egikarituta dago eskaera hori.

WC publiko bat jartzea bidegorrian.

Aztertu egingo da WC publiko gehigarri bat jartzea Azken Portu - Behobia oinezkoen pasarela berriko ibilbidearen erdi aldean.

Egin gabe
Egin gabe

Inguruan ez dago hornikuntza- eta saneamendu-hartunerik. Hala ere, udal-teknikariei helarazi zaie abisua, azterketa egin dezaten, kontuan izanik Azken Portu eta Behobia artean egingo diren pasealekuaren eta bidegorriaren lehenengo faseko lanak egingo direla, eta emandako erantzunaren arabera, proiektuan ez dago ezer aurreikusita (ez dago hornikuntza- eta saneamendu-hartunerik).

Haur-parkea berritzea.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Inguruan ez dago hornikuntza- eta saneamendu-hargunerik. Hala ere, udal-teknikariei helarazi zaie abisua, azterketa egin dezaten, kontuan izanik Azken Portu eta Behobia arteko pasealekuaren eta bidegorriaren lehenengo faseko lanak egingo direla.

Asfaltoa berritzea egoera okerrenean dauden auzoko kaleetan.

2016ko urteko Asfaltatze Planean sartutako Dunboako kaleak asfaltatuko dira.

Amaituta
Amaituta

2016ko asfaltatze-kanpainaren lehenengo fasearen barruan, Ramon Iribarren kalea eta Osinbiribildik Dunboara sartzeko tarteak asfaltatu dira.

Bigarren fasean, 2017an, Erlaitz kalea asfaltatzeko lanak eta Dunboa kaleak eta Aixin-Zolua ibilbideak Nafarroa hiribidearekin egiten duten bidegurutzeak asfaltatzeko lanak egin dira.

N-1ean jarritako pantaila akustikoei buruz, huntza jartzea moztu diren arbolak zeuden gunean.

Horren bideragarritasuna aztertuko dute Udal Zerbitzu Teknikoek.

Amaituta
Amaituta

Udal-teknikariei helarazi zaie abisua, Dunboa auzora ematen duen aldeko pantaila akustikoetan huntza jartzeko aukera azter dezaten. Abisua helarazi da lorezaintzaz arduratzen den enpresara, eskaerari arreta emateko. Lana amaitutzat eman da 2017ko martxoan.

Salbamenduko gailu batzuk jartzea Dunboa kanalaren gaineko zubian, eroriren bat gertatuz gero ere.

Horren bideragarritasuna aztertuko dute Udal Zerbitzu Teknikoek.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Gipuzkoako Kosta Zerbitzu Probintzialaren eskumena da, zeina Ingurumen Ministerioaren mende dagoen.

Mugikortasuna

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

TAO gunearen arazoa bertan bizi ez diren auzoko merkatarientzat.

Autonomoentzako TAO txartel espezifikoak eta FICOBAko doako parkingak eskaintzen dituen aukerak gogorarazten dira.

Amaituta
Amaituta

Parkimetro pertsonalaren tarifa erabiltzeko moduan dago, etxez etxeko zerbitzuak ematen dituzten profesionalentzat eta automobilaren sektorearekin lotutako lantegien titularrentzat. Era berean, gogoan izan FICOBAko parkinga doan erabiltzeko aukera dagoela.

Bigarren TAO egoiliar-txartela eskatzea, nahiz eta kostu handiagoa izan, ibilgailu bat baino gehiago dituzten etxebizitzetarako.

Ezin da bete eskaera hori. Etxebizitza bakoitzeko gutxienez ibilgailu batek aparkatu dezan bermatu behar da.

Hiri segurtasuna eta bizikidetza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Bizikidetzako eta ordena publikoko arazoak, ijito etniakoek sortuak, Pelegrin de Uranzu kalean. Herritar batek aurkeztutako gutuna.

Eskaera honen azterketa espezifikoa Alde Zaharreko “Alkatea auzoetan” bilkurara helaraziko da.

Hala ere, une hauetan, bizikidetza-arazo hau lantzen ari dira udaleko zenbait departamentutan.

Txakur-kaken arazoa Pilar kaletik Santiago kalerako lorategietan.

Arazoak Istillaga plazan, gizabidez jokatzen ez duten pertsonek sortuak, beren txakurrek atarietan egiten baitituzte beren beharrak eta ez dituzte jasotzen. Baita larunbatetako boteiloiagatik ere, bizilagunei eragozpenak sortuz, zikinkeria asko utziz eta hormetan pintadak eginez, baita pilotalekuan ere.

Zaindu eta salatu egingo dira ekintza horiek.

Prozesuan
Prozesuan

Zaintza zorrotza izaten ari da: kexak iritsi dira, eta mandatua eman zaio Poliziari, goizeko txandetan lehenengo orduan arazoa konpontzeko bisitak egiteko. Bi astetan jarraian, ez da detektatu txakur askerik inguruan.

50 aldiz esku hartu da inguruan: 31, ofizioz, eta, gainerakoan, auzotarren eskariz. Horren ondorioz, dagozkion ikuskapen-aktak egin dira hiru aldiz.

Egun, kontrolatu egiten ari dira arazo hori, baita frontoia desordutan erabiltzeagatik sortzen ari dena ere.

Eskatzen da Udaltzaingoko bizikletako agente-brigadak gizalege-arazoetan ardaztea eskatzen da (txakur solteak, gorotzak jasotzea, etab.).

Bizikletan patruilatzen duten udaltzainek agente gisa berezkoak dituzten herri-segurtasunaren gaiko eginkizun guztiei erantzun behar dire, aipatzen diren gizalege-arazoak barne.

Prozesuan
Prozesuan

Hasieratik, bizikletaz patruilatzen duten agenteek atal honetan proposatutako egitekoak dituzte egokituta, besteak beste.

Idatziz jasotako gorabeheren arabera eta haiek esandakoaren arabera, agenteok Osinbiribileko parkean bakarrik ikusi dute ez dela betetzen animaliak edukitzeko ordenantza; ohartarazi egin dituzte txakurren jabeak, Guau parkera iritsi bitartean txakurrak aske izateagatik.

Ekonomi sustapena, plan estrategikoa

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Erromes plazako bizilagunek kezka agertu dute, aurtengo edizioari begira, iaz Erromatar Azokak plazan sortu zituen arazoengatik. Adierazi dute, plaza azpian garajeak egonik, ezin dela onartu hainbeste furgoneta egotea haren gainean, eta gaueko zaratak eta eragozpenak ere saihestu egin behar direla.

Bizilagunen laguntza eskaintzen da jarduera horiek hobeto antolatzeko eta plaza zaintzeko.

Ekonomi Sustapeneko Udal Departamentutik, dagoeneko kolaboratzen ari dira bizilagunekin, jarduera hori alde guztientzako asegarri gerta dadin.

Amaituta
Amaituta

Irungo Udaleko Sustapen Ekonomikoko Bulegoak hitzordua egin zuen auzotarrekin Dies Oiassonis ospatu aurretik.

2016an, ibilgailu bat ere ez zen sartu Erromes plazan: zamalanetarako gune bat egokitu zen plazaren ondoan. Ildo beretik, Erromatar Zirkua muntatzeko ibilgailuak Dunboako kanaletik sartu ziren frontoira, eta, horrela, ez zuten garajeetatik sartu behar izan.

Udalez kanpoko eskumenei buruzko kudeaketak

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Kexak, N-Iean jarritako pantaila akustikoen motagatik. Adierazten da etxebizitzen parean material gardena jarri behar zela, egungo hormak sortzen duen eragina ez sortzeko. Aldatzea eskatzen da, haren goialdeko zati erdian material gardena jarrita, argi gehiago eta ondorio ez hain agresiboa lortzeko.

Eskaera Bidegira helaraziko da.

Amaituta
Amaituta

Helarazi egin da eskaera.

Bidasoa ibaia dragatu beharra dagoela adierazten da, uholde-arriskua baitago.

Kanaleko hondoa garbitzea.

Eskaera horiek URA Uraren Euskal Agentziara eta Kostetako Departamentura (Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren mendekoa) helaraziko dira.

Amaituta
Amaituta

Helarazi egin da eskaera.

Auzoak

X