Egindako ekarpenen laburpena eta udal gobernuaren konpromisoak. Eguneratzea 2016/03/17

Hiriko mantentze-lanak / Lorezaintza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

César Figuerido kalean, 5 zk-tik aurrera, ez dago espaloirik. Eskatzen da 20 metro horietan espaloia egitea.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Hiri-mantentzeko Udal brigadak egin ditu lanak, eta 2018ko irailean amaitu ziren.

Teodoro Murua kalearen hasieratik Beti Lagunak Elkarteraino ez dago argirik eskuinaldeko espaloian. Jartzea eskatzen da.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Teodoro Murua kalean argiteria hobetzeko proiektu bat dago eta PIO BAROJA KALEA ETA PORTU PLAZA BERRURBANIZATZEKO OBRAK gauzatzen ari dira.

Nolanahi ere, aurrekoa alde batera utzita, dagoeneko egin dira eskatutako argiteria-lanak.

Kexa adierazi da, argiteria-arazoak daudelako auzoko zenbait tokitan (San Blaseko aldapa, Artiako ibilbidea, Artigako Aritza kalea,...), eta maiz matxurak izan dira, gune zabalak argirik gabe uzten dutenak.

Azterketa tekniko bat egitea adierazten den arazoari buruz.

Amaituta
Amaituta

Udal-teknikariek amaitutzat eman dute argiteria mantentzeaz arduratzen den enpresak txosten bat egiteko HA-2017 00581 abisua.

Parke biribileko lurreko goma aldatzea, Pio Baroja kalearen ondoan, oso hondatuta dagoelako.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

2016ko maiatzean amaitu ziren PIO BAROJA KALEKO SEGURTASUN ZORUA ETA HAURRENTZAKO JOLAS-GAILUAK BERRITZEKO lanak.

Ezkiak gehiago kimatzea Dario de Regoyos kalean, haien adarrek ia autoen sabaia ukitzen baitute.

Lorezaintzako Udal Zerbitzuak aztertuko du.

Amaituta
Amaituta

Lan horiek lorezaintzaren mantentze-lanez arduratzen den enpresak egikaritu ditu, kimatzeko kanpainarekin batera.

Portu plazara jaisten diren eskaileretan euri askoko egunetan ur asko eta lokatza ere jaisten dira, eta hori konpontzea.

Gune horretan jardungo da, baina Portu plaza Berrurbanizatzeko Proiektuaren barruan.

Amaituta
Amaituta

Urbycolan enpresak egin ditu Pio Baroja kalea eta Portu plaza berrurbanizatzeko lanak. 2017an amaitu zen obra.

César Figuerido kaleko arbolak kimatzea, adar gehiegi baitituzte.

Lorezaintzako Udal Zerbitzuak aztertuko du horren beharrik badagoen.

Amaituta
Amaituta

Lan horiek lorezaintzaren mantentze-lanez arduratzen den enpresak egikaritu ditu 2017ko otsailean zehar, kimatzeko kanpainarekin batera.

Gazteluzarreko bidean zabaldu gabe dagoen zatia zabaltzea.

Proiektu hori Auzoetako Plana osatzen dutenen artean dago, agintaldi honetarako Gobernu Programaren barruan.

Prozesuan
Prozesuan

2019ko urtarrilaren 30ean onetsi zen Gazteluzar bidea, Bienabe Artia-Gazteluzar 16 zatia berrurbanizatzeko obren kontratazioa. 2019an egikarituko da.

Teodoro Murua kalean, arazoak sortzen dira atzeraka aparkatzeagatik, eta istripuak gertatzen dira oinezkoekin. Espaloia zabaltzea eskatzen da, horma murriztuz, eta argiteria gehiago ere bai.

Azterketa tekniko bat egitea adierazten den arazoari buruz.

Amaituta
Amaituta

Eskatutako guneko espaloia zabaltzea izan liteke konponbidea, baina, hori eginez gero, aparkatzeko toki-kopurua erdira murriztuko litzateke, baterian aparkatzetik ilaran aparkatzera pasatzeagatik.

Hobetu egin da kaleko argiteria.

Berroeta Margolariaren kaleko espaloia zabaltzea, zati batzuetan oso estua baita.

Ez da aurreikusten jarduketa hori.

Teodoro Murua kaleko aparkalekutik futbol-zelairaino, oso espaloi estua dago, eta zabaldu beharra dago.

Azterketa tekniko bat egitea adierazten den arazoari buruz.

Prozesuan
Prozesuan

Kontuan hartu da oinezkoen ardatzak hobetzeko hurrengo jarduketetarako.

Belartzako parkeak arbola gutxi dituela uste da, eta proposatzen da beste ale batzuk landatzea bide nagusiaren ondoan, bereziki Berrueta Margolariaren kalearen alboan. Bestela, Gain Gainean parkea amaitu ondoren Prudencia Arbide kaleko 10etik 16rakoaren parean jarri zen antzeko zuhaixkak landatzea.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Lan horiek lorezaintzaren mantentze-lanez arduratzen den enpresak egikaritu ditu 2016ko abenduan zehar, kimatzeko kanpainarekin batera.

Eskatzen da Berrueta Margolaria/Pío Baroja gunea berrurbanizatzea, haur-parkearen inguruan, espaloiak berrituz eta baterian aparkatzeko tokiak gaituz.

Ez da aurreikusten.

Adierazi da Harrobieta kaleko espaloiak egoera txarrean daudela, bereziki etxe elkarri atxikien lehenengo eta bigarren fasean.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

2016ko maiatzaren 16an oharra pasa zaio udaleko langile taldeari espaloietako pitzadurak konpontzeko. Lana 2016/05/26an egin da.

Zurbaran kalearen ondoko parkea zabaltzea, haur-jostailuak jarrita, bertako umeek erabil ditzaten.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Egin gabe
Egin gabe

2019ko aurrekontua noiz onetsiko den zain dago.

Iparraguirre kaleko eta Teodoro Murua kaleko lehen zatiko espaloia konpontzea.

Iparragirre kalean aurki jarduketa egitea aurreikusten da.

Amaituta
Amaituta

Iparraguirre kaleko espaloia 2017ko urrian konpondu zen. Teodoro Murua kaleari dagokionez, ez dago ez aurreikusita.

Dario de Regoyos kalean, hormaren maila igotzea, eta hortik, aparkalekua bateria izatetik lerrokoa izatera bihurtuko da, begiratoki bat sortuz Bidasoa aldera eta horrela toki gehiago izateko aukera emanez.

Azterketa teknikoa egitea proposamenaren bideragarritasunari buruz.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Jarduketa horretarako murru berri bat egin behar litzateke (dagoenak ez luke balioko). baterian aparkatzeko tokia handiagotzeko eta 2,5 metroko espaloi bat edukitzeko, 3 metroko alturakoa izan behar luke, gaur egun duen altura baino gehiago. Hori egiteak eragina izango luke Aldundiko eskumenekoa den Juan Thalamás Labandibar kaleko GI-636 errepidean, eta erreia moztu egin behar litzateke.

Era berean, egungo ezponda berritu behar izanez gero, horrek Darío de Regoyos kalean bertan ere eragina izango luke: horrela, espaloia eta aparkalekua itxi behar lirateke obra gauzatzen den bitartean. Aipatutako ezpondan edozein jarduketa egiteko arazorik ez duen lursailetara iritsi behar da, kontuan izanik pisu gehiago jarriz gero, ezegonkortu egingo lukeela. Aipatutako ondorioei gehitu behar zaie dauden zuhaitzak kendu behar liratekeela.

Jarduketa Darío Regoyos kaletik egiten bada, Juan Thalamás Labandibar kalean dagoen murruan eraginik ez lukeen lursailetara iristea beharrezkoa litzateke, eta mikrozutoinezko pantaila batez egin behar litzateke goian lursailari eusteko eta, geroago, plataformaren handiagotzea bertan eusteko egitura bat egiteko, eta horretarako aipatutako egiturak Juan Thalamas kalearen mailara iristeko sakonera eduki behar luke. Kasu horretan, bi kaleetan eta zuhaitzetan ere izango litzateke eragina.

Ez da aholkatzen aipatutako jarduketa egitea aldi bateko eta afekzioak eta afekzio iraunkorrak neurrigabeak direla irizten direlako eta hori egitea ekonomikoki oso garestia litzatekeenez, plaza kopurua handiagotzeko kostua proportziorik gabea litzateke.

Mugikortasuna

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Torino tabernaren parean, ibilgailuek espaloi gainean aparkatzen dute, eta zulo bat dago oinezkoen, ume-aulkien eta abarren bidea zailtzen duena. Eskatzen da sareto bat jartzea eta toperen bat jartzea espaloian aparkatzea galarazteko.

Espaloian aparkatzea saihesteko piboteak jartzea aztertzea.

Prozesuan
Prozesuan

Abisua pasa da, dauden piboteak berriz kokatzeko espaloian aparkatu ez dezaten.

Eskatzen da Pio Baroja kalerako proiektu berriak galaraz dezala autoak oinezkoen gunera sar daitezen, horrek arriskua baitakar leku horietan jolasean dabiltzan umeentzat.

Proiektuak kalea oinezkoentzat bihurtzea ezartzen duenez, larrialdiko ibilgailuetara murriztuko da sarbidea.

Jose María Franco kaleko 2aren parean dagoen oinezkoentzako pasabidean “irtengune" bat eskatzen da, toki horretan ibilgailuak abiadura handian igarotzen baitira, oinezkoak arriskuan jarriz.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Prozesuan
Prozesuan

Toki horretako benetako abiadura aztertuko da, radar aforatzailea jarrita, eta, emaitza zein den, abiadura murrizteko eskatutako sakangunea ezarriko da. Aforatzailea jartzeko eskatu zaio Etrari.

Artaleku-Behobia bidegorria egitea, hirian dagoen bidegorrien sarea hobetzeko, Artiako eta Behobiako herritarrak erdigunera segurtasunez joateko bidea hobetuz eta ibilgailu motordunen erabilera murrizten lagunduz.

Sartuta dago agintaldi honetako Gobernu Programan. Aurki egingo da.

Amaituta
Amaituta

Bestalde, 2014ko abuztuan alternatibak aztertzeko eta Azken Portu eta Behobia arteko proiektua aztertzeko lanak esleitu ziren. 2015eko apirilaren 29an Azken Portu eta Behobia artean ibilbidea eta bizikleta erreia egiteko obraren 1. Fasea gauzatzeko proiektu teknikoa onartu zen, eta 2016ko ekainean beste administrazioetako baimenak emateko daude oraindik.

Aipatutako obrak esleitu ondoren, obrak 2017ko apirilaren 18an hasten dira.

2018an obrak bukatzen dira.

Teodoro Murua kalearen amaieran, kirol-instalazioen gainean dagoen parkingaren eta hilerriko errotondaren artean, aparkaleku batzuk daude beti hutsik daudenak eta auzoko bizilagunek aprobetxatzen ez dituztenak.

Teodoro Murua kalea hobetzea proposatzen da, César Figuerido kalearekin gurutzatzen den tokitik hilerriko errotondoraino (zabaldu, espaloiak hobetu, argiteria hobetu...). kaleari jarraitutasuna emanez eta auzoko egoiliarrak beren ibilgailuak aparkatzera animatuz.

Ez da aurreikusten. Inbertsio handia litzateke, eta ez du ziurtatzen aipatutako aparkalekuak gehiago erabiliko direnik.

Eskailera mekanikoek zailtasunak eragiten dizkie adinekoei eta haur-aulkiei. Igogailu bat jartzea eskatzen da, eta hobetzea ere planteatzen da presentziaz abian jartzeko sistema automatizatuak jarrita.

Ez da aurreikusten. Ez da bideragarri ikusten, aldaparen portzentajea oso altua baita.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Ez dago aurrekonturik toki horretan igogailuak jartzeko.

Eskailera mekanikoei buruz, abian jartzeko-gelditzeko sistema abantailaduna izan liteke elektrizitatearen kontsumoa murrizteko, baina horretarako erabilera gutxiko ordu-tarteak izan beharko lirateke (%30eko aurrezpena lortu liteke). Eskailera horiek jarraian eta aldizka erabiltzen direnez, ezin da justifikatu inbertsio hori, eta behin eta berriro abian jartzeak eragin negatiboa edukiko luke kontsumoan eta mekanismoaren iraunkortasunean.

Azkenik, jakinarazi behar da eskailera mekanikoak ez direla erabili behar.

Arrapala bat eskatzen da eskailera mekanikoen alternatiba gehigarri gisa, umeen aulkiak, bizikletak eta adinekoak igo eta jaistea errazteko.

Ez da aurreikusten. Ez da bideragarri ikusten, aldaparen portzentajea oso altua baita.

Dario de Regoyos kaleko 12-14aren parean beste autobus-geltoki bat jartzea eskatzen dute.

Ez da ikusten geltoki hori beharrezkoa denik. Bus-lineek distantzia minimoak ezarrita dauzkate geralekuen artean, zerbitzua bideragarri izan dadin joan-etorriaren denbora aldetik.

Mikrobusaren beste geltoki bat Cesar Figuerido kalearen amaieran. Adierazi da behealdean geltokiak oso segituan daudela eta auzoaren goialdean, berriz, ez.

Proposamenaren azterketa teknikoa egitea.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Ikuspegi teknikotik proposamena ez da beharrezkotzat jotzen. Cesar Figuerido kaleko geltokitik urrunago dauden etxebizitzak 220 m-ko eremu batean daude eta distantzia horretatik aurrera ez dago etxebizitzarik (Cesar Figueridoko zuzena – aparkatzeko eremua).

Abiadura murriztailea jartzean Berroeta Margolaria kalean, eskailera mekanikoaren parean.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Prozesuan
Prozesuan

Abiadurak aztertu dira.

Berroeta Margolaria kalean, haur-jostailuen parean, espaloiak aldatzea, ibilgailuen aparkalekuaren eta oinezkoen pasabidearen antolamendua alderantzikatuz.

Hobetzeko aukerak aztertzea.

Prozesuan
Prozesuan

Egikaritutakoa egiteko, berrurbanizatu egin beharko litzateke eremu hori. Lanak 2019ko aurrekontu-zuzkiduraren arabera kontuan hartuko dira.

Eskatzen da berriz ere uztea ezkerretara hartzean Juan Thalamas Labandibar kalean, kiroldegiaren parean, ibilbide luzeagoak egitera behartzen baita. Abiadura murriztekoak ere jartzea, oinezkoak gehiago babesteko.

Ez da aurreikusten. Iritzia da bira hori galaraziz egindako aldaketak abantaila gehiago dituela desbantailak baino.

Kiroldegi aurreko semaforoaren programazioa aldatzea; ez dadila hain azkar aldatu, sakatzen denean.

Ez da aurreikusten. Egokitzat hartzen da oraingo programazioa.

Semaforo-radar bat jartzea kiroldegiaren aurrean, gaur egun ibilgailu askok gorrian pasatzen baitute.

Ez da aurreikusten.

Gurutze-bide alternatibo bat eskatzen da Kiroldegi aurreko errepidean, pasabide jaso baten bidez, semaforoak eragiten dituen trafiko-ilarak saihesteko.

Ez da aurreikusten gaur egun.

Dario de Regoyos kalean, pibote baxuak daude, 50cm ingurukoak, eta aparkatzeko arazoak sortzen dituzte. Altuagoak eta malguagoak eskatzen dira, ibilgailuetan kalteak saihesteko.

Udaleko Zerbitzu Teknikoek aztertzea.

Bihurgarri ez dena
Bihurgarri ez dena

Udaleko teknikariei oharra pasa zaie, aztertu dezaten.

Ikuskatzeko bisita egin ondoren, ez da piboterik aurkitu Darío de Regoyos kale osoan.

Cesar Figuerido kaleko aparkalekua zabaltzea ezkerraldean, Buena Vistako muinoko ezponda garbitu ondoren.

Ez da aurreikusten, jarduketa oso garestia bailitzateke.

Hiri segurtasuna eta bizikidetza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Moto gehiegi aparkatuta, Pio Baroja kaleko espaloietan, espaloiko gune estalietan, oinezkoei bide oztopatuz. Motoak estalkipean uzten dira, eta pertsonak busti egiten dira euria denean.

Pio Baroja kalea berrurbanizatzeko prozesuak lagundu egin behar du arazo hori saihesten. Udaltzaingoak ere gehiago zainduko du.

Amaituta
Amaituta

Arazoa konpondutzat ematen da Pio Baroja kaleko eta Portu plazako berrurbanizatzeko obrekin.

Kexa, txakur-kakengatik, jabeek gizalegez jokatzen ez dutelako, eta gainera, modu txarrean erantzuten dute, arreta deituz gero.

Antzeko jokabideak ere ikusten dira (zabor-poltsak paperontzietan utzita, txikleak espaloietan, zaborrak edo katuentzako janaria botatzen da leihoetatik, etab.).

Udala kontzientzia hartzeko kanpaina ugari egiten ari da agente zibikoen eta komunikabideen bidez; gainera, Ordenantzan ezartzen diren isunak aplikatzen ari da txakurren jabeek dituzten aztura desegoki horiek desagerrarazteko.

Prozesuan
Prozesuan

Patruilen korriketan zaintza puntualak egin dira, txakurren jabe batzuen aldetik egiten diren praktika desegokiak kontrolatzen eta zaintzen saiatuz, eta paperontzietan zakar poltsak uzten dituen/dituzten pertsona/k antzematen saiatu dira, baina ez da emaitzarik jaso.

Pio Baroja kaleko 28 eta 30 artean, zaborrak edo katuentzako janaria botatzen da leihoetatik, zikinkeria eta usain txarrak sortuz eta arratoiak erakarriz. Informazio-jarduketa bat eskatzen da, eta zigortzailea, hark emaitzarik ematen ez badu.

Udaltzaingoko gizalegearen agenteek ikuskapenak egitea, gizabidearen aurkako jardun horiek errotik kentze aldera.

Prozesuan
Prozesuan

Beste batzuetan tratatu da arazo hori auzokoekin. Patruilak kendu egin du auzokoek ikusi duten animalia hilen bat. Konponbide izan litezkeenak aztertzen ari dira.

Jarraipena, eta poliziaren ikuskapenen prozesuan dago.

Recondo fabrikatik hurbil bizi diren bizilagunek kexa agertu dute, fabrika horretako kamioek sortzen dituzten arazoengatik, gune publikoa okupatzen baitute, handik ibiltzea eta aparkatzea zailduz bizilagunei eta Azken-Portu kiroldegiko erabiltzaileei. Irtenbideak eskatzen dira.

Udaltzaingoari enkargatzea fabrikaren eta bizilagunen artean neurketa egiteko mekanismoa bat bila dezan.

Prozesuan
Prozesuan

Udaltzaingoa esku hartzen ari da egoera korapilatsuenetan, gaizki aparkatutako kamioiek ahalik eta traba txikienak eragin ditzaten.

Arazoa da, tokiaren falta dela eta, tamaina handiko kamioien maniobrak zailak direla eta agenteek maniobrak egiten lagundu behar dutela egoera zailenetan.

Azterketa bat egitea eskatzen da auzoan aparkatzeari buruz, aparkatzeko tokiak hobetzeko eta oinezkoentzako guneak eta autoak aparkatzekoak argitzeko.

Egin zen eskatutako azterketa hori, eta jarduketa garrantzitsuak egin dira auzoak aparkatzeko gaian.

Hiri hondakin solidoen bilketa / Bide garbiketa

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Azken Portun banaka zeuden edukiontzi berde batzuk kendu dira; horrek zaborra kalean uztea eragiten du leku batzuetan “edukiontzi-irlarik” ez dagoelako etxadi batzuetatik hurbil. Berriz jartzea eskatzen da.

Egina dago.

Amaituta
Amaituta

Kexa, espaloiak gaizki garbitzeagatik. Gutxiago garbitzen den sentsazioa dago, gune belztuak sortuz (Artiako ibilbidea jarri da adibidetzat), eta auzoan, edukiontziak berriak ez direnekin ordezten direla, Irungo beste leku batzuetakoak berrerabiliz.

Lan horiek egiteko abisua Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateari helarazteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Maiatzean garbiketa sakona egiten da. Edukiontziak hornitzeari buruz, modu berean jokatzen da Irungo gune guztietan: konpondu eta pintatu egiten dira berriro erabiltzeko.

Marea biziak direnean, arratoi asko agertzen da. Arratoiak hiltzeko jarduketa gehiago eskatzen da.

Arratoiak hiltzeko jarduketak egiten dira, herritarrek hala eskatzen dutenean.

Artigako Haritzako 2ko garajeen irteeraren ondoan jarri berri diren zabor-edukiontziak leku hobean kokatzea eskatzen da, ikuspen-arazo handia sortzen baitute garajeetatik irteterakoan.

Txingudiko Zerbitzuen Mankomunitateari helaraztea, arazoa aztertu eta irtenbidea bila dezan.

Amaituta
Amaituta

2016/05/06an oinezkoen babesgunea jarri da garajeko irteeratik eskuinaldean.

Gizarte ongizatea

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Adineko Gizarte Zentroa eskatzen da auzorako.

Iritiza da Palmera-Monteroko Auzo Etxe berrian gaituko den adinekoentzako Gizarte Guneak funtzio hori beteko duela Artia auzorako.

Hirigintza

Eskaerak Konpromisoak Egoera Oharrak

Eskatzen da udal baimenak arintzea, Movistarren zuntza zabaltzea ahalik eta lasterren gauza dadin.

Egiteko konpromisoa hartu da.

Amaituta
Amaituta

Telefonia lizentziak prestutasunez tramitatzen dira administrazioaren aldetik.

Kontuan hartu behar da azpiegitura horiek ezartzeak bide publikoan garrantzia duten jarduketak dakartzala eta planteamendu desegoki batek arazo larriak ekarri ahal dituela herritarrentzat. Horrela, obren garrantziak hala eskatzen duenean, telefonia konpainiek beharrezkoa den dokumentazio teknikoa aurkeztu beharra daukate proiektatutako obra eta eraginpeko urbanizazioa behar den moduan gauzatuko direla bermatzeko.

Errazteko asmoz, orain arte dauden ohiko bitartekoez gain, Irungo Udala bitarteko batzuk eskaintzen ari da eskaerak eta dokumentuak bitarteko telematikoen bidez aurkezteko (Administrazio Elektronikoa), eta, gainera, gestiorako barruko prozedurak arrazionalizatu dira espedienteen tramitazioa ahalik eta azkarrena eta eraginkorrena izan dadila.

Hala ere, kasu jakin batzuetan prozedura horiek luzatu ahal dira arrazoi desberdinengatik, eta ez dira beti udalari leporatzekoak.

Auzoak

X