Ayuntamiento de
Buscador

Autonomia-erkidegoko araudia

Udal arautegia

Estatuko eta nazioarteko araudia

Legeen errepertorioak estatuko zuzenbidea eta autonomia erkidegoetakoa hartzen ditu barnean, baita Udalak drogei eta haiekin lotutako beste gai batzuei buruz berariaz emandako arauak ere.

Bestalde, drogen fenomenoa nazioartekoa dela ikusirik, Espainiak sinatutako nazioarteko itun aldeaniztun eta aldebikoen testuak ere hartzen ditu barnean (indarrean daudenak), eta arreta berezia jartzen du Europar Batasuneko erakundeek emandako arauetan. Gainera, beste testu batzuk biltzen ditu, berez arauzko balioa ez dutenak (planak, gomendioak, adierazpenak…) baina gaia legeztatzeko politikan eragina dutenak.

Azkenik, bada arauzkoa ez den atal bat, interesgarria zalantzarik gabe, Estatuko Fiskaltza Nagusiaren eta erakundeen zirkular, jarraibide eta kontsultek osatzen dutena.

X