2021eko uztaila

Irun, Haurren adiskidetsua den hiria

Udalak eta UNICEFek Irun Haurren Hiri Laguna dela aitortzen duen hitzarmena sinatu dute.

UNICEFek Haurren adiskide den hiriaren aintzatespena entregatu dio Iruni.

Entrega UNICEF Irun Ciudad Amiga de la Infancia

2021eko ekaina

Irun, Haurren adiskidetsua den hiria

UNICEFek Haurrekin Adiskidetsua den Hiri izendatu du Irun.

Irun Ciudad Amiga de la Infancia

2021ko otsaila

Pleno Municipal

Udalbatzan onartzea Irungo Haur eta Nerabeen I. Plana.


2020ko urritik abendura

Irungo udalerriko haurren eta nerabeen egoerari buruzko diagnostikoaren garapena

Hezkuntza-erakundeen eta haur eta nerabeen talde formal eta informalen parte-hartzearekin idatzi da. Udalerriko haur eta nerabeen, haiei arreta emateko baliabide eta zerbitzuen eta garrantzitsutzat hartu zen alderdi ororen datuetan oinarritua.


2020ko otsaila

HPO bilera (Haurren Partaidetza Organoa)

Irungo Haur eta Nerabeen Foroak lehenengo bilera egitea Tokiko Gobernuaren ordezkari politikoekin.


2020ko urtarrila

Haur eta nerabeen erakunde arteko koordinazio-mahaia sortzea.


2019ko abendutik 2020ko otsailera

Dinamizazioa Irungo ikastetxeak ordezkatzen dituzten haur eta nerabeekin.


2019ko abendua

Haurren Partaidetza Organoa – Irungo Haur eta Nerabeen Foroa eratzea.


2019ko azaroa

Udal Osoko Bilkura

Udalbatzaren ohiko bilkura batean UNICEFi Irun Haurrekin Adiskidetsua den Hiria izendatzeko izapideak hasteko eskaera onartzea.

X