Baliabideak

Euskara lantzeko materiala

Bestelako baliabideak

Ohiko galderak

16 urtetik gorako pertsona orok.

Euskaltegiak 4 matrikulaldi ditu: irailean, abenduan, martxoan eta ekainean. Matrikulaldian, euskaltegiko bulegoarekin harremanetan jarri, dokumentazioa bete eta sarrera proba egin ondoren, komeni zaizun ordutegia aukeratu behar duzu.

Talde bat osatzeko 9 lagun dira beharrezkoak; beraz, ordutegi berean maila bereko gutxieneko kopuru hori ez badago, ezin da talderik sortu.

Euskaltegiak, ahal badu, bi taldetara joateko aukera eskainiko dizu, irakasleak koordinaturik egongo dira eta zure ikas-prozesuak jarraipen egokia izango du.

Euskaltegiak emango dizkizu behar dituzun material guztiak. Hala ere, gomendagarria da hiztegi bat eskura izatea.

Gutxienez 9 lagun eta gehienez 18.

Euskaltegiko eskolak diruz lagunduta daude; hala ere, Udalak beka sistema du.

Bekaren inguruko informazioa

Ikasturte osoko ikastaroak epe bakarrean, bi epetan edo hiru epetan ordaindu daitezke. Helbideratuz gero, hilabetero ordaindu daitezke. Ordainketa epe bakarrean, bi epetan edo hiru epetan egiten den kasuetan, diru sarrerak euskaltegiko kontu korrontean egin behar dira ikaslearen izenean.

Ez, dirua ez da itzultzen euskaltegiari egozgarri zaizkien kasuetan izan ezik.

Ikasleak urteko konpromisoa hartzen du; beraz, matrikula osoa ordaindu beharko du, nahiz eta euskaltegia utzi.

Zure mailako talderik baldin badago, eta taldean tokirik badago, trasladoa egin daiteke.

Euskalduntze prozesuak 5 maila ditu (A1, A2, B1, B2 eta C1), 10 azpimailatan banaturik; euskalduntze prozesu osoa egiteko 1.325 irakastordu eta bakarlanean edo erabilera askean 925 ordu behar direla kalkulatzen da.

Euskaltegiak badu liburu mailegu zerbitzua; zure irakasleari galdetu.

Euskaltegiak informatuko zaitu Mintzalaguna egitasmoari buruz.

Idatzizko eta ahozko probak egin behar dira. Idatzizkoan, test moduko azterketa bat eta idazlana egin behar dira. Ahozko proban, irakasle batek mailaren araberako gaitasun komunikatiboa aztertuko du. Guztira ordubete inguruko proba izan daiteke.

Momentuz, posta elektroniko bidez egin daiteke.

HABEk maila azterketak gainditu dituztenentzat dirulaguntzak ematen ditu.

Oraingoz Irungo Udal Euskaltegiak ez du eskaintzen aukera hori.

X