Helburua

Irun Ekintzan ekimenak ( Irungo garapen ekonomikoaren eta enpleguaren aldeko Akordioak) hiriko ekonomia eta gizartea biziberritzeko baldintzak erraztea eta sustatzea du xede nagusi.

Helburu honen betetze maila ebaluatzeko, urtero-urtero egingo da jarraian adierazten diren adierazleen gaineko jarraipena:

  • Langabezia tasa
  • Jarduera tasa
  • Establezimenduen kopurua mila biztanleko.
  • Enpleguen kopurua mila biztanleko.
  • Eskatutako patenteen kopurua.
  • Gizarte segurantzan afiliatuta daudenen kopurua mila biztanleko.
  • Kontratuen kopurua mila biztanleko.
  • Ikasleen kopurua bigarren hezkuntzan eta unibertsitatean.
  • BPGa
  • Nazioartekotze maila.

Egitura eta antolakuntza

Estructura y organización

X