Datuen babeserako legeriak esaten du datu pertsonalak zilegizko eran tratatuko direla eta helburu jakin, esplizitu eta legitimoetarako jasoko direla.

Arau orokor gisa, datuen tratamendurako arduraduna autoritate publiko bat denean, inprobablea da datu horiek tratatzeko adostasuna modu askean ematea, izan ere, autoritate publikoaren eta datuen titularraren artean ez dago orekarik (DBEO, 43. kontuan hartuzkoa).

Beraz, Administrazio Publikoentzat datu pertsonalen tratamendurako zilegitasuna izateak, orokorki, ezin du datuen titularraren adostasunean oinarritu, baizik eta, kasuen arabera, zilegitasunaren oinarrian egon behar duena legeak ezartzen duen obligazio bat betetzea (DBAO 6.1.c art.) edo interes publikoko zeregin bat betetzea edo botere publikoak egikaritzea (DBEO 6.1.e art.) da.

Administrazio Publiko batentzat datuen tratamendurako legezko obligazio nagusia da:

Lege horrek interesatuen eta Administrazio Publikoaren eskubideak eta obligazioak arautzen ditu prozedura administratiboak tramitatzeko garaian, eta aipatu tramitaziorako datuen tratamendu desberdinak egitera behartzen du: Interesatuak identifikatzea, eskaerak eta dokumentuak jasotzea, emandako datuak edo dokumentuak egiaztatu eta osatzea, dokumentu administratiboak egitea, datuak eta dokumentuak zaintzea, interesatuei bide elektronikotik sarbidea erraztea, interesatuei komunikazioak edo jakinarazpenak egitea, emaitzarik gabeko jarduera administratiboak edo jakinarazpenak argitaratz...

Irungo Udalaren eskumenak edo ahalak finkatzen dituen legeria nagusia, eta datuen tratamendua zilegi egiten dutenak tratamendua gauzatu ahal izateko, hauek dira:

Jarduera esparruaren edo prozedura motaren arabera, badago legeria sektorial bat datu pertsonalak kontsultatu, utzi edo argitaratzera behartu edo gaitzen duena: subentzioak eta laguntza publikoak, kontratazio publikoa, langileen kudeaketa, jarduera soziala, esparru poliziala edo judiziala, etab.

Bestalde, udaleko jarduerak garatzerakoan, jarduera baten dibulgazioa egiteko irudiak hartu eta hedatzeko eta derrigorrezkoak ez diren datuak uzteko garaian, adostasunean oinarrituko da horrelako datuen tratamendurako zilegitasuna (DBEO 6.1.a).

X