Iragarki- eta ediktu-Taula DIGITAL honek orain arte Udaletxearen arkupean zegoen Taula ordezkatzen du. Bertan Irungo Udaleko Iragarki Taulan argitaratu behar diren ediktu eta iragarki guztiak kontsultatu ahalko dituzu legezko xedapenen edo arauen arabera, bai Udalarenak berarenak bai beste erakunde publikoek bidaliak.

Irungo Udala

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
ADMINISTRARIAK. Bigarren ariketaren data. 20-01-2022 19-02-2022 Langilegoa
Aurrekontu-plantillaren aldaketaren hasierako onarpena. 18-01-2022 08-02-2022 Langilegoa
GIZARTE LANGILEAK. Deialdia handitzea eta oinarri espezifikoen aldaketa. 17-01-2022 28-02-2022 Langilegoa
UDALTZAINGOKO AGENTEA. Karrerako funtzionarioa izendatzea. 13-01-2022 27-01-2022 Langilegoa
INFORMATIKA BURUA (Lehiaketa orokorra). Deialdia eta oinarriak. 17-12-2021 31-01-2022 Langilegoa
ADMINISTRARIAK. Lehenengo ariketaren behin betiko emaitzak. 03-12-2021 31-01-2022 Langilegoa

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Zeinu hizkuntza A1 eta A2 online ikastaroa: Zozketaren emaitzak. 24-01-2022 02-02-2022 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Zeinu hizkuntza A1 eta A2 online ikastaroan izena emateko eta parte hartzeko Araudia. 27-12-2021 31-01-2022 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
KULTURA, HIRI BULTZADA, KIROLA ETA EUSKARA INFORMAZIO BATZORDEA 24-01-2022 25-01-2022 Kultura eta Kirola
Tokiko Gobernu Batzarraren deialdia 21-01-2022 27-01-2022 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETAKO INFORMAZIO BATZORDEA. Ohizko deialdia: Asteazkena, 2022ko urtarrilaren 26 (Bilkura publikoa). 21-01-2022 26-01-2022 Langilegoa
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021AAPS0031) 13-01-2022 07-02-2022 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze

Beste erakunde publiko batzuk

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021/2022 urteetarako zinpekogaien behin betiko zerrenda 11-01-2021 31-12-2022 Juzgado - Donostia-Servicio Común Procesal General

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Arau juridiko edo ebazpen judizial bat betetzeko Irungo Udalaren Iragarkien eta Ediktuen Taula Elektronikoan iragarki bat edo ediktu bat argitaratu beharra daukaten Erakunde Publikoek, gure Egoitza Elektronikoaren bitartez eskatu ahal izango dute.

X