Iragarki- eta ediktu-Taula DIGITAL honek orain arte Udaletxearen arkupean zegoen Taula ordezkatzen du. Bertan Irungo Udaleko Iragarki Taulan argitaratu behar diren ediktu eta iragarki guztiak kontsultatu ahalko dituzu legezko xedapenen edo arauen arabera, bai Udalarenak berarenak bai beste erakunde publikoek bidaliak.

Irungo Udala

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
HIRUGARREN ADINEKOEN TEKNIKARIA. Ariketa teoriko - praktikoaren emaitza. 21-06-2021 06-07-2021 Langilegoa
BIDE PUBLIKOEN UNITATEAN HUTSIK DAUDEN LAU OFIZIAL PLAZA (Barne sustapena).Onartuen behin-behineko zerrenda eta epaimahaiaren osaera. 21-06-2021 06-07-2021 Langilegoa
ADMINISTRAZIO OROKORREKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA. 3. ariketaren behin behineko emaitzak eta merezimenduak egiaztatzeko epea 18-06-2021 06-07-2021 Langilegoa
ESKOLAKO ATEZAINA: 3 ariketa: Jarrerak. Elkarrizketa pertsonaletarako hitzorduak 16-06-2021 24-06-2021 Langilegoa
LANGILE GIDARIA. (Barne sustapena). Onartutako eta baztertutakoen behin behineko zerrenda 15-06-2021 28-06-2021 Langilegoa

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021/5 kreditu-aldaketaren hasierako onarpena. 14-06-2021 05-07-2021 Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa
Lizitazio iragarkia. Udal jabe tza koa den «Siutz finka» izeneko orubearen azaleraren errentamendua ganaduak bazkatzeko 28-05-2021 28-06-2021 Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketaren hasierako onarpena (VI. eranskina - A eta B). 14-05-2021 28-06-2021 Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen Ordenantzaren aldaketa 14-05-2021 28-06-2021 Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Udal Haur Eskolarako eskabideen behin-behineko zerrendak, 2021/22 ikasturtea (sehaskak) 16-06-2021 28-06-2021 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021CORI0069) 24-06-2021 24-07-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021AAPA0387) 24-06-2021 24-07-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021AAPA0805) 24-06-2021 24-07-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021AAPA0770) 24-06-2021 24-07-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
IRUNVI-ren ohiko Batzar Orokorraren gai zerrenda 22-06-2021 25-06-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
BLAIA osoko bilkuraren eguneko zerrenda 22-06-2021 25-06-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
2021eko ekainaren 25Eko ohiko bilkuraren gai zerrenda 22-06-2021 25-06-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
2021eko ekainaren 21eo Alkatetzaren 598zenbakiko ebazpena, osoko bilkurak berriro ere aurrez aurre eginten hasteari buruz. 21-06-2021 25-06-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
Biztanleen Udal Errolda - Behar ez bezala inskribatzeagatik ofizioz baja ematea (2021/06/16ko 143 zk.E.A.O.) / Esp. 2021BPMH0008 16-06-2021 08-07-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Behin-behineko onarpen-zerrendak argitaratzea sehaska-tartean 16-06-2021 28-06-2021 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Jendaurrean jartzeko iragarkia, igogailua 0 kotara jaisteko lizentzia-eskaerari buruzkoa, Pio XII kaleko 2. zenbakian 08-06-2021 07-07-2021 Hirigintza eta Ingurumena
Hasierako izaeraz onartzea Irungo Udalaren Babes Zibileko Udal Plana 04-06-2021 12-07-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
Biztanleriaren Udal Errolda - Inskripzioaren indarraldia amaitu delako Baja ematea. (2021/05/28ko 127 zk.E.A.O.) / Esp. 2021BPMH0007 28-05-2021 28-06-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Bidasoako XXI. Nazioarteko Arkeologi Zinemaldia. 15-02-2021 30-06-2021 Kultura eta Kirola

Beste erakunde publiko batzuk

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Irunviko babes publikoko etxebizitza eskatzaileen erregistroko inskripzioaren baja. 390/2021 21-06-2021 25-06-2021 Irungo Etxebizitzarako Elkarte Publikoa, N.S.A.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021/2022 urteetarako zinpekogaien behin betiko zerrenda 11-01-2021 31-12-2022 Juzgado - Donostia-Servicio Común Procesal General

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Arau juridiko edo ebazpen judizial bat betetzeko Irungo Udalaren Iragarkien eta Ediktuen Taula Elektronikoan iragarki bat edo ediktu bat argitaratu beharra daukaten Erakunde Publikoek, gure Egoitza Elektronikoaren bitartez eskatu ahal izango dute.

X