Iragarki- eta ediktu-Taula DIGITAL honek orain arte Udaletxearen arkupean zegoen Taula ordezkatzen du. Bertan Irungo Udaleko Iragarki Taulan argitaratu behar diren ediktu eta iragarki guztiak kontsultatu ahalko dituzu legezko xedapenen edo arauen arabera, bai Udalarenak berarenak bai beste erakunde publikoek bidaliak.

Irungo Udala

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
ESKOLAKO ATEZAINA. Praktiketako funtzionarioak izendatzea eta lan-poltsa onestea. 13-09-2021 27-09-2021 Langilegoa
ADMINISTRAZIO OROKORREKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA. Praktiketako funtzionarioak izendatzea eta lan-poltsa onestea. 13-09-2021 27-09-2021 Langilegoa

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Tasen aldaketen eranskina. 9. Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arau tzai lea. B. Udal zeramika tailerreko Zerbitzuak. 30-08-2021 11-10-2021 Ogasuna, Sustapen Ekonomikoa eta Plan Estrategikoa
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021/22 ikasturterako eskolako materiala erosteko familientzako diru-laguntzak eta Irungo merkataritzarako laguntza 02-07-2021 30-09-2021 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021-09-23ko Administrazio Orokorreko Teknikariaren eginbidea_2021/22ko haur eta gazteen aisialdirako begirale ikastaroaren behin-behineko zerrendak behin-betiko zerrenda bihurtuz 23-09-2021 27-09-2021 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
2021/22 Haurtxokoen zozketaren emaitzak: Titularrak eta ordezkoen zerrendak 21-09-2021 29-09-2021 Gizarte Ongizatea, Hezkuntza eta Gazteria
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021eko irailaren 24an, ohiko osoko bilkuraren eguneko zerrenda 21-09-2021 25-09-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
2021eko irailaren 22ko Tokiko Gobernu Batzarrraren eguneko zerrenda 17-09-2021 23-09-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa
Behin-behineko langileak izendatzea. 13-09-2021 27-09-2021 Langilegoa
Biztanleen erroldan izena emateko eskaerari buruzko espedientearen jakinarazpena. (2021CORI0102) 03-09-2021 03-10-2021 Informazioaren Gizarte eta Herritarren Parte-Hartze
Ubalbatzarrak hartutako akordioa, hasiera batean onestea desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko txartela eta erreserba bereziak arautzen dituen Udal Ordenantzaren Aldaketari buruzkoa. 11-08-2021 24-09-2021 Idazkaritza, Zerbitzu Juridikoak eta Kontratazioa

Beste erakunde publiko batzuk

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
Sute espedienteetako zigor-jardunbidea hasteko ebazpenari buruzko jakinarazpena. Esp.: zk. 3/24/21 09-09-2021 30-09-2021 Gipuzakoako Foru Aldundia. Ekonomia Sustepeneko, Turismoko eta Landa Irguruneko Dep.
Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021eko isuna 14-09-2021 05-10-2021 Ayto. Soraluze/Placencia de Armas

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Deskribapena Hasiera data Amaiera data Agindu-emailea
2021/2022 urteetarako zinpekogaien behin betiko zerrenda 11-01-2021 31-12-2022 Juzgado - Donostia-Servicio Común Procesal General

Ez dago argitalpenarik erakusteko.

Arau juridiko edo ebazpen judizial bat betetzeko Irungo Udalaren Iragarkien eta Ediktuen Taula Elektronikoan iragarki bat edo ediktu bat argitaratu beharra daukaten Erakunde Publikoek, gure Egoitza Elektronikoaren bitartez eskatu ahal izango dute.

X