MUGIKORTASUNA ETA OBRA

Mota Arloa / Zuzendaritza
Helbidea Juan Thalamas Labandibar, 21
Telefonoa 943-505585
Fax 943-505658
Arduradun politikoa BORJA OLAZABAL (Mugikortasunako Ordezk.) eta CRISTINA LABORDA (Obretako Ordezk.)
Arduradun teknikaria ANA BAENA (Zuzendaria)
Eginkizunak - Bide publikoa okupatzeko eskaera/baimenen irizpena eta kontrola (mahaiak eta aulkiak, salmenta postuak eta abar) eta publizitatea.
- TAO aparkaleku arautuaren zerbitzu, Alde Zahar eta ezinduentzako erreserbaturiko espazioen kudeaketa.
- Pio XIIko aparkalekuaren kontzesioaren kudeaketa.
- Trafiko eta Hiritarren Segurtasun Zerbitzuarekin elkarlanean jardutea hiriko ibilgailuen trafikoa planifikatzeko, hiri bideetako zirkulazioa ahalik eta gehien arintzeko alternatibak proposatuz.
- Udal eskumeneko garraioen antolamendu, ikuskapen eta zigorren barne kudeaketa eraginkorra erabiltzaileen zerbitzura.
- Udalerriko garraio politika definitu eta inplementatzea.
- Hiri Autobusen kontzesioaren kudeaketa, ibilbideen optimizazioa, tarifak, txartel-bus, markesinak, ekipamendua, informazioa eta abar.
- Bidaiarien zerbitzu publikoaren sustapena eta hobekuntza.
- Garraio Batzordearen aholkularitza teknikoa.
- Taxi zerbitzuaren kontzesioaren kudeaketa.
- Lizentzia, ibilgailu berritze, garraio txartel eta abarren irizpena eta kontrola.
- Eskola Autobusen kontrola
- Hirian zehar hiri mugikortasuna errazteko ekimenek bultzatzea.
- Udalaren ekimeneko proiektuak gauzatzea bide publikoan eta eraikuntzan, hauxe da, aldez aurreko azterketak egin, proiektuak idatzi eta kontrataziorako baldintza pleguak prestatu.
- Udalaren ekimeneko proiektuak gauzatzea bide publikoan eta eraikuntzan, hauxe da, obrak esleitzeko txostenak egin, obra zuzendaritzak, ziurtagiriak, kitapenak eta obrei harrera egin.
- Hirigintza tramitaziorako urbanizazio proiektuak berrikustea, eta horiei harrera egiteko txostenak egitea Udalari ematen zaizkionean.
- Landa bideen proiektuak eta horiek kontratatzeko baldintza pleguak idaztea.
- Landa bideen obrak egitea, hauxe da, obrak esleitzeko txostenak egin, obra zuzendaritzak, ziurtagiriak, kitapenak eta obrei harrera egin.
X