KONTUHARTZAILETZA ZERBITZUA

Mota Udal Zerbitzua
Helbidea Udaletxea - San Juan Harria plaza, 1 20304 IRUN
Telefonoa 943-505305
Fax 943-505627
E-maila intervencion@irun.org
Eraikuntza data 2011-09-06
Arduradun politikoa MIGUEL ANGEL PÁEZ (Hiri-bultzada, Ekonomia eta Ogasuna Ordezkaria)
Arduradun teknikaria CRISTINA ALZUART (Kontu-hartzailea)
Eginkizunak - Funtsezko egitekoa fiskalizazioa da, funts publikoen erabileran erregulartasuna eta legezkotasuna ziurtatu ahal izateko.
- Kontrol funtzioa, Udalaren kudeaketa bideratzeko informazio ekonomikoa eskaini ahal izateko.
- Erakundearen Aurrekontu kontabilitatea:
a) Udalaren eta Erakunde Autonomoen eta beste Udal Erakundeen kontabilitatea gainbegiratuz.
b) Gastu, sarrera, ordainketa eta kobrantza erabakiak hartuz.
c) Sarrera eta ordainketa aginduak emanez.
d) Kontabilitate oharrak jasoaz kontabilitate liburu ofizialak eguneratuak edukitzeko eta abar
X