KONTRATAZIO MAHAI IRAUNKORRA

Mota Udal Antolakuntza
Helbidea Udaletxea - San Juan Harria Plaza, 1 20304 IRUN
Telefonoa 943-505165
Fax 943-505604
E-maila contratacion@irun.org
Eraikuntza data 2009-12-10
Arduradun politikoa CRISTINA LABORDA (Kontratazio Mahaiaren Presidentea)
Arduradun teknikaria ANA FERNÁNDEZ MANTEROLA (Lehen Mahaikidea eta Mahaiaren Idazkaria)
Eginkizunak Kontratazio Mahaiak izaera tekniko eta iraunkorra du, Irungo Udaleko kontratazio organoei laguntza emateko, horrela derrigorrezkoa den espedienteetan tramiteekin laguntzeko eta aukerakoa den kasuetan, kontratazio organoek hala zehazten badute. Era berean bere funtzioak beteko ditu mahai bat espresuki eratu ez den kasuetan edo hala adierazi ez deneko kasuetan.
Web

Zerbitzuak

Maiatzaren 8ko 817/2.009 Errege Dekretuko 21.4 artikuluan ezartzen dena betez, zeinaren bitartez onartzen den Sektore Publikoko Kontratuen Legeko Arautegi partziala, eta Udal Arautegi bertako 12. artikuluak dioena ere betez, Irungo Udaleko Kontratazio Mahaia osatzen dutenen izendapen nominala argitaratzen da, ordezkapen erregimena barne.

2009ko abenduaren 10eko Alkatearen 2638. ebazpenaren bidez, aipatu Kontratazio Mahaiaren osaera ezarri zen. (2009ko abenduaren 17ko 239. G.A.O.-ean argitaratuta)

Osaera hori gerora ondorengo ebazpenez aldatua izan da:
1.- 2010ko abenduaren 2ko Alkatetzaren 2345.ebazpena. 2010ko abenduaren 20an 241. G.A.O.-n argitaratuta
2.- 2011ko ekainaren 17ko Alkatetzaren 1071. ebazpena. 2011ko ekainaren 22an 118. G.A.O.-n argitaratuta
3.- 2011ko azaroaren 18ko Alkatetzaren 1930. ebazpena. 2011ko azaroaren 25an 224. G.A.O.-n argitaratuta
4.- 2012ko apirilaren 17ko Alkatetzaren 580. ebazpena. 2012ko apirilaren 24an 77. G.A.O.-n argitaratuta
5.- 2012ko maiatzaren 23ko Alkatetzaren 803. ebazpena. 2012ko maiatzaren 29an 101. G.A.O.-n argitaratuta
6.- 2012ko urriaren 9ko Alkatetzaren 1639. ebazpena. 2012ko urriaren 30an 207. G.A.O.-n argitaratuta
7.- 2013ko urtarrilaren 4ko Alkatetzaren 12. ebazpena. 2013ko urtarrilaren 10an 7. G.A.O.-n argitaratuta
8.- 2014ko irailaren 12ko Alkatetzaren 1657. ebazpena. 2014ko irailaren 19an 178. G.A.O.-n argitaratuta
9.- 2015ko apirilaren 13ko Alkatetzaren 638. ebazpena. 2015eko apirilaren 17an 71. G.A.O.-n argitaratuta
10.- 2015ko uztailaren 2ko Alkatetzaren 1164. ebazpena. 2015eko uztailaren 9an 129. G.A.O.-n argitaratuta
11.- 2015ko abenduaren 16ko Alkatetzaren 2503. ebazpena. 2016ko urtarrilaren 4an 1. G.A.O.-n argitaratuta
12.- 2016ko maiatzaren 20ko Alkatetzaren 749. ebazpena. 2016ko maiatzaren 25ean 98. G.A.O.-n argitaratuta
13.- 2016ko uztailaren 6ko Alkatetzaren 1019. ebazpena. 2016ko uztailaren 13an 133. G.A.O.-n argitaratuta
14.- 2016ko abenduaren 22ko Alkatetzaren 2222. ebazpena. 2017ko urtarrilaren 16an 10. G.A.O.-n argitaratuta
15.- 2017ko uztailaren 21eko Alkatetzaren 1301. ebazpena. 2017ko abuztuaren 21ean 158. G.A.O.-n argitaratuta
16.- 2018ko ekainaren 21eko Alkatetzaren 1262. ebazpena. 2018ko uztailaren 3an 127. G.A.O.-n argitaratuta
17.- 2019ko maiatzaren 8ko Alkatetzaren 555. ebazpena. 2019ko maiatzaren 17an 92. G.A.O.-n argitaratuta.
18.- 2019ko ekainaren 24ko Alkatetzaren 851. ebazpena. 2019ko ekainaren 28an 122. G.A.O.-n argitaratuta.
19.- 2020ko uztailaren 14ko Alkatetzaren 652. ebazpena. 2020ko uztailaren 22an 138. G.A.O.-n argitaratuta.
20.- 2020ko abuztuaren 6ko Alkatetzaren 737. ebazpena. 2020ko abuztuaren 24an 160. G.A.O.-n argitaratuta.
21.- 2020ko abenduaren 23ko Alkatetzaren 1262. ebazpena. 2020ko abenduaren 31ean 250. G.A.O.-n argitaratuta.
(testu osoak erantsitako weborrietan ikusi)

Modu honetan, Irungo Udalean eratutako Kontratazio Mahai iraunkorraren osaera gaur egun ondorengoa da:

PRESIDENTEA
- Titularra: Cristina Laborda Albolea (Udalkidea).
- Ordezkoa: Miguel Ángel Páez Escamendi (Udalkidea).

LEHEN MAHAIKIDEA
- Titularra: Ana Fernández Manterola (Funtzio Publikoko teknikaria).
- Ordezkoak (dagokion hurrenkeran): Olaia Barrenetxea Bruño (Kontratazioko eta Erosketetako teknikaria); Naiara Olaso Altzuri (Kultura eta Kiroletako AOT); Ana Belén Aristizabal Leceta (Idazkaritzako eta Zerbitzu Juridikoetako teknikaria); Juan de Dios Sanz Sánchez (Idazkaritzako eta Zerbitzu Juridikoetako teknikaria).

BIGARREN MAHAIKIDEA
- Titularra: Iñaki Laguna Serrano (Irungo Udaleko behin-behineko kontu-hartzailea)
- Ordezkoak (dagokion hurrenkeran): David García Castro (Kontuhartzailetza eta Kontabilitateko Teknikaria); Cristina Alzuart Oteiza (Aurrekontuetako burua); Irati Tranche Otxa ndorena (Ekonomialaria); Garikoitz Mendoza Garrastazu (Diruzaina); Andra Salinas Munarriz (Ekonomilaria).

HIRUGARREN MAHAIKIDEA
- Titularra: Mónica Casla Salazar (Erosketa eta Ekipamenduetako burua).
- Ordezkoak (dagokion hurrenkeran): Eusebio Hernández Rodríguez (Informatikako burua); Ana Jesús Tina Galdós (Informazio Korporatiboko arduraduna).

LAUGARREN MAHAIKIDEA
- Titularra: Ana Baena Lantero (Bide Publikoa eta Eraikin Ondarea Mantentzeko arduraduna).
- Ordezkoak (dagokion hurrenkeran): Mikel Galarraga Ezponda (Mugikortasuneko eta Obretako teknikaria); Mónica Barroso Parada (Mugikortasuneko eta Obretako teknikaria); Andrea Iglesias Laguardia (Mugikortasuneko eta Obretako teknikaria); Virgina Canales Ruiz (Mugikortasuneko eta Obretako Ingeniaria).

IDAZKARIA
- Titularra: Une bakoitzean Mahaiko lehen mahaikidetza titular edo ordezko gisa onartzen duena.

X