INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA

Mota Arloa / Zuzendaritza
Helbidea Udaletxea - San Juan Harria plaza, 1 20304 IRUN
Telefonoa 943505237 / 943505244
Fax 943505619 (O)/505618 (RH)
E-maila organizacion@irun.org
Arduradun politikoa MONICA MARTÍNEZ (Informazioren Gizarte, Parte-hartzea eta Auzoetako Ordezkaria)
Arduradun teknikaria XABIER ZABALETA GÓMEZ (Zuzendaria)
Eginkizunak Informazioaren Gizarte, Herritarren Parte-Hartze eta Auzoetako Arloak, udal administrazioan normalizazio administratibora eta administrazio elektronikoa ezartzera, herritarrak atenditzeko kanalak dinamizatu eta koordinatzera, hala nola herritarrek parte hartzeko eta erakundearekin komunikatzeko sistema arinak ezartzera bideratutako politikak abian jartzeko eskumenak hartzen ditu bere gain.

Zerbitzuak

- Administrazio Unitatea
- Antolakuntza eta Kalitate Zerbitzua
- Informazio Korporatiborako Zerbitzua
* Estatistika eta Erregistroa
* Udal Artxiboa
- Udal Informatika Zerbitzua
* Sistema eta Komunikazio Unitatea
* Garapen Unitatea
* Administrazio Elektronikoko Unitatea
* Udal Sozietate Publikoentzako Informatika Zerbitzuen Unitatea
* Erabiltzaileentzako Arreta Unitatea
- Erosketa eta Ekipamendu Zerbitzua
- Herritarren Parte-hartze eta Udal Gardentasun Zerbitzua
- Herritarrentzako Informazio eta Arreta Zerbitzuak
* Hiritarrak Atenditzeko Zerbitzua (HAZ) eta 010
* Kontsumitzailearen Arretarako Bulegoa (KIUB)

X