DIRUZAINTZA

Mota Udal Zerbitzua
Helbidea Udaletxea - San Juan Harria plaza, 1 20304 IRUN
Telefonoa 943-505341
Fax 943-505627
E-maila tesoreria@irun.org
Arduradun politikoa MIGUEL ANGEL PAEZ ESCAMENDI (Ekonomia eta Ogasuneko Ordezkaria)
Arduradun teknikaria GARIKOITZ MENDOZA URRESTARAZU (Diruzaina)
Eginkizunak - Diruzaintzako aurreikuspen planak egin eta mantentzea.
- Udal ekonomi jardueratik etorritako kobrantzak eta ordainketak egitea.
- Banku kontu, balio eta gordailuen kontrola.
- Diru-bilketa mailak optimizatzea.
- Diru-bilketaren alorrean, honako hauek:
a) Zergadunarekiko informazioa eta arreta bultzatu eta koordinatzea dauden bide desberdinak erabiliz.
b) Zergak kobratzea borondatezko denboraldian eta denboraldi betearazlean.
c) Ordainketen errezibo eta agirien kopiak egitea.
d) Zorren ziurtagiri negatiboak egitea.
e) Zergen helbideratze kudeaketak.
f) Hertsatze prozeduren tramitazioa, jarraipena eta kontrola.
g) Beharreko neurriak hartzea prozedura horiek zorrak ordaintzera eraman dezaten.
h) Hertsatze erabakiak hartzea.
i) Bere esku dituen prozeduretan, izaera publikoko zorren aginduak ematea.
j) Bere esku dituen prozeduretan emaniko ekintzen aurka aurkezten diren errekurtsoak erabakitzea.

Zerbitzuak

-Diruzaintza administrazioa (Kobrantza dirutan eta txeke adostuarekin).
-Borondatezko Diru-bilketa (Kobrantza dirutan, txeke adostuarekin eta kreditu txartelarekin).
-Diru-bilketa Betearazlea.

X