UDALAK ANTOLATUTAKO JARDUERAK EDO EKINTZAK

Datu tratamenduaren arduraduna AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Departamentu/Entitate arduraduna IRUNGO UDALA
Datuen tratamenduaren arduradun funtzionala JARDUERA EDO EKINTZA BAKOITZA SUSTATZEN DUEN ARLOA EDO ZERBITZUA
Datuen babeserako ordezkaria IRUNGO UDALAK Datu Babeserako Ordezkari bat dauka Datuak Babesteko Europako Erregelamendua eta berori garatzen duen arautegia aplikatzen dela jarraipena egiteko, hala nola Datuen Babeserako Bulegoek eta auzitegiek gai honen inguruan ematen dituzten jarraibide eta/edo erabaki oro kontuan hartzen direla ebaluatzeko, baita pertsonak errespetatzen direla zaintzeko ere haien informazio pertsonala kudeatzen denean, eta dauzkaten eskubideak erabiliz beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotuta egiten dituzten eskariei erantzuteko. Datu Babeserako ordezkariarekin kontaktuan jar daiteke posta bidez San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidean edo dpd@irun.org helbide elektronikora email bat bidaliz.
Datuen tratamenduaren helburuak IRUNGO UDALAK datu pertsonalak erabiltzen ditu jarduera edo ekintza desberdinak kudeatu ahal izateko. Zehazki: Euskara alorrean motibazioa, ezagutza eta erabilera sustatzera bideratutako jarduerak, hala nola jarduerako sektoreei lotutako estatistikak egitea eta jarduerari buruzko ikus-entzunezko materiala argitaratu eta hedatzea (mintzalaguna, elkarrizketariak, euskaraldia…).
Ingurumen arloak aurrera eramaten dituen jarduerak eta ekintzak (Urban sasoi, tren berdea: meategietako ibilbidea Irugurutzetara, Lapurriturrira: "izarrak behatzea", "orientazioa: Iparrorratza eta mapa", "perretxiko eta onddoen mundua ezagutuz")
. Gazteen jarduerak, programak, ekintzak eta/edo gazte-elkartrukerako programak (gaztelekua, familitxoko, lur maitte, udako jarduerak, gazteartean eszenatokia).
Kultur jarduerak (zeramika tailerrak...), lehiaketak edo ekintzak. Bestelako jarduerak eta ekintzak (mugikortasunaren Europako Astea, autoa partekatzea).
Datuen tratamentuaren legitimazioa - Eskumen publikoa gauzatzea: Datuak Babesteko Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) art.
- Irudiak hartu eta hedatzeko, baimena: Datuak Babesteko Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) art.
- 2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa, 17.26. art.
- 10/1982 Oinarrizko Legea, azaroak 24koa, Euskeraren Erabilpena Arauzkotzekoa.
- 7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriena, 25. art.
Datuen formatua Paperean/Automatizatua.
Kategoria arrunteko datuak - Izena eta abizenak.
- Nortasun Agiri Ofiziala.
- Posta-helbidea.
- Helbide elektronikoa.
- Telefonoa.
- Sinadura.
- Irudia/soinua.
- Hizkuntza eskakizuna.
- Curriculum akademikoa.
- Ibilbide artistikoa.
Kategoria bereziko datuak Oro har, ez da aurreikusten tratamendurik, kirolarekin edo astialdiarekin lotutako programak izan ezik.
Datuen jatorria Interesduna edota bere ordezkaria/k.
Interesdunen kategoriak Jarduera edo ekitaldien parte hartzaileak.
Datuak kontserbatzeko epea Datu pertsonalak gordeko dira eskatu zirenean zeukaten helburua betetzeko behar besteko denboran, baita sor litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko ere, artxibo eta dokumentazioaren arautegian ezarrita dauden epe haiez gainera.
Datuen gaineko pertsona interesdunen eskubideak IRUNGO UDALAK ondorengo eskubideak errazten dizkie interesatuei haien datu pertsonalen tratamenduari dagokionez:
• Haien datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.
• Datuak zuzendu edo kentzea eskatzeko eskubidea.
• Haren tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
• Tratamenduari uko egiteko eskubidea.
• Datuen eramangarritasun eskubidea.
• Emandako adostasuna erretiratzeko eskubidea.
Edozeinek dauka berari dagozkion datu pertsonalen inguruan IRUNGO UDALAK tratamendurik egiten duen konfirmatzeko eskubidea eta interesatuek beren datu pertsonaletara sarbidea izango dute, baita zehaztugabeko datuak zuzendu daitezen eskatu ere edo, bere kasuan, ezabatzeko ere bai, beste arrazoiren artean, datuak jaso zirenean zeukaten helbururako jada beharrezkoak ez direnean.

Gorabehera jakinetan, interesatuek beren datuen tratamendua mugatu dadila eskatu ahal izango dute eta kasu horretan erreklamazioak jartzeko edo defendatzeko soilik gordeko dira. Era berean, gorabehera jakinetan eta haien egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta, beren datuen tratamendua egiteari uko egin ahal izango diote interesatuek. Kasu horretan, IRUNGO UDALAK datu horiek tratatzeari utziko dio, legezko arrazoiak tartean ez badaude, edo erreklamazio posibleak egiteko edo defendatzeko.

Helburu jakin batera adostasuna eman badu, interesatuak eskubidea du emandako adostasuna edozein unetan erretiratzeko, baina horrek ez du erretiratu baino lehenago emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean eragingo.

Horretarako idatzi bat igorri ahal izango dio IRUNGO UDALARI San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidera edo dpd@irun.org helbide elektronikora posta elektroniko bat bidali.

Datu pertsonalak babesteari dagokionean bere eskubideak ez direla bete usteko balu, Datuen Babeserako Euskal Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkeztu ahal izango du.
Datuen lagapena - Hartzaileak Legez ezarritakoak eta hedapena udalaren web orrian, sare sozialetan edota irudizko hedabideetan.
Datuen lagapena - Legitimazioa Lege betekizunak betetzea: Datuen Babeserako Europear Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) art. Irudien tratamendurako, baimena: Datuen Babeserako Europear Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) art.
Datuen nazioarteko transferentziak Datuen kudeaketaren ondorioz ez dago datu horien nazioarteko transferentziarik.
Datuen tratamenduen eragileak Jarduerak/ekitaldiak ematen edo antolatzen dituzten erakundeak.
Datuen segurtasun neurriak Ezarritako segurtasun neurriak (teknikoak eta antolakuntzakoak) urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz, haren bitartez erregulatzen baita Administrazio elektronikoaren alorrean Segurtasunerako Eskema Nazionala. Irungo Udaleko datu babeserako eta informazioaren segurtasunerako Politika osatzen duten dokumentuetan aurkitzen dira haiek deskribatuta.
X