Ayuntamiento de
Buscador

UDAL DIRULAGUNTZAK ENTITATEEI

Datu tratamenduaren arduraduna AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Departamentu/Entitate arduraduna KONTUHARTZAILETZA ZERBITZUA
Datuen tratamenduaren arduradun funtzionala UNITATE EDO ZERBITZU SUSTATZAILEAREN ARDURADUNA.
Datuen babeserako ordezkaria IRUNGO UDALAK Datu Babeserako Ordezkari bat dauka Datu Babeserako Europako Erregelamendua eta berori garatzen duen arautegia aplikatzen dela jarraipena egiteko, hala nola Datu Babeserako Agentziek eta auzitegiek gai honen inguruan ematen dituzten jarraibide eta/edo erabaki oro kontuan hartzen direla ebaluatzeko, baita pertsonak errespetatzen direla zaintzeko ere haien informazio pertsonala kudeatzen denean, eta dauzkaten eskubideak erabiliz beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotuta egiten dituzten eskariei erantzuteko. Datu Babeserako ordezkariarekin kontaktuan jar daiteke posta bidez San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidean edo dpd@irun.org helbide elektronikora email bat bidaliz.
Datuen tratamenduaren helburuak Irungo Udalak datu pertsonalak erabiltzen ditu Udalak entitate desberdinei ematen dizkien dirulaguntzetatik ateratzen den informazio pertsonala kudeatzeko. Zehazki: Alkatetzako dirulaguntzak, ogasuneko dirulaguntzak, kultur ekintzen programentzako dirulaguntzak, kirol jarduera eta ekintzetarako dirulaguntzak eta eskola kirolerako ere bai, gazteria alorrean lan egiten duten erakundeentzat dirulaguntzak, hezkuntza alorreko erakundeentzat dirulaguntzak, jarduera ekonomikoa sustatzeko enpresentzako laguntzak eta dirulaguntzak, gizarte ongizateko eskumenen alorrean jardueretarako dirulaguntzak, garapenerako kooperazio proiektuentzat dirulaguntzak, adinekoen elkarteek aurrera eramaten dituzten jarduera programentzako dirulaguntzak, udaltzaingoko dirulaguntzak eta euskara sustatu eta bultzatzeko enpresentzat dirulaguntzak.
Datuen tratamentuaren legitimazioa -Ahal publikoa egikaritzea: Datu Babeserako Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) art.
-Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorra, garapeneko bere erregelamendua eta bat datorren gainerako araudia.
-Ordenantza Orokorra, Irungo Udalak deialdi bidezko dirulaguntza emateko Oinarriak arautzen dituena.
-2/2005 Foru Araua Gipuzkoako Lurralde Historikoko zergena, 92.1.d art.
Datuen formatua Paperean/Automatizatua.
Kategoria arrunteko datuak - Izen-abizenak.
- Nortasun agiri ofiziala.
- Telefonoa.
- E-posta.
- Posta helbidea.
- Eskaerarekin batera aurkezten den dokumentazioan dauden datu pertsonalak.
- Sinadura.
Kategoria bereziko datuak Kategoria bereziko datuen tratamendua ez dago aurreikusita.
Datuen jatorria Interesduna edota bere ordezkaria/k.
Interesdunen kategoriak Entitateen ordezkariak.
Datuak kontserbatzeko epea Datu pertsonalak gordeko dira eskatu zirenean zeukaten helburua betetzeko behar besteko denboran, baita sor litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko ere, artxibo eta dokumentazioaren arautegian ezarrita dauden epe haiez gainera. Tratamenduak kasuan kasu eska ditzakeen datu ekonomikoak, aplikagarri den zerga-legeria betetzeko exijitzen diren epealdietan gordeko dira.
Datuen gaineko pertsona interesdunen eskubideak IRUNGO UDALAK ondorengo eskubideak errazten dizkie interesatuei haien datu pertsonalen tratamenduari dagokionez:
• Haien datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.
• Datuak zuzendu edo kentzea eskatzeko eskubidea.
• Haren tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
• Tratamenduari uko egiteko eskubidea.
• Datuen eramangarritasun eskubidea.
• Emandako adostasuna erretiratzeko eskubidea.
Edozeinek dauka berari dagozkion datu pertsonalen inguruan IRUNGO UDALAK tratamendurik egiten duen konfirmatzeko eskubidea eta interesatuek beren datu pertsonaletara sarbidea izango dute, baita zehaztugabeko datuak zuzendu daitezen eskatu ere edo, bere kasuan, ezabatzeko ere bai, beste arrazoiren artean, datuak jaso zirenean zeukaten helbururako jada beharrezkoak ez direnean.

Gorabehera jakinetan, interesatuek beren datuen tratamendua mugatu dadila eskatu ahal izango dute eta kasu horretan erreklamazioak jartzeko edo defendatzeko soilik gordeko dira. Era berean, gorabehera jakinetan eta haien egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta, beren datuen tratamendua egiteari uko egin ahal izango diote interesatuek. Kasu horretan, IRUNGO UDALAK datu horiek tratatzeari utziko dio, legezko arrazoiak tartean ez badaude, edo erreklamazio posibleak egiteko edo defendatzeko.

Helburu jakin batera adostasuna eman badu, interesatuak eskubidea du emandako adostasuna edozein unetan erretiratzeko, baina horrek ez du erretiratu baino lehenago emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean eragingo.

Horretarako idatzi bat igorri ahal izango dio IRUNGO UDALARI San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidera edo dpd@irun.org helbide elektronikora posta elektroniko bat bidali.

Datu pertsonalak babesteari dagokionean bere eskubideak ez direla bete usteko balu, Datuen Babeserako Euskal Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkeztu ahal izango du.
Datuen lagapena - Hartzaileak Legez ezarritakoen artean tratamendu honen esparruan aplikagarriak direnak.
Datuen lagapena - Legitimazioa Lege betekizunak betetzea: Datuen Babeserako Europear Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) art.
Datuen nazioarteko transferentziak Datuen kudeaketaren ondorioz ez dago datu horien nazioarteko transferentziarik.
Datuen tratamenduen eragileak Ez dago.
Datuen segurtasun neurriak Ezarritako segurtasun neurriak (teknikoak eta antolakuntzakoak) Administrazio elektronikoaren alorrean Segurtasunerako Eskema Nazionalean aurreikusitakoekin bat datoz. Irungo Udaleko datu babeserako eta informazioaren segurtasunerako Politika osatzen duten dokumentuetan aurkitzen dira haiek deskribatuta.
X