CARLOS BLANCO AGUINAGA UDAL LIBURUTEGIA

Datu tratamenduaren arduraduna AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Departamentu/Entitate arduraduna KULTURA ETA KIROL ARLOA
Datuen babeserako ordezkaria IRUNGO UDALAK Datu Babeserako Ordezkari bat dauka Datu Babeserako Europako Erregelamendua eta berori garatzen duen arautegia aplikatzen dela jarraipena egiteko, hala nola Datuen Babeserako Bulegoek eta auzitegiek gai honen inguruan ematen dituzten jarraibide eta/edo erabaki oro kontuan hartzen direla ebaluatzeko, baita pertsonak errespetatzen direla zaintzeko ere haien informazio pertsonala kudeatzen denean, eta dauzkaten eskubideak erabiliz beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotuta egiten dituzten eskariei erantzuteko. Datu Babeserako ordezkariarekin kontaktuan jar daiteke posta bidez San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidean edo dpd@irun.org helbide elektronikora email bat bidaliz.
Datuen tratamenduaren helburuak Liburutegiko materialaren mailegu-eskaerak eta jarduerak kudeatzea. Zehazki:
-Liburutegiko txartelaren eskaera, Eusko Jaurlaritzara igortzen dena, Euskadiko liburutegi sarearen arduraduna baita.
-Identifikazio eta harreman datuak sartu/berrikusi ondoren, liburutegiko txartela eskatu eta eskaera bidali Eusko Jaurlaritzari, Euskadiko liburutegi-sarearen arduradunari, eta SAC-HAZ-ri, Irun Txartela igortzeko, Irunen liburutegi-txartelaren euskarri fisiko gisa funtzionatzen baitu.
-Irungo udal liburutegian materialaren mailegu-eskaerak.
-Jardueren programazio.
-Liburutegiko tailerretan izen-emateak eta udal liburutegian bazkidetutako irakurleak.
-Internet propiora sarbidea liburutegiko txartelarekin.
-Ordenagailu publikoak erabiltzeko denbora kontrolatzea.
-Espazioak eskatzea HAZ zerbitzuaren bitartez.
-Jarduera, tailer eta lehiaketa desberdinei buruzko ikus-entzunezko materiala lortu, argitaratu eta hedatzea.
Datuen tratamentuaren legitimazioa - Ahal publikoa egikaritzea: Datu Babeserako Europako Erregelamendu Orokorraren 6.1.e) art.
-Baimena: Datuen Babeserako Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) art irudiak editatu eta hedatzeko.
-11/2007 Legea, Irakurketa Publikorako Euskadiko Sarea garatzen duena.
-Udal Liburutegia erabiltzeko Arautegi Orokorra (2000-07-21 GAO).
-Indarrean dagoen Ordenantza Fiskala.
Datuen formatua Paperean/Automatizatua.
Kategoria arrunteko datuak -Izena eta abizenak.
-Nortasun Agiri Ofiziala.
-Posta-helbidea.
-Helbide elektronikoa.
-Telefonoa.
-Jaiotze-data.
-Irudia.
Kategoria bereziko datuak Kategoria bereziko datuen tratamendua ez dago aurreikusita.
Datuen jatorria Interesduna edota bere ordezkaria/k.
Interesdunen kategoriak -Personas solicitantes del carnet de biblioteca. -Personas solicitantes de préstamo de material. -Jardueretan parte hartzen dutenak. -Ordenagailu publikoak erabiltzen dituztenak. -Espazioak eskatzen dituztenak.
Datuak kontserbatzeko epea -Datos personales: durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron, así como para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivarse, además de los periodos establecidos en la normativa. -Datos de carácter económico: durante los períodos exigidos para el cumplimiento de la legislación tributaria que sea de aplicación. -Datos relativos a la difusión de material audiovisual: hasta la oposición al tratamiento manifestado por la persona interesada, sin perjuicio de la potestad de la organización para actualizar y eliminar contenidos.
Datuen gaineko pertsona interesdunen eskubideak IRUNGO UDALAK ondorengo eskubideak errazten dizkie interesatuei haien datu pertsonalen tratamenduari dagokionez:
• Haien datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.
• Datuak zuzendu edo kentzea eskatzeko eskubidea.
• Haren tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
• Tratamenduari uko egiteko eskubidea.
• Datuen eramangarritasun eskubidea.
• Emandako adostasuna erretiratzeko eskubidea.
Edozeinek dauka berari dagozkion datu pertsonalen inguruan IRUNGO UDALAK tratamendurik egiten duen konfirmatzeko eskubidea eta interesatuek beren datu pertsonaletara sarbidea izango dute, baita zehaztugabeko datuak zuzendu daitezen eskatu ere edo, bere kasuan, ezabatzeko ere bai, beste arrazoiren artean, datuak jaso zirenean zeukaten helbururako jada beharrezkoak ez direnean.

Gorabehera jakinetan, interesatuek beren datuen tratamendua mugatu dadila eskatu ahal izango dute eta kasu horretan erreklamazioak jartzeko edo defendatzeko soilik gordeko dira. Era berean, gorabehera jakinetan eta haien egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta, beren datuen tratamendua egiteari uko egin ahal izango diote interesatuek. Kasu horretan, IRUNGO UDALAK datu horiek tratatzeari utziko dio, legezko arrazoiak tartean ez badaude, edo erreklamazio posibleak egiteko edo defendatzeko.

Helburu jakin batera adostasuna eman badu, interesatuak eskubidea du emandako adostasuna edozein unetan erretiratzeko, baina horrek ez du erretiratu baino lehenago emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean eragingo.

Horretarako idatzi bat igorri ahal izango dio IRUNGO UDALARI San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidera edo dpd@irun.org helbide elektronikora posta elektroniko bat bidali.

Datu pertsonalak babesteari dagokionean bere eskubideak ez direla bete usteko balu, Datuen Babeserako Euskal Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkeztu ahal izango du.
Datuen lagapena - Hartzaileak Legez ezarritakoak eta hedapena udalaren web orrian, sare sozialetan edota irudizko hedabideetan.
Datuen lagapena - Legitimazioa - Lege betekizunak betetzea: Datuen Babeserako Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) art. - Adostasuna: Datuen Babeserako Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.a) art.
Datuen nazioarteko transferentziak Datuen kudeaketaren ondorioz ez dago datu horien nazioarteko transferentziarik.
Datuen tratamenduen eragileak Contratación de profesionales para la organización de cursos y empresa adjudicataria del servicio de internet.
Datuen segurtasun neurriak Ezarritako segurtasun neurriak (teknikoak eta antolakuntzakoak) urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz, haren bitartez erregulatzen baita Administrazio elektronikoaren alorrean Segurtasunerako Eskema Nazionala. Irungo Udaleko datu babeserako eta informazioaren segurtasunerako Politika osatzen duten dokumentuetan aurkitzen dira haiek deskribatuta.
X