ATESTATUAK

Datu tratamenduaren arduraduna AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Departamentu/Entitate arduraduna UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA
Datuen babeserako ordezkaria IRUNGO UDALAK Datu Babeserako Ordezkari bat dauka Datu Babeserako Europako Erregelamendua eta berori garatzen duen arautegia aplikatzen dela jarraipena egiteko, hala nola Datuen Babeserako Bulegoek eta auzitegiek gai honen inguruan ematen dituzten jarraibide eta/edo erabaki oro kontuan hartzen direla ebaluatzeko, baita pertsonak errespetatzen direla zaintzeko ere haien informazio pertsonala kudeatzen denean, eta dauzkaten eskubideak erabiliz beren datu pertsonalen tratamenduarekin lotuta egiten dituzten eskariei erantzuteko. Datu Babeserako ordezkariarekin kontaktuan jar daiteke posta bidez San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidean edo dpd@irun.org helbide elektronikora email bat bidaliz.
Datuen tratamenduaren helburuak Ikerketa baten xede diren gertaerak, deklarazioak eta jasotako txostenak eta delitu susmorik sor lezaketen gorabehera guztien diligentziak praktikatzea.
Datuen tratamentuaren legitimazioa -Legezko obligazioa betetzea, 15/1999 Lege Organikoaren 22. Artikulua. Abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa, Datuen Babeserako Europar Erregelamenduaren laugarren xedapen iragankorraren arabera aplikagarria, arau-hauste penalei buruz soilik.
-2016/680 Zuzentaraua, Europar Batasunekoa, 2016ko apirilaren 27koa.
-10/1995 Lege Organikoa, azaroaren 23koa, Kode Penalarena.
-1882ko irailaren 14ko Errege Dekretua, Prozedura Kriminalaren legea onartzen duena.
-2/1986 Lege Organikoa, martxoaren 13koa, Segurtasun Indar eta Gorputzena.
-4/2015 Lege Organikoa, martxoaren 30ekoa, Herritarren Segurtasuna Babestekoa.
-7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki Araubideko Oinarriak arautzen dituena.
Datuen formatua Automatizatua/Paperean.
Kategoria arrunteko datuak OINARRIZKO DATUAK:
-Izena eta abizenak.
-Nortasun Agiri Nazionalaren zenbakia.
-Generoa.
-Posta helbidea.
-Helbide elektronikoa.
-Telefonoa.
-Sinadura.
-Ibilgailua.
-Irudia.
-Gertaeren deskribapena eta hartutako neurriak.

MAILA ERTAINEKO DATUAK:
-Nortasun datuak.
-Kontsumo ohiturak.
-Ondare eta kreditu kaudimena.
-Aurrekari penalak.
-Zigor administratiboak.
Kategoria bereziko datuak -Osasun datuak. -Sinesmenak edo konbikzioak. -Sexu-identitatea. -Jatorrizko etnia edo arraza.
Datuen jatorria Poliziala.
Interesdunen kategoriak Atestatuetako pertsonak.
Datuak kontserbatzeko epea Datu pertsonalak gordeko dira eskatu zirenean zeukaten helburua betetzeko behar besteko denboran, baita sor litezkeen erantzukizun posibleak zehazteko ere, artxibo eta dokumentazioaren arautegian ezarrita dauden epe haiez gainera. Tratamenduak kasuan kasu eska ditzakeen datu ekonomikoak, aplikagarri den zerga-legeria betetzeko exijitzen diren epealdietan gordeko dira.
Datuen gaineko pertsona interesdunen eskubideak IRUNGO UDALAK ondorengo eskubideak errazten dizkie interesatuei haien datu pertsonalen tratamenduari dagokionez:
• Haien datu pertsonaletara sartzea eskatzeko eskubidea.
• Datuak zuzendu edo kentzea eskatzeko eskubidea.
• Haren tratamendua mugatzea eskatzeko eskubidea.
• Tratamenduari uko egiteko eskubidea.
• Datuen eramangarritasun eskubidea.
• Emandako adostasuna erretiratzeko eskubidea.
Edozeinek dauka berari dagozkion datu pertsonalen inguruan IRUNGO UDALAK tratamendurik egiten duen konfirmatzeko eskubidea eta interesatuek beren datu pertsonaletara sarbidea izango dute, baita zehaztugabeko datuak zuzendu daitezen eskatu ere edo, bere kasuan, ezabatzeko ere bai, beste arrazoiren artean, datuak jaso zirenean zeukaten helbururako jada beharrezkoak ez direnean.

Gorabehera jakinetan, interesatuek beren datuen tratamendua mugatu dadila eskatu ahal izango dute eta kasu horretan erreklamazioak jartzeko edo defendatzeko soilik gordeko dira. Era berean, gorabehera jakinetan eta haien egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiak direla eta, beren datuen tratamendua egiteari uko egin ahal izango diote interesatuek. Kasu horretan, IRUNGO UDALAK datu horiek tratatzeari utziko dio, legezko arrazoiak tartean ez badaude, edo erreklamazio posibleak egiteko edo defendatzeko.

Helburu jakin batera adostasuna eman badu, interesatuak eskubidea du emandako adostasuna edozein unetan erretiratzeko, baina horrek ez du erretiratu baino lehenago emandako adostasunean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean eragingo.

Horretarako idatzi bat igorri ahal izango dio IRUNGO UDALARI San Juan Harria plaza, 1 - 20304 Irun (Gipuzkoa) helbidera edo dpd@irun.org helbide elektronikora posta elektroniko bat bidali.

Datu pertsonalak babesteari dagokionean bere eskubideak ez direla bete usteko balu, Datuen Babeserako Euskal Agentziaren aurrean erreklamazio bat aurkeztu ahal izango du.
Datuen lagapena - Hartzaileak Legez ezarritakoen artean tratamendu honen esparruan aplikagarriak direnak.
Datuen lagapena - Legitimazioa Lege betekizunak betetzea: Datuen Babeserako Europar Erregelamendu Orokorraren 6.1.c) art.
Datuen nazioarteko transferentziak Datuen kudeaketaren ondorioz ez dago datu horien nazioarteko transferentziarik.
Datuen tratamenduen eragileak Ez dago.
Datuen segurtasun neurriak Ezarritako segurtasun neurriak (teknikoak eta antolakuntzakoak) urtarrilaren 8ko 3/2010 Errege Dekretuan aurreikusitakoekin bat datoz, haren bitartez erregulatzen baita Administrazio elektronikoaren alorrean Segurtasunerako Eskema Nazionala. Irungo Udaleko datu babeserako eta informazioaren segurtasunerako Politika osatzen duten dokumentuetan aurkitzen dira haiek deskribatuta.
X