Ayuntamiento de
Buscador
Irungo Udalak urteak daramatza lanean gizonezkoen eta emakumezkoen artean aukera-berdintasuna izan dadin.

III. Berdintasunerako Plana indarrean egon da 2016 arte, eta hortik aurrera, gizon eta emakumeen arteko IV. Berdintasun Plana prestatu da; bertan, berdintasun gaian egingo den jarduketa bideratuko duten esku-hartze eta arauak ezartzen dira gizonezkoen eta emakumezkoen artean 2017-2021 aldian.

Plana koherentea da Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Emakundek beraien planetan ezarritako ildoekin eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legea eta EHAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VI. Plana ditu arau-oinarri.

Irungo Emakume eta Gizonen IV. Berdintasunerako Plana prozesu parte-hartzaile batez baliatuz gauzatu da. Bere diseinuan Berdintasunerako zein sail-arteko batzordeko kideek, Udaleko teknikariek eta hezkuntza eta osasun alorreko eragile sozialek parte hartu dute.

Planak helburu orokor bezala dauka, alde batetik udaleko kudeaketan genero ikuspegia txertatzea, eta beste alde batetik, Irungo emakumeen aukera eta eskubide berdintasuna bermatzea.
X