Ayuntamiento de
Buscador
Irungo Udalaren Gizarte Ongizate arloak laguntza integrala eskaintzen die genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei eta zerbitzu hauek eskaintzen ditu.
Harrera Unitateko gizarte-langileak egunean emango dizu arreta 8:30etik 14:00etara. Telefonoa: 943 505 358

Programa espezifikoak

 • Tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako laguntza psikologikoa emateko programa: programaren helburua biktima horiek dituzten arazo psikologikoak gainditzen laguntzea da, horretarako egokien jotzen den tratamendua aplikatuz.
 • Tratu txarren eta sexu-erasoen biktimentzako aholkularitza juridikoa emateko programa.
 • Genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako gizarte-laguntzako programa: bere borondatez eskatzen duen emakumeak gizarte-hezitzailearen laguntza jaso dezake, gestioak egiteko, agerraldi judizialetara laguntzeko,...

Prestazio ekonomikoak

 • Oinarrizko Errenta (OE): oinarrizko beharrei aurre egiteko behar adinako baliabide ekonomikoak ez dituzten pertsonen beharrei erantzuteko laguntza da.
 • Gizarte-larrialdiko laguntza (GLL): gastu jakin batzuei (ohiko izaerakoak edo ezohikoak) aurre egiteko nahiko baliabide ekonomiko ez dituzten pertsonentzako laguntza da, ulertuta gastu horiek beharrezkoak direla gizarte-bazterketa egoerak aurreikusteko, ebitatzeko edo arintzeko.
 • Genero-indarkeria jasaten duten emakumeentzako laguntza ekonomikoa: laguntza ekonomiko hau genero-indarkeria jasaten duten eta baliabide ekonomikoak ez dituzten edota lan bat lortzeko zailtasun handia duten emakumeentzat da.
 • Diru-sarrerak Bermatzeko Laguntza (DBL): Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi diren emakumeentzako bakarri da prestazio ekonomiko hori.

Egoitza-baliabideak

 • Urgentziazko abegi-zentroa: berehalako egoitza-soluzioa da sexu-indarekeriaren biktimentzako, urgentziazkoa eta aldi baterako.
 • Abegi-etxebizitzek aldi baterako egoitza-soluzioa eskaintzen diote biktimari, honek epe ertaineko-luzeko alternatiba bat aurkitzen duen bitartean.
 • Adinekoentzako egoitza publikoetan sartzekotan genero indarkeriaren biktima diren emakumeek lehentasuna duen kolektiboa da adinekoentzako egoitza publikoetan sartzeko.

Babesteko eta segurtasuna zaintzeko neurriak

 • Babesteko agindua: biktima eta bere familia erasotzailearengandik era azkarrean babes osoa (fisikoa, juridikoa eta soziala) emateko balio du Babesteko Aginduak. Salaketa izaera dauka. Berehalako eta espezializatutako aholkularitza-zerbitzu juridikoa dute biktimek, 24 orduz. Toki hauetan eska daiteke: epaitegian edo fiskaltzan, udaltzaingoan, Guardia Zibilaren bulegoetan, Ertzantzan, Gizarte Zerbitzuetan edo Biktimei Laguntzeko bulegoetan.

Beste baliabide batzuk

 • Gizarteratzeko Errenta Aktiboa (GEA): Inem enplegu bulegoan tramitatzen da. Laguntza hau jasotzeko, eskumena duen Administrazioaren aurrean akreditatu behar da etxeko biktima izatea; gainera, dagokion INEM bulegoan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea ere beharrezkoa da.
X