Ayuntamiento de
Buscador

Banaketa ezaren ondorioak

Ordutegi malgua

Luzeagoa den lan jardun batek ez dakarrela berekin ekoizpen handiagoa egiaztatuta dago.

Aldi berean, langileen aldetik lan ordutegiekin eta bizitzeko dituzten azturekin zein oreka pertsonalarekin gorantz doan atsekabe handiago dagoela ikusten da.

Enplegu eta Gizarte politika Departamentuak estrategia bat landu du lan ordutegien pixkanakako aldaketa sartzen bultzatzeko Euskadiko enpresetan.

Hasiera batean metodologia orokor bat diseinatu zen jardun "malgu europarra" sartzeko enpresetan; metodologia hau kontrastatu zen hainbat sektoretako eta tamaina desberdineko lau euskal enpresetan ezarri zen esperientzia pilotuan. Esperientzia pilotu horretatik abiatuta, web honetan dagoen ezarpen metodologia landu da.

X