NABIGATZEKO LAGUNTZAK

Joan edukira.

Menu nagusira joan.


Hizkuntza aukeratzeko menua


Revisión del Plan General de Ordenación Urbana

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Irun
Hiri Antolaketarako Plan Orokorraren Berriazterketa

ORRIALDEAREN EDUKI NAGUSIA

DOKUMENTUAK

4. fasea. Behin-betiko onespena

A Dokumentua: Antolamendu Memoria

Dokumentua azaltzen eta justifikatzen duen memoria da. Haren aurrekariak eta izapidetza, egoera sozio-ekonomikoa, lurralde-eredua eta proposamen nagusiak eta orobat legezko estandarren betetzea jasotzen ditu.

Dokumentua: Hirigintzako Arauak
B Dokumentua: Plangintza eremuak (I eta II Liburukiak)

Plan Nagusiko araudi-zatia da, eta lurzoruaren erabilera eta eraikuntza-erregimena arautzen du, eta, halaber, haren garapena eta egikaritzea. Era berean, eremuetako eta sektoreetako hirigintza-zehaztapenak ezartzen dira, eta haien antolamendu xehatua dagokion garapen-plangintzara lotzen da.

C Dokumentua: Ondare Arkitektonikoaren Katalogoa eta Ondare Arkeologikoaren Katalogoa

Plan Nagusiak udalerri-mailako ondare historiko kulturalaren katalogo bat hartzen du barne, eta bertan, eraikin garrantzitsuak, elementu adierazgarriak, hondakin arkeologikoak eta eraikuntzak edo instalazioak sartzen dira, arreta bereziko xedea duten aldetik, eta dokumentu espezifiko honetan identifikatu, aztertu eta babesten dira. Beraz, haien araudiaren zati ere bada.

D Dokumentua: Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioaren Memoria eta Iraunkortasun Ekonomikoarena

Lurzoruaren eta Hirigintzaren 2/2006 Legearen, eta geroko Garatzeko Dekretuaren arabera, Bideragarritasun ekonomiko-finantzarioaren Azterlana eta iraunkortasun ekonomikoaren Memoria egin da, eta bertan, Plan Nagusian proiektatzen den hiria eraikitzeko kostua eta azpiegitura berria ezartzeagatik eta mantentzeagatik kostu horrek ukitutako Ogasun Publikoetan izango duen inpaktua aztertzen da.

E Dokumentua: Planoak
E Dokumentua: Antolamendu Xehatuaren dokumentua

Honako hauek dira zati grafikoa osatzen dutenak:

ANTOLAMENDU PLANOAK

egitura-erregimenekoak

erregimen xehatukoak

azpiegituretakoak

sektore-afektaziokoak

Gaikakoak eta irudizkoak

Antolamendu xehatukoak 1:2.000

KATALOGOKO PLANOAK

F Dokumentua: Ingurumen Iraunkortasuna

G dokumentua: Parte Hartze memoria-txostenak

ANEXO COMPLEMENTARIO:

Diagnóstico, evaluación y adecuación del PGOU Irun en relación a la Igualdad de Mujeres y hombres

 

 

PIE DE PÁGINA

Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun