Saltar al contenido

Banketxeak. Maileguak

PRESTAMO

Maileguak

Bi mailegu-mota ikusiko ditugu: hipoteka-mailegua eta kontsumo-mailegua. Hipoteka-mailegua etxebizitza erosteko erabili ohi da; kontsumo-mailegua, berriz, berme pertsonalaz erabiltzen da, prezio altua duten produktuetarako, hala nola, kotxea, altzariak... erosteko.

Hipoteka-maileguak

Zein dira hipoteka-maileguen ezaugarri orokorrak?


Hipoteka-mailegua da etxebizitza erosteko erabili ohi dena, eta etxebizitza bera izaten da mailegu hori emateko bermea. Mailegua ez badugu ordaintzen, kreditu erakundeak etxebizitza saltzea erabaki dezake eta salmenta horren emaitzatik kobra dezake ordaindu gabe dagoen kopurua.

Gehienetan, hipoteka-mailegu baten bidez, etxebizitzaren tasazio-balioaren %70 edo 80 inguru lor daiteke, erakunde batzuek kasu batzuetan %100 ere ematen duten arren. Tasazio-balioa ez da benetan ordaindu den prezioa, kreditu erakundeak bidalitako jakitun batek etxebizitzari ematen dion balioa baizik.

Kopuruarengatik eta bermearengatik iraupen luzekoak izaten dira hipoteka-maileguak.

Zein informazio jaso behar dugu aldez aurretik?

150.000 eurotik  beherako hipoteka-mailegu bat eskatu nahi dugunean, kreditu erakundeek doaneko foileto baten bidez informazioa emateko betebeharra dute. Foileto horrek honako kontu hauei buruzko datuak izango ditu gutxienez:

1. Maileguaren identifikazioa: merkataritza izena eta zenbateko gorena tasazio-balioari dagokionean.

2. Guztizko epeak, gabezialdiak (baldin badaude), ordainketen maiztasuna eta amortizazio sistema.

3. Interes-tasa, finkoa edo aldakorra den adierazita, ezaugarriak eta UTB (Urteko Tasa Baliokidea) zehaztuta.

4. Komisioak eta gastuak.

5. Aldizkako kuoten zenbatekoa

Kreditu erakunde batek 150. 000 eurotik beherako hipoteka-mailegu bat ematea erabakitzen badu, maileguaren eskaintza loteslea eskaini behar digu idatziz. Eskaintza horren balio-epea ez da 10 lanegunetik beherakoa izango eta honako kontu hauek zehaztuko ditu:

- Kapitala: zenbatekoa eta emateko modua.

- Amortizazio baldintzak, kuotak adierazita.

- Interesak, interes-tasa finkoa nahiz aldakorra duten maileguetan baldintzak argi zehaztuta.

- Irekitze-komisioak, aldez aurreko diru-itzultze komisioak eta beste.

- Gastuak: tasazio gastuak, notario eta erregistro arantzelak, zergak, tramitazio gastuak, aseguruak eta beste.

- Berandutze-interesak.

Eskaintza hori onartzea erabakitzen badugu, notarioaren bulegoan hipoteka-maileguaren eskritura publikoaren proiektua hiru egunez aztertzeko eskubidea dugu eskaintzarekin bat datorren egiaztatzeko.

Zein alde dago interes-tasa finkoaren eta aldakorraren artean?

Bere izenak adierazten duen bezala, interes-tasa finkoa maileguaren bizitza osoan berdin irauten duena da. Interes-tasa aldakorra, berriz, alda daitekeen interesa da, hau da handitu edo txikitu daiteke.

Zein dira amortizazio-sistema ohikoenak?

Interes-tasa finkoa duten maileguetan aldaketarik gabeko kuota sistemaren bidez egiten dira ordainketak, hauxe da, diru kopuru berdina ordaintzen da kuota guztietan (gehienetan hilero, baina beste epe batzuk ere adostu daitezke) mailegua amaitu arte. Kuota aldakorren bidez amortizatzeko aukera ere badago, sistema hori aukeratzen badugu ordaindu beharreko kopurua aldatu egiten da maileguaren bizitzan zehar. Sistema horretan kuota gorakorra, hau da, denboraren joanarekin handitzen dena, edo beherakorra izan daiteke.

Interes-tasa aldakorra duten maileguetan, gehien erabiltzen den metodoa aldi bakoitzaren (gehienetan urtekoa) kuota finkoa mantentzea da, ordaindu beharreko interes-tasaren bi berrikuspen eginda. Aldaketarik gabeko ordainketa kuotak hitzartzeko aukera ere badago, ordainketa aldia luzatu edo murriztuz, interes-tasak handitu ala txikitzen diren kontuan harturik.

Zein gastu eragiten dituzte hipoteka-maileguek?

Utzi digun kapitala eta dagozkion interesak kreditu erakundeari hitzartutako epeetan itzuli behar izateaz gainera, etxebizitzaren erosketak sorturikoez kanpo badaude ordaindu beharreko beste gastu batzuk ere:

1. Etxebizitzaren tasazio-gastuak.

2. Mailegua emateagatik kreditu erakundeak kobratzen duen irekitze-komisioa.

3. Notarioen eta jabetza erregistroan jarduten dutenen arantzelak, hipoteka-mailegua eskritura publikoaren bidez formalizatu behar baita notarioaren aurrean eta jabetza-erregistroan inskribatu behar baita.

4. Ekintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zerga (EJDZ). Hipotekarekin bermatzen den guztizko kopuruaren %0,5 da gaur egun zerga hori.

5. Kudeaketa gastuak.

6. Hitzartutako aseguruak.

7. Amortizazio komisioak edo aldez aurretik kitatzeagatik ordaindu beharreko komisioak, ordaintzeko dagoen kopuru osoa edo zati bat hitzartutako epe-muga baino lehen ordaintzen denean. Interes-tasa aldakorra denean, mailegua epea amaitu baino lehen ordaintzeagatik ordaindu beharreko komisioa ezin da amortizatu gabeko kapitalaren %1 baino handiagoa izan. Interes-tasa finkoa duten hipoteka-maileguen kasuan eta interes aldakorreko beste batzuetan subrogatzen direnean, aldez aurretik kitatzeagatik ordaindu beharreko komisioa dagoen kapitalaren %2,5 baino gehiago ez izateko konpromisoa hartu dute bankuak biltzen dituzten erakundeek (AEB) eta aurrezki kutxak biltzen dituztenek (CECA).

8. Hipoteka-mailegua ordaindutakoan hipoteka kitatzeagatik ordaindu beharreko gastuak, hauxe da, notario eta erregistroko arantzelak, EJDZ eta kudeaketa gastuak.


Nola aldatu ordaintzen ari garen maileguaren baldintzak?

Denok dakigu maileguen interes-tasak ugari jaitsi direla azken urte hauetan. Horren ondorioz, bere garaian normaltzat hartzen zen interes-tasa finkoaren arabera hitzartutako mailegu asko eta asko gaur egun gehiegizkoak dira orain ematen direnekin alderatzen baditugu. Jakin behar dugu egoera horiek konpontzeko edo, oro har, mailegu baten baldintzak aldatzeko, bi aukera ditugula funtsean: berritzea edo subrogatzea.

Berritzeak esan nahi du maileguak kreditu erakunde berean segitzen duela, baina baldintzetakoren bat aldatzea erabaki dela. Berritze horren bidez interes-tasa jaitsi daiteke, interes-tasa finkoaren ordez interes-tasa aldakorra aukera daiteke, amortizazio epea luza daiteke eta abar.

Subrogazioa, berriz, hipoteka-mailegua interes-motaren baldintzak hobetuko dizkigun beste kreditu erakunde batera eramatea da. Subrogazioak gastu batzuk eragiten ditu: aldez aurretik kitatzeagatik ordaindu beharreko komisioa, notarioaren eta erregistroko arduradunaren arantzelak, kudeaketa gastuak eta abar. Horrenbestez, gure maileguaren baldintzak aldatzeagatik, kreditua daukagun erakundean eta beste erakunde batean antzeko baldintzak eskaintzen badizkigute, komeni da erakunde berean mantentzea.

Kontsumo-maileguak


Zein dira kontsumo-maileguen oinarrizko ezaugarriak?

Berme pertsonala (eta batzuetan beste berme batzuk, abalista batena esate baterako) duten maileguak dira. Mailegu horiek prezio handiko produktu edo zerbitzu bat erosteko (esate baterako, kotxe bat, altzariak, bidaia bat eta abar) erabiltzen ditugu kontsumitzaileok, produktu edo zerbitzu horiek gure enpresa edo lan jarduerarako ez badira beti ere.

Mailegu horiek ordaintzeko epeak hipoteka-maileguak ordaintzeko ematen direnak baino askoz ere txikiagoak izaten dira. Interesa, ordea, handiagoa izaten da.

Horrelakorik eskatzen badugu, kreditu erakundeak eskaintza bat idatziz egiteko betebeharra du (150 eurotik gorako maileguetan), eta eskaintza horretan maileguaren baldintza guztiak zehaztuko ditu. Eskaintza hori loteslea izango da gutxienez hamar laneguneko epean.

Kontsumo-prestamo bat eratzeko kostuak hipoteka-mailegu batenak baino txikiagoak izaten dira, mailegu horren ordainketari loturik ez baitago inolako higiezinik.

150 euro eta 18.000 euro arteko mailegua lortu badugu, guztia edo zati bat epea amaitu aurretik itzultzeko eskubidea dugu mailegua indarrean dagoen edozein unetan. Kasu horretan amortizazio komisioa edo epea amaitu aurretik kitatzeagatik ordaindu beharreko komisioa ez da aldez aurretik itzulitako kapitalaren %1,5 baino handiagoa izango maileguak interes-tasa aldakorra duenean, eta ez da %3 baino handiagoa izango interes-tasa finkoa duenean.Lotutako estekak:

 

itzuli

 
Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52