IRUNVIren hasierako orrira joan Ayuntamiento de Irun / Irungo Udala

NABIGAZIO LAGUNTZAK

Eduki nagusira joan.

IRUNVIREN MENU NAGUSIA:

  943 50 57 20
Eliza kalea, 6 - - IRUN
Astelehenetik ostegunera:
8:30-13:30 / 15:00-18:00
Ostirala: 8:30 - 14:30

  e-mail: irunvi@irun.org  
Sede electrónica Egoitza elektroniko tramitatu
AVS Euskadi

ORRIAREN EDUKI NAGUSIA

 
BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK (BPE)
Lurzorua besterentzea
 
 

Azalera-eskubideko titular erregistralei lurzorua saltzea.

IRUNVIIRUNVIren jabetzeko partzeletako lurzorua besterentzea: Auzolan-Arretxe, Beko Errota, Oñaurre*

PLEGUA

Baldintza ekonomiko administratiboen plegua, Irungo Etxebizitzarako Elkate Publikoa / Sociedad Pública de Vivienda de Irun SAU IRUNVI-ren titulartasuneko etxebizitza babastua eraikitzeko azalera-eskubidean utzitako partzeletako luzorua bertako azalera-titularrei zuzenean eta kostubidez besterentzea arautzeko.

 

PREZIOA

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

 

BETEKIZUNAK

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

 

PROZEDURA HASTEA

 

ESKAERA

 

EPEA

Epea mugagabe luzatua.

 

AYUNTAMIENTO IRUNIrungo Udalaren jabetzako partzeletako lurzorua besterentzea: Palmera-Montero, Alzukaitz, Andrearriaga

PLEGUA

Baldintza ekonomiko administratiboen plegua, etxebizitza bebestua eraikitzeko azalera-eskubidean utzitako Irungo Udalaren titulartasuneko partzeletako lurzorua azaleraren titularrei zuzenean eta kostu bidez besterentzea arautzeko.

 

PREZIOA

Lurzoruaren balorazioa, erosteko prezioa finkatzeko ondorioetarako, Babes Publikoko Etxebizitzen Araubide Juridikoari eta etxebizitzaren eta lurzoruaren alorreko finantza-neurriei buruzko martxoaren 4ko 39/2008ko Dekretuko 7. artikuluan aurreikusitakoaren arabera egingo da, eta kontuan izango dira babes ofizialeko higiezinak baloratzeko aplikagarri diren gainerako arauak ere.

 

BETEKIZUNAK

Egun etxebizitza bakoitzaren, garajearen, eratxikien eta, hala balitz, lokalen azalera-eskubidearen titular erregistrala izatea, betiere Auzolan-Arretxe, Beko Errota eta Oñaurre sustapenetan eratuei dagokienez.

 

PROZEDURA HASTEA

 

ESKAERA

 

EPEA

Epea mugagabe luzatua.