IRUNVIren hasierako orrira joan Ayuntamiento de Irun / Irungo Udala

NABIGAZIO LAGUNTZAK

Eduki nagusira joan.

IRUNVIREN MENU NAGUSIA:

  943 50 57 20
Eliza kalea, 6 - - IRUN
Astelehenetik ostegunera:
8:30-13:30 / 15:00-18:00
Ostirala: 8:30 - 14:30

  e-mail: irunvi@irun.org  
Sede electrónica Egoitza elektroniko tramitatu
AVS Euskadi

ORRIAREN EDUKI NAGUSIA

BABES PUBLIKOKO ETXEBIZITZAK (BPE)
Ohiko galderak
 
 
   
  IRUNVIRI BURUZ
   
Babes ofizialeko etxebizitzen sustapenetan, badira ezintasunak dituzten pertsonentzako egokitutako etxebizitzak?
Noiz arte balio izango du izen emateak? Sorteo bakoitzaren eta gero indarrean iraungo du?
Nola egingo da etxebizitzen esleipena?
Pertsona batek Etxebiden izena eman badu, IRUNVIn izena eman behar du?
Pertsona batek IRUNVIn izena ematerakoan, Irungo Udalak egiten dituen babes ofizialeko etxebizitza sustapen guztietan parte hartzeko aukera izango du edo etxebizitza berriak eskaintzen diren bakoitzean berriro ere izena eman beharko du?
Zein eratako etxebizitzak dira?, Zenbat gela dituzte?
Zer egin behar dut babes ofizialeko etxebizitza bat lortu ahal izateko?
   
  BETE BEHARREKO BALDINTZA OROKORREI BURUZ
   
Adina oztopoa al da babes ofizialeko etxebizitza bat lortzeko garaian?
Banandu/dibortziatu den pertsona batek aurreko ekitaldiko PFEZ aitorpena bere senar/emazte ohiarekin batera egin duenean, zein diru-sarrera hartuko zaizkio kontuan?
Bananduei edo dibortziatuei kontuan hartzen al zaizkie pentsio konpentsatzaileak?
Beste udalerri batzuetako pertsonek izango dute Udalak Irunen egin behar dituen babes ofizialeko etxebizitzak lortzeko aukera?
Bikote baten kasuan, beharrezkoa da biek lan egitea?
Bikote baten kasuan, bi kideek bete behar dute Irunen erroldatuta egoteko baldintza hori?
Ez nago ezkonduta, baina izatezko bikotekidea naiz. Ba al daukat nik bakarrik izena ematerik IRUNVIren datu-basean?
Ezkonduta nago. Izena eman ahal dezaket nik bakarrik IRUNVIren datu-basean?
Lanean ari izan arren, PFEZ aitorpena egiteko obligaziorik ez duen pertsona batek, nola frogatuko ditu bere diru-sarrerak?
Lanean urtebete daraman pertsona batek IRUNVIren datu-basean izena eman ahal izateko, zein PFEZ aitorpen aurkeztu behar du?
Nortzuk kontsideratzen dira mugikortasun mugatu iraunkorra duten ezinduak?
Nortzuk osatzen dute elkarbizitza-unitatea?
Pertsona batek amaitutako azken zerga ekitaldian ez badu diru-sarrerarik izan (gaur egun 2015), baina bere bikoteak bai, lan-bizitzaren ziurtagiria eta errentaren aitorpena egitetik salbuetsita dagoela egiaztatzeko ziurtagiria aurkeztu behar ditu?
Pertsona batek amaitutako azken zerga ekitaldian ez bazuen diru-sarrerarik izan, Zer azalduko da lan-bizitzaren ziurtagirian?
Pertsona ezkongabeek edo familia unitate baten barnean ez daudenek, IRUNVIk eskainitako babes ofizialeko etxebizitzak lortzeko aukerarik izango dute?
Zer dira diru-sarrera haztatuak?, nola kalkulatzen dira?
   
  ETXEBIZITZA ESKURATZEKO ERREGIMENARI BURUZ
   
Alokairuan hartzen den etxebizitza zenbat urterako da?
Bai etxebizitza alokairuan hartzeko bai erosteko diru-sarreren baldintza betetzen denean, pertsona batek bi aukera horietan eman dezake izena?
Bikote baten kasuan, Zer da hobe, elkarrekin ala bereiz izena ematea?
Jabetzan hartutako etxebizitzak bizitza osorako dira?, nire seme-alabek heredatu ahal izango dituzte?, saldu ahal izango dut?, noiz?
Zer da azalera-eskubidea?
   
  ETXEBIZITZA BEHARRA KONTSIDERATZEN DENARI BURUZ
   
Nola frogatzen da %50etik beherako oinordekide edo titularkide zarela, edo herentzia edo donazio bidez jabetza soilaren jabe zarela?, nork egiaztatzen du hori?
Nork egiaztatzen du edo nola frogatzen da etxebizitza bat ez dagoela ezinduentzako egokitua?
Nork egiaztatzen du etxebizitza batek ez dituela gutxieneko bizigarritasun baldintzak betetzen?
Zer da jabetza soila?
   
 
igo