Saltar al contenido

c.- Gaur egun eta etorkizunean oro har hiriko trafikoaren eta mugikortasunaren arazoa konpontzek

3.- Gaur egun eta etorkizunean oro har hiriko trafikoaren eta mugikortasunaren arazoa konpontzeko hartu beharko diren neurriak.

 

Honako lan-proposamena eginez egin zuten gogoeta: lehenik identifikatu eta gero lehentasuna eman Proiektu horiei, bi irizpide kontuan hartuta.

 

A) Garrantzia eta ikukspena epe ertain eta luzera.

B) Ibilgailu partikularraren erabilera murriztea.

 

 

Laburtzeko, bi jarduera-eremu egon litezke mugikortasunaren eremuan.

 

1.- Autoaren alternatiba diren sistemak bultzatzea.

?          Autobusaren garraio publikoa (metroa/tranbia: maiztasuna eta intermodalitatea).

?          Bideak espezializatzea (garraio publikoa eta oinezkoentzako guneak).

?          Disuasio-aparkalekuak (hiria inguratuz)

?          Zirkulazio-zerga disuaditzeko handitzea

?          Mugikortasun iraunkorreko hiri-kultura garatzea (oinezko ibilbideak eta garraio publikoa)

?          Bidegorrien sarea

?          Lur azpiko aparkalekuak

 

2.- Bide-sistema alternatiboak bultzatzea

ˇ         Hego saihesbidea

ˇ         Elkarloturiko bide-sarea

ˇ         Intermodalitatea bultzatzea (trena eta kamioia)

  

itzuli

 
Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52