Presupuesto

Diseinatutako plana 6 milioi euro ingurukoa da.

Lehendik zeuden kontu sailak eta soberakina erabiliz ordainduko diren gastu berriak hartzen ditu barnean.

Plana osatzen duen lehenengo neurri sorta 5,7 MILIOI EUROKOA da. 3,8 milioi programa berriei dagozkie, eta gainontzekoa, lehendik zeuden tresnen osagarriei, sendotu eta areagotu egingo baitira.

 

  Aurrez aurreko plana Gastu berria
Pizgarri ekonomikoak
   Mikroenpresak / Merkataritza
   Energia Iraunkorrerako Ekintza Plaza + Ibilerraztasuna

1.850.000 €
1.500.000 €

1.600.00 €
1.240.00 €
Pizgarri sozialak 1.510.000 € 451.138 €
Tokiko kontsumoa sustatzeko pizgarriak 487.800 € 180.000 €
Prestakuntzarako pizgarriak 80.000 € 80.000 €
Pizgarri fiskalak 300.000 € 300.000 €
  5.727.800 € 3.851.138 €