Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  J. LARRACHE IRAZOKI
  Colón, 2
  T. 943620029

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. AGRA
  Miguel de Ambulodi, 5
  T. 943628625

 • Urte osoko egutegia 2017
Irungo Udalaren logotipoa
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Udaletxea, 2017 urriak 25, 19:30h.

Gai zerrenda

1.
2017ko maiatzaren 31n eta uztailaren 26an egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Alkatearen 2266. ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurekontu Orokorraren, 17. Kreditu aldaketari buruzkoa. Espendiente kodea: 2017PPTO0022 pdf
4.
Alkatearen 2267. ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurekontu Orokorraren, 18. Kreditu aldaketari buruzkoa. Espendiente kodea: 2017PPTO0023 pdf
5.
2017ko hirugarren hiru-hilabetean aurrekontuaren egite egoerari buruz kontu ematea. Espendiente kodea: 2017PPTO0021 pdf
6.
Udal-talde baten ordezkaria aldatzea, Txingudiko Ur Mankomunitatearen Batzarrean. pdf

OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

7.
Ricardo Requejo Retegui jaunari hiriko Urrezko Domina emateko proposamena.pdf
8.
Ordenantza Fiskal batzuen eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa. Hiri garraio kolektiboa. Espediente kodea: 2017TAPR0016 pdf
9.
Ordenantza Fiskal batzuen eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa. Akatsen zuzenketa. Espediente kodea: 2017TAPR0011 pdf
10.
Irungo Udalaren zerbitzura ari diren Langileen Ordainsari Erregimenari buruzko Araudiaren behin-betiko onarpena.pdf

GIZARTE ONGIZATEKO, HEZKUNTZA, MUSIKA ETA GAZTERIATIK

11.
Foru Aldundiaren eta Irungo Udalaren arteko hitzarmen berri bat onartzea, Arbesen gizarte bitarteko bat eraikitzeko, ekipatzeko eta gestionatzeko kudeaketa-agindurako. Espedientea: 2011GEBS0006pdf

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

12.
5.2.06 Arizmendi Almirantea eremuko Hiri Antolamenduaren Plan Bereziaren aldaketa. Alegazioak erabakitzea eta behin betiko onespena. Espediente kodea: 2013PLES0002 pdf
13.
Irun hiriaren eta Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour entitatearen arteko lankidetza-hitzarmena, bidaiariak garraiatzeko zerbitzuari dagokionez, onartzea. Espediente kodea: 2016CORP0092 pdf
14.
Bidaiariak errepidez garraiatzeko ohizko zerbitzu publikoak beteratzeko Erregelamenduaren aldaketa, Gipuzkoako Garriaioaren Lurralde Agintaritzan sartutako Gipuzkoako Administrazioen esparruan. Espediente kodea: 2017CORP0115 pdf15.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 29 de marzo de 2017.

ALCALDIA

2.
DDación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
3.
Dación de cuenta de resolución de Alcaldía no 2266 en relación a la modificación de créditos número 17 del Presupuesto General de 2017. Código Expediente 2017PPTO0022 pdf
4.
Dación de cuenta de resolución de Alcaldía no 2267 en relación a la modificación de créditos número 18 del Presupuesto General de 2017. Código Expediente 2017PPTO0023 pdf
5.
Dación de cuenta del estado de ejecución del Presupuesto en el tercer trimestre de 2.017. Código Expediente: 2017PPTO0021 pdf
6.
Cambio de representante de grupo municipal en la Asamblea de la Mancomunidad de Aguas del Txingudi. pdf

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

7.
Propuesta de otorgamiento de la Medalla de Oro de la ciudad a don Ricardo Requejo Retegui. pdf
8.
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos: transporte colectivo urbano. Código Expediente. 2017TAPR0016pdf
9.
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos: Corrección de errores. Código Expediente. 2017TAPR0011 pdf
10.
Aprobación definitiva del Reglamento de Régimen Retributivo del Personal al servicio del Ayuntamiento de Irun pdf

DE BIENESTAR SOCIAL, EDUCACIÓN, MÚSICA Y JUVENTUD

11.
Aprobación del nuevo convenio entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de Irun para la encomienda de gestión de la construcción, equipamiento y gestión de un equipamiento social en Arbes. Exp. 2011GEBS0006 pdf

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

12.
Modificación del Plan Especial de Ordenación Urbana en el ámbito 5.2.06 Almirante Arizmendi. Resolución de alegaciones y aprobación definitiva. Código Expediente: 2013PLES0002 pdf
13.
Aprobación del Convenio de Cooperación entre la ciudad de Irun y el Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour en relación con el servicio de transporte de viajeros. Código Expediente: 2016CORP0092 pdf
14.
Modificación del Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.Código Expediente: 2017CORP0115 pdf15.
Ruegos y preguntas.

 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52