Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Igandea, 2020 Ekainak 7 Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS Instagram

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  L. OLAZABAL
  Ferrones, 32
  T. 943627858

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. D. BARRIO - M. J. ORMAZABAL
  Pío XII, 3
  T. 943615609

 • Urte osoko egutegia 2020
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Udaleko oso bilkura

Grabaciones de los plenos

Udaleko osoko bilkura berezia - Udaletxea, 2020 maiatzak 29, 9:30

Alarma-egoera: saio erdi-presentzialak

Gai zerrenda

1.
Bozketa sistema onartzeko proposamena.pdf
2.
2019ko azaroaren 29an, 2020ko urtarrilaren 15ean eta 31n eta martxoaren 9an egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZA

3.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
4.
Alkatetzak COVID-19-arekin lotuta emandako ebazpenen berri ematea.pdf
5.
Alkatetzak hiri barruko garraioarekin eta aparkamendu arautuaren zerbitzuarekin lotuta emandako ebazpenen berri ematea.pdf
6.
Alkatetzaren ebazpenen kontu ematea, kontratu bat baino gehiago gauzatzea ezinezkoa dela adierazten dutenak.pdf
7.
Alkatetzak COVID-19-arekin lotuta emandako ebazpenen berri ematea.pdf
8.
2020ko lehenengo hiruhilabeteko aurrekontu exekuzioaren berri ematea. Esp.2020LIQP0001.pdf
9.
Alkatetzaren 2020ko martxoaren 30eko 332. zenbakiko Ebazpenaren berri ematea, Irungo Udalaren 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren likidazioa onartzen duena.pdf
10.
Alkatetzaren maiatzaren 12ko 439 zenbakiko Ebazpenaren berri ematea, zeinak hiriko 2021eko jaiaren data zehazten duen.pdf
11.
Kide anitzeko organoetan ordezkariak uko egitea eta izendatzea.pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETATIK

12.
2019 urteari dagokion Ondasun eta Eskubideen Udal inbentarioaren zuzenketa onestea. pdf
13.
Ordenantza fiskal jakin batzuen eta/edo zergak arautzen dituzten eranskin batzuen aldaketa (2020-2021 ikasturtea). Esp: 2020TAPR0004 pdf
14.
Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak aratuzen dituen ordenantzaren aldaketa. Esp: 2020TAPR0018 pdf
15.
Ordenantza Fisakal batzuen eta zerga batzuk arautzen dituzten Eranskinen aldaketa (EIOZ). Esp: 2020TAPR0017pdf
16.
Kredituen 7/2020 zenbakien Aldaketa onartzea. Esp: 2020PPTO0008. pdf

UDAL TALDEETATIK

17.
Elkarrekin Podemos/Ezker Anitza-IU Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, maskarak nahitaez erabiltzeari buruzkoa. pdf
18.
lkarrekin Podemos/Ezker Anitza-IU Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, etxerik gabeko pertsonen babesari buruzkoa. pdf
19.
EH Bildu Udal Taldeak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde historikoko udalen arteko elkarrizketa-gunea sortzeari buruzko mozioa. pdf
EAJ-PNV Udal Taldeak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde historikoko udalen arteko elkarrizketa-gunea sortzeari buruzko mozio alternatiboa.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako Lurralde historikoko udalen arteko elkarrizketa-gunea sortzeari buruzko mozio alternatiboa.
20.
Eskaerak eta galderak.

Estado de alarma: sesiones semi-presenciales

Orden del día

1.
Propuesta de aprobación del sistema de votación. pdf
2.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 29 de noviembre de 2019, 15 y 31 de enero y 9 de marzo de 2020.

ALCALDÍA

3.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
4.
Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía relacionadas con el COVID-19. pdf
5.
Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía relacionadas con el transporte urbano y con el servicio de estacionamiento regulado (OTA). pdf
6.
Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía relacionadas con la declaración de imposibilidad de ejecución de diferentes contratos. pdf
7.
Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía relativas a modificaciones de créditos. pdf
8.
Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2020. Exp: 2020EJEP0001 pdf
9.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 332 de fecha 30 de marzo de 2020, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Irun correspondiente al ejercicio de 2019. Exp: 2020LIQP0001 pdf
10.
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 439 de fecha 12 de mayo relativa a la determinación de la fiesta local para el año 2021. pdf
11.
Renuncia y nombramiento de representantes en órganos colegiados.pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

12.
Aprobación de la rectificación del Inventario Municipal de Bienes y Derechos correspondiente al año 2.019. Exp.2019PATR0008. pdf
13.
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos anexos reguladores de tributos (curso escolar 2020-2021). Exp.2020TAPR0004 pdf
14.
Modificación de la Ordenanza reguladora de Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. Exp.2020TAPR0018 pdf
15.
Modificación de determinadas Ordenanzas Fiscales y/o de algunos Anexos reguladores de tributos (ICIO). Exp.2020TAPR0017 pdf
16.
Aprobar la Modificación de créditos número 7/2020. Exp.2020PPTO0008 pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

17.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos / Ezker Anitza-IU, sobre el uso obligatorio de mascarillas.pdf
18.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos / Ezker Anitza-IU sobre la protección de las personas sin hogar.pdf
19.
Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu sobre creación de un espacio de diálogo entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa. pdf
Moción alternativa presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV sobre creación d un espacio de diálogo entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Moción alternativa presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun sobre creación de un espacio de diálogo entre la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
20.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52