Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Ostirala, 2021 Urtarrilak 15 Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS Instagram

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  BERROA GÓMEZ Maria Eugenia
  República Argentina, 15
  T. 943623028

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. S. GONZÁLEZ
  Uranzu, 2
  T. 943620791

 • Urte osoko egutegia 2021
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Udaleko oso bilkura

Grabaciones de los plenos

Udaleko osoko bilkura berezia - Udaletxea, 2020 abenduak 30, 10:00

Gai zerrenda

1.
2020ko irailaren 25an egindako bilkurako akta onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Kredituak aldatzeko 18. espedientea onesten duen Alkatetzaren 2020ko abenduaren 2ko 1171 zenbakiko Ebazpenaren kontu ematea. Esp. Kod.: 2020-KALD-0020-CA. pdf
4.
Kredituak aldatzeko 16. espedientea onesten duen Alkatetzaren 2020ko abenduaren 3ko 1189 zenbakiko Ebazpenaren kontu ematea. Esp. Kod.: 2020-KALD-0020-HC pdf
5.
Kredituak aldatzeko 19. espedientea onesten duen Alkatetzaren 2020ko abenduaren 3ko 1190 zenbakiko Ebazpenaren kontu ematea. Esp. Kod.: 2020-KALD-0021-HC pdf
6.
Tokiko Gobernu Batzarreko kideen eta alkateordeen osaera aldatzen duen Alkatetzaren 2020ko abenduaren 9ko 1206 zenbakiko Ebazpenaren kontu ematea. pdf
7.
Alkatetzaren 2020ko abenduaren 9ko 1207 zenbakiko Ebazpenarenkontu ematea, zeinak Alkatetzaren eskuduntzen eskuordetza aldatzen duen. pdf
8.
Arduraldi esklusibo eta partzialeko karguen zehaztapena aldatzeari buruz Tokiko Gobernu Batzarrak hartutako erabakiaren kontu ematea. Esp. Kod: 2020CORY0046 pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOAK ARLOTIK

9.
Energia elektrikoa, gasa eta hidrokarburoak garraiatzeko instalazioek tokiko jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasa arautzeko ordenantza hasieran onesteko proposamena. Esp. Kod.: 2020TAPR0026 pdf
10.
2020ko aurrekontu orokorraren barruan 18. kreditu-aldaketa egiteko (kreditu gehigarria sortzeko) espedientea baliozkotzeko proposamena. Esp.Kod.: 2020PPTO0019 pdf

HIRIGINTZA, GARAPEN JASANGARRIA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOA ARLOTIK

11.
Bide publikoan, ordutegiaren kontrolpean (TAO), ibilgailuen aparkaleku mugatua eta kontrolatua erregulatzeko eta Pio XII plazan ibilgailu automobilentzako lurpeko aparkalekua (Pio XII parkinga) ustiatzeko zerbitzu publikoak kudeatzen dituen enpresaren aldeko konpentsazioa onesteko proposamena. Esp. Kod.: 2020ZZRE0071 pdf
12.
Hiriko garraio kolektiboaren zerbitzua kudeatzeko kontratua zati batean gauzatzea ezinezkoa dela deklaratzeko eta kontratua aldatzeak eragindako gastuengatik enpresa esleipendunari eman beharreko konpentsazioa onesteko proposamena. Esp. Kod:2020ZZRE0072 pdf

GIZARTE TALDEAK

13.
Belarte arte-elkarteak Irungo artisten kolektiboaren izenean "Km0 Kultura" programa zabaltzeari buruz aurkeztutako mozioa. Esp.: 2020CORS0048.pdf
Irungo Sozialistak eta Elkarrekin Podemos Izquierda Unida - Ezker Anitza udal taldeek "Cultura Km0" programari buruz sinatutako mozio alternatiboa.
14.
Kepa Ordoki-Memoria historikoa Bidasoan elkarteak aurkeztutako mozioa, "Lluís Companys i Jover Kataluniako presidenteari adierazpena" izenekoa. Esp. Kod.:2020CORS0049pdf
15.
Ruegos y preguntas.

Orden del día

1.
Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 25 de septiembre de 2020.

DE ALCALDÍA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
3.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1171 de fecha 2 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 18. Cod. Exped.: 2020-KALD-0020-CA. pdf
4.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1189 de fecha 3 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 16. Cod. Exped.: 2020-KALD-0020-HC pdf
5.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1190 de fecha 3 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el expediente de modificación de créditos número 19. Cod. Exped.: 2020-KALD-0021-HC pdf
6.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1206 de fecha 9 de diciembre de 2020, por la que se modifica la composición de los miembros de la Junta de Gobierno Local y de los Tenientes de Alcalde. pdf
7.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 1207 de fecha 9 de diciembre de 2020, por la que se modifica la delegación de atribuciones de la Alcaldía. pdf
8.
Dación de cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local relativo a la modificación de determinación de cargos con dedicación exclusiva y parcial. Código Expediente: 2020CORY0046. pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

9.
Propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local por instalaciones de transporte de energía eléctrica, gas e hidrocarburos. Cod. Exped.: 2020TAPR0026 pdf
10.
Propuesta de convalidación del expediente de modificación de créditos número 18, modalidad crédito adicional, del Presupuesto General de 2020. Cod. Exped.: 2020PPTO0019 pdf

DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

11.
Propuesta de aprobación de compensación a favor de la empresa que gestiona los servicios públicos de regulación del estacionamiento limitado y controlado de vehículos, en la vía pública, bajo control horario (OTA), y explotación de un aparcamiento subterráneo para vehículos automóviles en la Plaza de Pío XII (Parking Pío XII). Cod. Exped.:2020ZZRE0071 pdf
12.
Propuesta declarando la imposibilidad parcial de ejecución del contrato para la gestión del servicio de transporte colectivo urbano y aprobación de la compensación a la empresa adjudicataria en concepto de gastos derivados de la modificación del contrato. Cod. Exped.:2020ZZRE0072 pdf

COLECTIVOS SOCIALES

13.
Moción presentada por Belarte asociación artística, en representación del Colectivo de artistas de Irun, sobre la ampliación del programa "Cultura Km0". Cod. Exped.:2020CORS0048pdf
Moción alternativa suscrita por los Grupos Municipales Socialistas de Irun y Elkarrekin Podemos Izquierda Unida - Ezker Anitza sobre el Programa "Cultura KM0".
14.
Moción presentada por la asociación Kepa Ordoki-Memoria Historikoa Bidasoan titulada "Declaración al Presidente catalán Lluís Companys i Jover". Cod. Exped.:2020CORS0049pdf
15.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52