Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  M. T. OLAZABAL
  Pintor Berrueta, 3
  T. 943622335

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. AGRA
  Miguel de Ambulodi, 5
  T. 943628625

 • Urte osoko egutegia 2017
Irungo Udalaren logotipoa
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Udaletxea, 2017 irailak 27, 19:30h.

Gai zerrenda

ALKATETZATIK

1.
Alkatearen Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabalden berri ematea.pdf
2.
Alkatearen 1238 eta 1486 zenbakiko ebazpenen berri ernatea, lantalde bat eratzea trenbide gunea berriro antolatzeareldn lotuta dauden jarduketen plangintzaren eta gestioaren azterketaralrn, analisiralrn eta segirnenduralrn, baita -RENFEren geltoldaren inguruan- hiria berritzeko eta garatzeari buruzkoa.pdf
3.
Alkatearen 1344 zenbakiko ebazpenaren berri ematea, 20 l 7ko Aurrekontu Orokorraren 13. kreditu aldaketari buruzkoa. Espediente Kodea: 2017PPTO0016 pdf
4.
Alkatearen 1653 zenbaldko ebazpenaren berri ematea, 2017ko Aurrekontu Orokorraren 14. kreditu aldaketari buruzko. Espediente Kodea: 2017PPT00017 pdf

OGASUN, GIZA BALIABIDE, INFORMAZIORAKO GIZARTE, SUSTAPEN ETA AUZOETATIK

5.
Hasiera batean onartzea Lesalm kaleko 1 zenbaldan dagoen "Pinudi­Mendeluko eskolaurrea" gisa ezagutzen den udal jabetzalrn eraikina irakaskuntzalrn zerbitzu publikotik kentzea. Espediente Kodea: 2017PPAR0001pdf

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

6.
Oñaurre eremuko Plan Partzialaren 3. Aldaketa behin betiko onestea. Zuzkidura-bizitoldak. Espediente kodea: 2017PPAR0001 pdf

UDAL TALDEETATIK

7.
Irun Ahal Dugu, EAJ eta Euskal Herria Bildu udal taldeek aurkeztutalrn mozioa, egitez Katalu pdf
8.
Irungo Sozialistak Udal Taldeak Catalunyaren egoerari buruz aurkeztutako mozioa.pdf9.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

ALCALDIA

1.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local.pdf
2.
Dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía, nº 1238 y 1486, relativas a la constitución de un grupo de trabajo para el estudio, análisis y seguimiento de la planificación y gestión de las actuaciones vinculadas a la reordenación del espacio ferroviario, así corno la renovación y desarrollo urbano de la ciudad en el entorno de RENFE. pdf
3.
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1344 relativa a la modificación de créditos nº13 del Presupuesto General 2017.(Exp.2017PPTO0016)pdf
4.
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1653 relativa a la modificación de créditos nº 14 del Presupuesto General de 2017. (Exp. 2017PPTO0017) pdf

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

5.
Aprobar inicialmente la desafectación del servicio público de la enseñanza del edificio de propiedad municipal sito en la calle Lesaka, n1, conocido como "Parvulario del Pinar-Mendelu". (Exp.2017PATR0017) pdf

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

6.
Aprobación definitiva 3ª modificación del Plan Parcial del ámbito Oñaurre. Alojamientos dotacionales.(Expte.2017PPAR0001).pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

7.
Moción presentada por los Grupos Municipales Sí Se Puede (SPI), EAJ-PNV y Euskal Herria-Bildu en relación a la intervención por la vía de hecho de la autonomía catalana y la operación policial llevada a cabo.pdf
8.
Moción presentada por el Grupo Municipal Socialistas de Irun ante la situación en Catalunya.pdf9.
Ruegos y preguntas.

 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52