Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Ostirala, 2018 Uztailak 20 Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS Instagram

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  J. LARRACHE IRAZOKI
  Colón, 2
  T. 943620029

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. GARCIA MARTINEZ (Fermín Calbetón)
  Navarra, 1
  T. 943622761

 • Urte osoko egutegia 2018
Irungo Udalaren logotipoa
 Zure zerbitzura > Zure udala "Online"  > Udal tramiteak     # Hasiera# Itzuli

Udal tramiteak

 
HIRI LURREN BALIO-IGOERAREN GAINEKO ZERGA (PLUSBALIOA)
 
Tabla que ofrece los datos de HIRI LURREN BALIO-IGOERAREN GAINEKO ZERGA (PLUSBALIOA)
Tipo de Dato Dato
Xedea HIRI LURREN BALIO-IGOERAREN GAINEKO ZERGAREN AURKEZPENA EGIN ETA ORDAINKETAN APLIKATZEKO SALBUESPEN ETA HOBARIEN ONURADUN IZATEA, DAGOKION KASUETAN.
Unitate tramitatzailea HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Errenta Unitatea
Ebazpen organoa Ogasun, Sustapen Ekonomiko eta Plan Estrategikoko Zinegotzi-Ordezkaria.
Aurkezteko modua SAC (Herritarra Atenditzeko zerbitzua) San Marcial kalea, 2.
Zure erosotasunerako AURRETIKO HITZORDUA eskatu.
Ikusi bulegoaren ordutegia web atalean.
Eskabidearen epea Ikusi oharrak
Administrazio-isiltasunaren izaera Ez onartutzat
Telefonoaren bidezko kudeaketa 010 Telefono Zerbitzua - 943505152 (Ikusi ordutegia web atalean)
-Aldez aurreko kontsultak.
-Interesatuaren etxera eskaera eta jarraibideak bidaltzea.
-Aldez aurreko hitzordua.
Hartzaileak Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoak.
Beharrezko dokumentazioa Zergaren aitorpenerako:
- Ezarpena sortaraziko duten egintza edo kontratuak bilduko dituen agiria (eskriturak edo dokumentu baliokidea)
*Jabetze edo erabilera-eskubidea hasi zeneko momentuarena.
*Jabatze edo erabilera-eskubidea amaitu zeneko momentuarena.

SALBUESPENA eskatzen bada, gainera:
- Eskatzen den salbuespenaren egiaztagiria

HOBARIA eskatzen bada:
- Hobari-eskaera orria.


Udal Administrazioak pertsona interesatuek errekeritu ahal izango ditu Zergaren likidazioa burutzeko beharrezko irizten dituen bestelako agiriak aurkez ditzaten hogeita hamar egunetako epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeena.
Lege-araudia - Indarrean dagoen Ordenantza Fiskala.
- 16/1989 Foru Araua, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzkoa.
- 2/2017 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 28koa, hiri-lurren balio gehikuntzaren gaineko zerga aldatzen duena.
- Konstituzio Auzitegiaren epaia, 2017ko otsailaren 16koa.
Tasen zenbatekoa Ez dago.
Tramitazio-epea 3 hilabetekoa
Web http://www.irun.org/cod/ordenanzas/down/ordenanzas_fiscales/4_ordenanza_impuesto_naturaleza_urbana.pdf
Hirilurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen Ord. Fiskala

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2017/03/31/c1702240.pdf
2/2017 Foru Dekretu-Araua, martxoaren 28koa

http://www.irun.org/caste/3ayunta/sacirun.asp
010 eta SACeko ordutegia / Horarios SAC y servicio 010

http://www2.gipuzkoa.eus/wps/portal/gipuzkoa/ogasuna
16/1989 Foru Araua, Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzkoa.

Oharrak
ZERGA ORDAINTZEKO BEHARTUAK
Transmisioa musu truke egiten bada (herentziak, donazioak…): hartzailea.
Transmisioa ordain truke egiten bada (salerosketak): emailea (saltzailea)
* Jarraian ikusi zerga ez aplikatzeko kasuak eta eskatu daitezkeen salbuespenak.

AURKEZTEKO EPEA
Zergaren aitorpena, eta kasuan kasu, salbuespen eskaera, ondorengo epeen barruan aurkeztu beharko da:
- Bizien arteko egintzak: 30 lanegun agiri publikoa ematen denetik edo dokumentu pribatua errejistro publikoan inskribatzen denetik.
- Heriotzaren ziozko egintzak: epea sei hilabetekoa izango da, urtebeteko mugaraino luzatu ahal izango delarik.

MENPEKOTASUN EZA (Zerga ez aplikatzeko kasuak)
Ez daude zerga honi lotuta ondorengo transmisioengatik sortzen diren balio gehikuntzak:
- Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landalurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza.
- Ondasun higiezinak ezkotideen artean edo seme-alaben alde eskualdatzen direnean, baldin eta ezkontza baliogabetu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatzean emandako sententziak betetzearen ondorio badira, ezkontzako erregimen ekonomikoak zeinahi dela ere.
- Ezkontideek ezkontza sozietateari ondasun eta eskubideen ekarpenak egitean, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun eta eskubideak modu egiaztatuan esleitzean, eta ezkontideei beren hartzeko komunen ordainetan eskualdaketak egitean.
- Hiri-izaera duten lurrak Sozietateen gaineko Zergaren fusioak, zatiketak, aktiboen ekarpena, ondasunen trukaketa edota aktibo eta pasiboaren lagapen orokorraren errejimen berezia direla eta trasmititzen badira (2/2014 Foru Arauak VI. Tituluaren VII. Kapitulua)

SALBUESPENAK
Zerga honetaz salbuetsita daude (baina aitorpena egiteko beharra mantentze da) ondorengo kasuetan:
- Zortasun eskubideak eratu eta eskualdatzea.
- Monumentu diren edo monumento-multzo baten parte diren ondasun higiezinen transmisioa baldin eta:
*Haien jabeek edo titularrek frogatzen badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu edo birgaitzeko obrak euren kontura egin dituztela. Helburu hori duten obratzat joko dira egitura, fatxada edo teilatuen kontsolidazio edo tratamendua.
*Obra horiek udal lizentzia atera badute.
*Obra horiek transmisioren aurreko 5 urteen barruan egin badira.
*Obra horien koste osoak balio katastralaren %50ª gainditzen badu.

Era berean, jarraian adieraziko diren egintzen ondorio diren balio gehinkuntzak ere zerga honetan salbuetsita daude.
- Administrazio Publikoak eta zuzenbide publikoko bere entitateak
- Ongintza eta ongintza-irakaskuntzako kalifikazioa duten entitateak.
- Emakida administratibo itzulgarrien titularrak, emakidei atxikitako lurrei dagokionez.
- Gurutze Gorria eta beronekin pareka daitezkeen beste entitateak, erregelamenduz zehaztutako direnak.
- Nazioarteko Itun eta Hitzarmenetan salbuespena aintzatetsi izan zaien pertsonak edo Entitateak

HOBARIAK
Lurren eskualdatze eta, jabaria mugatuz, irabazteko xedeekin ondasunen gaineko eskubide errealak eskualdatzea edo eratzea heriotzaren ondorioz egitean, kuota osoaren %50eko hobaria edukiko dute ondorengoek eta adoptatuek, ezkontideek edo izatezko bikotekideek, betiere izatezko bikoteak arautzen dituen maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteak direnean, eta baita asabek eta adoptatzaileek ere.
Eskualdatutako ondasunaren edo eskubidearen eskualdatzea (eratxikiak barne) egin aurreko 24 hilabeteko epean, gutxienez, 12 hilabetez beraien ohiko etxebizitza izan dela egiaztatzen duten oinordekoei aplikatuko zaie era indibidualean.


Salbuespenak eta hobariak eduki ahal izateko, ezin izango da Udal Ogasunaren zordun izan, eta egunean edukiko da dagozkion zerga eta prezio publiko guztien ordainketa.


BALIO-EGOERARIK EZ DAGOEN KASUAN
Balio-igoera kalkulatzen da lurzoruaren prezioaren aldaketa kontutan hartuz (lurzoru horretako eraikuntza kontutan hartu gabe).
Eskriturak (edo dokumentu baliokideetan) ez badago lurzoruaren eta eraikuntzaren prezioa desberdinduta, balio katastralen proportzioak kontutan hartuko dira.

* Balio-igoerarik EZ badago:
- Inolako zenbatekorik ordaindu beharko ez bada ere, zergaren aitorpena egin behar da.

* Balio-igoera badago:
- Ordaindu beharreko zenbatekoa ohiko moduan kalkulatuko da, 16/1989 Foru Arauaren arabera.


***EZ ITZULTZEA 2017/03/25a BAINO LEHENAGOKO LIKIDAZIO IRMOENGATIKO HLBGZaren DIRU-SARRERA.

2/2017 Foru Arau Dekretuko xedapen iragankorraren arabera, EZ dira berrikusiko 2017ko martxoaren 25a baino lehenagotik irmoak ziren balio hazkuntzarik gabeko likidazioak, eta, ondorioz, ez dira itzuli behar HLBGZren likidaziotik datozen diru-sarrerak. (Zergaren likidazioa 2017ko urtarrilaren 31 baino lehenago jaso bada eta errekurtsorik aurkeztu ez bazen gertatu da egoera hau).

Ordaintzea atzeratuta edo zatikatuta duten likidazio irmoak osorik sartu behar dira.

2017ko martxoaren 25ean berraztertzeko errekurtsorik erabaki gabe baldin badago, erabakitzerakoan, kontuan hartu behar da ea hiri-lurraren balioa hazi den ala ez aipatutako Foru Arau Dekretu horren arabera.
 
 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52