Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Larunbata, 2021 Urtarrilak 16 Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS Instagram

Goardiako farmazia

 • Egunez(09:00-22:00)
  BERROA GÓMEZ Maria Eugenia
  República Argentina, 15
  T. 943623028

 • Gauez(22:00-09:00)
  M. S. GONZÁLEZ
  Uranzu, 2
  T. 943620791

 • Urte osoko egutegia 2021
 Zure zerbitzura > Zure udala "Online"   > Dirulaguntzak, bekak, laguntzak     # Hasiera# Itzuli
 

Dirulaguntzak, bekak, laguntzak

 
2020 Eskaera/ DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK IRISGARRITASUNAREN GAIAN: 2. lerroa - Egikaritzeko proiektua idazteko laguntzak.
 
Tabla que ofrece los datos de 2020 Eskaera/ DIRU-LAGUNTZA OSAGARRIAK IRISGARRITASUNAREN GAIAN: 2. lerroa - Egikaritzeko proiektua idazteko laguntzak.
Tipo de Dato Dato
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 1 eta 2 lerroetarako 200.000 euro
Hartzaileak Baldintzak betetzen dituzten jabe-erkidegoaren taldeak
Baldintzak Onuradun izango badira, betekizun hauek bete beharko dituzte jabe-erkidegoek:
a. Beren atariak kokatzen diren gune pribatu komunak dituzten eraikin-multzoetakoak izan behar dute, betiere bide publikotik gune pribatu komun horretara iristeko arkitektura-oztopo bat baldin badago.
b. Erakin-multzo horrek gutxienez 50 urteko antzinatasuna edukitzea.
c. Eraikin-multzoko jabe-erkidegoaren taldeak erabaki izana arkitektura-oztopo horiek kentzeko egin beharreko obrak egikaritzeko proiektua kontratatzea.
d. Eraikin-multzoa osatzen duten atari bakoitzeko jabe-erkidego bakoitzak EIT aurkeztu izana edo hori kontratatzeko erabakia hartu izana.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- IRUNVI: Iglesia kalea, 6 (web lotura ikusi)
Epe irekiera data 02-11-2020
Epe amaiera data 01-07-2022
Beharrezko dokumentazioa - Diru-laguntzaren xedeko obren egikaritze-proiektu osatua, aurrekontua ere xehatuta.
- Jabe-erkidegoen taldearen erabakien ziurtagiria, obren kontratazioa erabakitzen duena eta presidentea edo administratzailea ahalmentzen duena horretarako beharrezkoak diren dokumentuak formalizatzeko.
- Obrek ukitutako toki guztiak erabilgarri daudela egiaztatzen duen dokumentu justifikatzailea.
- Jabe-erkidegoen taldearen akten ziurtagiria, presidentea edo administratzailea erkidegoak ordezkatzeko, dagokion laguntza kobratzeko eta haren ordainagiria egiteko ahalmentzen duena.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web http://www.irun.org/irunvi
IRUNVI: Ordutegia eta kontaktua / Horario y contacto

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/517133
1.- Deialdiaren info. DLDN-an / Info. de la convocatoria en BDNS

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/08/06/c2003771.pdf
2. Deialdiaren laburpena GAOn / Extracto de convocatoria en el BOG

http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/concesiones/convocatoria/517133
3. Emandako dirulaguntzen info. DLDN-an / Info. BDNS de subvenciones concedidas

Oharrak
ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA
Lehenengo laguntza-lerroa ematen denetik 18 hilabeteko gehienezko epea.

DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA
Obrak egikaritzekoaren % 60koa da, dagokion fakturan edo amaierako likidazioan jasotakoak, obra-zuzendaritzako ordainsariak, ziurtagiriak, txostenak eta aipatutako obra horiek egikaritzeko eskatzen den beste edozein dokumentazio teknikoa, BEZa barne.
95.800 eurokoa izango da muga maximoa laguntza-lerro horretan diruz lagundu daitekeen jarduerako.

DIRU-LAGUNTZAREN XEDEKO JARDUKETAK
- Proiektuek eta jarduketek diru-laguntza jasoko badute, oinarri hauek argitaratzen direnetik aurrera hasi behar dute, eta xede izan, bide publikoaren mailatik eraikin-multzo bateko atariak dauden toki pribatuetaraino igogailuak lehen aldiz jartzeko egin behar diren obrak egitea.
- Jarduketa bakarrak jasoko du diru-laguntza eraikin-multzo bakoitzeko.
- Oro har, laguntzen xedeko eraikin-multzoek, gutxienez, 50 urteko antzinatasuna eduki behar dute.
- Era berean, laguntzen xedeko bizitegihigiezinek, oro har, behe-solairua gehi bi pisu (BS+2) izan behar dute, gutxienez, altueran.
- Diru-laguntza hauetatik kanpo geratzen dira bizitegi-eraikinetako pisuetara iristea konpontzeko igogailuak lehen aldiz jartzeko obrak, salbu eta horiek bide publikotik leku pribatuetara sartzea konpontzeko berberak edo haien zati baldin badira, diru-laguntza honen xede baitira horiek.
- Era berean, kanpoan geratzen dira dauden instalazioak ordezteko eta/edo mantentzeko obrak ere.
Nolanahi ere, Irungo udal-mugartean dauden eraikin-multzoetan egiten diren jarduketak jaso ahal izango dute diru-laguntza.

BESTE DIRU-LAGUNTZEKIKO BATERAGARRITASUNA
Diru-laguntza hau bateragarria da onuradunak proiektu bera finantzatzeko lortu ditzakeen beste edozein diru-sarrerarekin. Baina badu muga, bakarra; izan ere, oinarri arautzaile hauen babesean emandako zenbatekoak ezin izango du inola ere gainditu –berak bakarrik edo beste subentzio, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin batera– diruz lagundutako jarduerak duen kostua.

DIRU-LAGUNTZAREN ORDAINKETA
Haren ebazpenaren datan ordainduko da dirulaguntzaren % 50, betiere dagokion hirigintzalizentzia edo baimena izapidetu eta eman bada, eta aurretik jabe-erkidegoen taldeak obren enkargua aurkeztuta, hartarako ahalmendutako administratzaileak edo presidenteak sinatuta.
Obrak egikaritutakoan eta onuradunak amaierako ziurtagiria eta likidazio-aurrekontua aurkeztuz obra horiek egindako eskaeraren eta emandako diru-laguntzaren araberakoak direla egiaztatutakoan ordainduko da emandako diru-laguntzaren gainerako % 50.
Egindako obren likidazioa ez badator bat emandako diru-laguntzarekin, beste ebazpen bat emango da, 4. atalean finkatzen den muga maximoan likidatutako obraren zenbatekora doituta.
Diru-laguntzaren guztizko zenbatekoak inolaz ere ez du gaindituko, hura bakarrik hartuta edo beste Administrazio Publiko batzuek edo beste Erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako beste laguntza edo diru-laguntza batzuekin batera, onuradunak egindako jarduketaren kostua.
 
 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52