Ayuntamiento de Irun: Irun.org

NABEGAZIO LAGUNTZAK

Edukinara salto egin

Irunen bizi

Zure zerbitzura

Irun ezagutu

Zure udaletxea

Irungo Udalaren logotipoa
Osteguna, 2020 Urriak 22 Eguraldia kontsultatu Kale Izendegia Twitter Youtube RSS Instagram

Goardiako farmazia

Irungo Udalaren logotipoa

Gaur Irunen

Hirigintza

Hasiera batean onartu da Korrokoitz eremuko hiri-antolamenduko plan berezia

*

 

         Jabetzak dokumentu berri bat aurkeztu zuen urtarrilean. Bertan jasotzen dira formulazioan eskatutako aldaketak

 

Aste honetako Hirigintza Batzordeak jakinarazi duenez, hilabete honetan, uztailean, Alkatetzaren ebazpen bidez, Korrokoitz eremua antolatzeko Plan Berezia aldatzeko dokumentua hasieran onartu da, hiriko Alde Zaharrean dagoen 16.000m2 baino gehiagoko gune garrantzitsu hori eraberritu, berrantolatu eta hobetzeko beharrezkoak diren hirigintza-izapideak abiaraziz, eta, gainera, alde zaharrarekin lotura berriak egin ahal izango dira.

Orain jendaurrean jarriko den Plan Berezi hori onartzea urrats garrantzitsua da hiriko Alde Zaharra osorik hobetzeko jarduketen barruan; izan ere, erabiltzen ez den eta, kasu batzuetan, egoera txarrean dagoen eremu bat leheneratzeko balioko du, kontuan izanik alde zaharrean erdigunean dagoela.

Plan Bereziaren Aldaketak antolamendu berri bat proposatzen du, 2008an onartutako Plan Berezia indarrik gabe utziko duena. Hona Plan Bereziaren ezaugarri urbanistikoak:

                        Eremuaren azalera:16.347 m2

                        Sestraz gainetiko hirigintza eraikigarritasuna: 26.1000 m2

                        Sestrapeko hirigintza-eraikigarritasuna: 20.000 m2

 

Jabetzaren dokumentu berria

Eremuko jabeen ordezkaritzak proposamen berri bat aurkeztu zuen 2017an, Korrokoitz eremuko Plan Berezia aldatzeko.
Udaleko zerbitzu teknikoek dokumentua aztertu zuten eta administrazio eskudun nagusien, Uraren Euskal Agentziaren, URAren eta Estatuko Kostaldeen Zerbitzuaren, sektore-txostenen eskaerak arintzeko formulatu zuten (eremu hori Dunboa ubidearen mugakidea delako eta itsas eta lehorraren arteko jabariaren barruan dagoelako), baina Plan berriarekin aurrera jarraitu ahal izateko egin behar ziren aldaketa batzuen antolamendua baldintzatzen zuen udal-txostenak.

 

2019ko abendutik 2020ko urtarrilera bitartean, jabeek dokumentu bategin berri bat aurkeztu zuten hasierako onespenerako, eta bertan jasotzen ziren udalaren eta gainerako erakunde eta administrazioen formulazioaren baldintzak.

Udal teknikarien beharrezko oniritzien eta administrazio eskudunen aldeko txostenen ondoren (ekainean iristen ziren), Alkatetzaren Ebazpenaren bidez uztailaren amaieran sinatutako hasierako onarpena izapidetu da.

 

Indarrean dagoen Plan Nagusiak zehaztutako irizpideen eta helburuen arabera, eta egindako doikuntzen ondoren, antolamendu berriak honako hau planteatzen du:

 

PROPOSATUTAKO ANTOLAMENDUA

 


HAPNk honela definitzen du Korrokoitz eremua: Urdanibia plazak, Dunboa ubideak eta Uranzu eta Santa Elena kaleek mugatzen dutena.  16.347 m² ditu (jabetza pribatuko 13.493,49 m2 eta lurzoru publikoko 2.839,51 m2).

 

Korrokoitz oso eremu degradatua da, eta 11 eraikin ditu, antolamendutik kanpo dauden erabilera desberdinekoak. Eraitsi beharreko hirigintza-eraikigarritasuna 3.518,62 m2tc da, eta horietatik 2.252,09 m ² tc bizitegi-erabilerakoak dira, 30 etxebizitzarekin. Antolaketa eta Kudeaketa Gidalerroetan, beste bizileku bat jasotzeko eskubidea duten 28 titular identifikatu dira.

 

Proposatutako antolamenduak 6 etxadi eraikigarri ezartzen ditu. Horien artean, oinezkoentzako eta erabilera publikoko guneak proposatzen dira, eta jabetza pribatuak gauzatuko ditu etxebizitzen eraikuntzan, erabilera publikorako lurzoru pribatuak irabaziz.

 

            A) Urdanibia plazaren eta Dunboa ubidearen arteko bizitegi-sarea osatzea, Urdanibia plazaren inguruan dagoen hiri-egitura mantenduz.


Hau da, antolamenduak alde zaharraren irudi urbanistiko identifikagarria/adierazgarria du, oinezkoentzako bokazioarekin.

 


Oinezkoentzako ardatz nagusi bat sortzen du, ekialdea eta mendebaldea zeharkatzen dituena: Urdanibia plaza eta Dunboa ubidea. Oinezkoentzako ardatz horrek aukera ematen du korridore/azpiegitura berde bat eratzen laguntzeko, kanalaren pasealekua alde zaharrera hurbil dadin, espazio publiko berdeak, plazak, parkeak eta zuhaitz-kaleak lotuz hiri-landaredia duen ibilbide batean: Urdanibia plaza, SarjIa parkea, San Juan plaza, Gain Gainean parkea?

 

            B) Dunboa ubidearen trazadurari eustea, antolamendu berriaren ondorioz sortzen diren eraikinak ireki behar diren hiri-egituraren elementu definitzaile gisa; horregatik, harekiko paraleloa den lur-zerrenda Tokiko Sistemako Eremu Libretzat har daiteke.

 


Dunboa ubidea garrantzi bereziko elementu berezia da, eta, hiriaren zati izanik, bakarra eta bereizgarria da. Antolamenduak indartu egiten du bere nortasuna, ertzeko pasealeku bat ematen baitio, Bidasoa Ibaiaren eta Olaberria auzoaren arteko oinezkoentzako ibilbide baten jarraipenean laguntzeaz gain, aire zabaleko kirol-espazio berri bat sortzen baitu (kirol-kantxa, haur-jolaserako parkea, parcour-a) hiriarentzat.

C) profil egoki batean oinarritutako bizitegi-antolamendua kontuan hartzea, alde zaharreko eraikinarekiko koherentziari eusteko, bertan txertatzen baita eremua.


Dokumentuak BS+3+Atikoko eraikin berrien profil estandarra duten bolumenak ordenatzen ditu.
Hala ere, puntu batzuetan txikiagoa izango da (BS+3), aurreexistentziara egokitzeko, eta beste batzuetan, berriz, handiagoa (BS+4+Atikoa, eta BS+5). Ildo horretan, irizpidea da altuera handieneko puntua luzetarako ardatzaren eta ubidearen ertzeko pasealekuaren arteko elkargunean kontzentratzea.

 

Ordezko bizitokiak ematea eta Babes Publikoko Etxebizitza Korrokoitzen


Urbanizazioak finkatu gabeko hiri-lurzoruko eremu bat da, hau da, eraikigarritasun haztatuaren % 15 lagatzen da (antolamenduaren guztizkotik ateratzen dena). Dokumentuak %15 hori BPEetarako bizitegi-lurzatian lagatzea proposatzen du, 2.827 m2-ko eraikigarritasunarekin. Gainera, 200 m2 baino gehiago jasotzen dira ordezko bizitokiko-etxebizitzetarako.

Bizitegi-erabilerarako 24.000m2 baino gehiagoetatik 4.800 baino pixka bat gehiago BPEtzat hartzen dira.

 

Gainera, gutxieneko urbanizazio-baldintza batzuk jasotzen dira, urbanizazio-proiektuan zehaztuko den genero-ikuspegiaren arabera.

 

 

Hemendik aurrerako izapidetzea


Planak ingurumen-ebaluazio estrategikoa bete behar du, eta, beraz, 45 egunez jendaurrean jarri behar den ingurumen-azterketa bat du, plangintza-dokumentuarekin eta eragindako administrazioei kontsultak egiteko izapidearekin batera.

 

 

 Hortik aurrera, udalak behin-behineko onespena emango dio, eta espedientea ingurumen-organoari bidaliko dio, ingurumen-adierazpen estrategikoa egin eta jakinarazi dezan, gehienez ere bi hilabeteko epean. Epe hori igaro ondoren, izapidetzen jarraitu ahal izango da.

 

Gainera, behin betiko onespena eman aurretik, URAren eta Kostaldeen nahitaezko txostenak eskatu beharko dira.

 

Ingurumen-ebaluazioa egin ondoren, eta Ura eta Kosten aldeko txostenekin batera, planaren aldaketa behin betiko onartu ahal izango da udalbatzarrean.

 

Une horretatik aurrera, izapidetzen jarraituko da; izan ere, Plangintzaren Aldaketa onartuta, antolamendua garatzea ahalbidetuko duten kudeaketa-tresnak izapidetu ahal izango dira.

O Urbanizatzeko jarduketa-programa

O Urbanizazio-proiektua

O Birpartzelazio-proiektua

 

 

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52