Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Martes, 22 Enero 2019 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  F. ECHEVESTE
  Luis Mariano, 4
  T. 943621441

 • Noche(22:00-09:00)
  I. AGUIRRE (Puiana)
  Embajador P. de Aristegui, 9
  T. 943509231

 • Calendario del año 2019
Logotipo Ayuntamiento de Irun
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal - Casa Consistorial, 25 enero, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2018ko irailaren 28an eta abenduaren 28an egindako bilkuren aktak onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
Alkatearen 2359. ebazpenaren berri ematea, 2018ko Aurekontu Orokorraren barnean, 14. Kreditu aldaketari buruzkoa. pdf
4.
Aurrekontuaren behin behineko egite eogeraren kontu ematea 2018ko laugarren hiruhilabetean. pdf

OGASUNA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIO GIZARTEA, SUSTAPENA ETA AUZOETATIK

5.
Hiriaren Urrezko Domina Luis M. Elorz Aramberri jaunari emateko proposamena. pdf
6.
Irungo Udalaren informazio-bartzordeen bilkurak publiko deklaratzeko proposamena. pdf
7.
Irungo trenbide eremuan jarduera ekonomikoak garatze aldera eta bertan hiria berritze eta garatze aldera ekimen publikoa baliatzeari buruzko oroitidazkia aintzat hartzeko eta jendaurrean jartzeko proposamena. pdf
8.
Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza arautzailea aldatzeko proposamena. Esp: 2019TAPR0004. pdf
9.
2019ko Arrekontu Orokorraren 1.kreditu aldaketa. Esp: 2019PPTO0001. pdf

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

10.
Garaiar kaleko hiri antolamenduko Plan Berezia. Behin Betiko onespena. Esp: 2016PLES0003. pdf
11.
Hego-saihesbidearen 1. Fasearen eta Euskal Herria hiribidearekin loturaren egikartize obren kontratazioa. Klausula Administratiboa berezien Plegua onarpena. Esp.:2018ZAUN0044pdf

UDAL TALDEETATIK

12.
EAJ-PNV, Sí se Puede eta EH-Bildu Udal Taldeek aurkeztutako mozioa, kale edo plaza eraiki berriren bati Gernika Batailoia/Batallón Gernika izena jar dakiola eskatzeko. pdf
13.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako mozioa, bide publikoan terrazak eta mahaitxoak nola jarri arautzen duen udal ordenantza egunera dadin eskatzeko. pdf


14.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 28 de septiembre y 28 de diciembre de 2018.

DE ALCALDIA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local.pdf
3.
Dación de cuenta de resolución de Alcaldía no 2359 en relación a la modificación de créditos número 14 dentro del Presupuesto General de 2018. pdf
4.
Aurrekontuaren behin behineko egite eogeraren kontu ematea 2018ko laugarren hiruhilabetean. pdf

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

5.
Propuesta para la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad al doctor don Luis Mª Elorz Aramberri. pdf
6.
Propuesta para declarar públicas las sesiones de las comisiones informativas del Ayuntamiento de Irun. pdf
7.
Propuesta de la toma en consideración y sometimiento a exposición pública de la Memoria referida a la iniciativa pública para el desarrollo de la actividad económica, la renovación y el desarrollo urbano de la ciudad en el espacio ferroviario de Irun. pdf
8.
Propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios públicos y realización de actividades administrativas. Exp.:2019TAPR0004 pdf
9.
Modificación de créditos número 1 del Presupuesto General de 2.019. Exp.: 2019PPTO0001 pdf

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

10.
Plan Especial de Ordenación Urbana en calle Garaiar. Aprobación definitiva. Exp. 2016PLES0003. pdf
11.
Contratación de las obras de ejecución de la 1ª fase de la ronda sur y conexión con Avda. Euskal Herria. Aprobación del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares. Exp.:2018ZAUN0044 pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

12.
Moción presentada por los Grupos Municipales EAJ-PNV, Sí se Puede y EH-Bildu solicitando que se ponga el nombre de Gernika Batailoia/Batallón Gernika a una calle o plaza de nueva construcción. pdf
13.
Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV solicitando que se actualice la Ordenanza Municipal de la instalación de terrazas y veladores en la vía pública. pdf


14.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52