Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Jueves, 3 Diciembre 2020 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal, 27 de noviembre, 9:30h.

Gai Zerrenda

1.
Bozketa sistema onartzeko proposamena.pdf
2.
2020ko uztailaren 24ean bilkuraren akta onestea.

ALKATETZATIK

3.
Mendebaldeko Saharako su-etenaren amaieraren aurrea Adierazpen Instituzionala. Esp: 2020CORS0047 pdf
4.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea.pdf
5.
2020ko azaroaren 6ko 1080 zenbakiko Alkatetzaren ebazpenaren kontu ematean. Ebazpen horren bidez, TAO aparkalekua arautzeko jaiegunak izendatu ziren. Esp.: 2020CORP0022 pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETATIK

6.
"EMPARK estacionamientos y servicios S.A." enpresak aurkeztutatko eskaera, izan ere San Juan Etxeandia 5.3.11 eremuko lurpean dagoen aparkalekuan txandakako aparkalekuaren zerbitzu publikoa kudeatzeari buruzko administrazio-kontratua gauzatzea ezinezkoa dela adierazteko eskarera eta kontratuaren oreka ekonomiko finantzarioa berrezartzeko eskubidea aitortzea ez onartzeko proposamena. Esp: 2011ZZAA0015 pdf
7.
Kreditu aldaketari buruzko 17. espedientea onartzea, 2020ko Aurrekontu Orokorraren barnea, kreditu transferentzia modalitatean. Esp.: 2020PPTO0018 pdf

KULTURA, HIRI BULTZADA, KIROLAK ETA EUSKARATIK

8.
Azken Portuko eta Artaleku udal-kiroldegietako instalazioak kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuan oreka ekonomikoa berrezartzeko eskubidearen bidezkotasuna onartzea. Esp: 2020ZZRE0074 pdf

UDAL TALDEETATIK

9.
Udal Talde Popularrak aurkeztuko mozioa, Gobernuari eskatzeko LOE aldatzeko Lege Organikoa alda dezala, gure hezkuntza-sistemaren kalitatea handitzeko eta konstituzioan jasotako espainiarren oinarrizko eskubideak bermatzeko. Esp.: 2020CORS0042pdf
10.
Udal Talde Popularrak aurkeztitako mozioa, Eusko Jaurlaritzak ostalaritzaren sektorea erabat ixtearen ondorio ekonomikoak arintzeko neurriak hartzeko. Esp: 2020CORS0043pdf
11.
Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza IU Udal Taldeak etxebizitza izateko eskubideari eta alokairuen prezioak mugatzeari buruzko aurkeztutako mozioa.pdf
12.
EH-Bildu Udal Taldeak Eusko Jaurlaritzari Udalentzako ez ohiko funtsa berezi gehigarria eskatzeko aurkeztutako mozioa. Esp: 2020CORS0045.pdf
13.
Irungo Sozialistak eta Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza IU Udal-Taldeek aurkeztutako mozioa, joko-aretoak eta apustu-etxeak erregularizatzeari buruzkoa. Esp: 2020CORS0046pdf
14.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Propuesta de aprobación del sistema de votación.pdf
2.
Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 24 de julio de 2020.

DE ALCALDÍA

3.
Declaración institucional ante el fin del acto el fuego en el Sahara Occidental. Exp: 2020CORS0047 pdf
4.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
5.
Dación de cuenta de la resolución de Alcaldía nº 1080 de fehca 6 de noviembre de 2020 por la que se declaran días festivos a efectos de regulación de estacionamiento OTA. Exp.: 2020CORP0022 pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

6.
Propuesta para la desestimación de la solicitud presentada por "EMPARK estacionamientos y servicios S.A." interesando se acuerde la declaración de imposibilidad de ejecución del contrato administrativo relativo a la gestión del servicio público de aparcamiento rotatorio en el estacionamiento del derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero del contrato. Exp: 2011ZZAA0015 pdf
7.
Propuesta de modificación de créditos número 17, dentro del Presupuesto General de 2020, en su modalidad de transferencia de créditos. Exp.: 2020PPTO0018 pdf

DE CULTURA, IMPULSO DE CIUDAD, DEPORTES Y EUSKERA

8.
Aprobación de la procedencia del derecho al restablecimiento del equilibrio económico en el contrato de gestión y explotación de las instalaciones de los polideportivos municipales de Azken Portu y Artaleku. Exp: 2020ZZRE0074 pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

9.
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno a modificar la Ley Orgánica de modificación de la LOE para aumertar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. Exp.: 2020CORS0042pdf
10.
Moción presentada por Grupo Municipal Popular para la adopción de medida que palien las consecuencias económicas del cierre total del sector de la hostería por el Gobierno Vasco. Exp: 2020CORS0043 pdf
11.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin Podemos Ezker-Anitza IU sobre el derecho de acceso a la vivienda y la limitación de los precios de los alquileres. Exp: 2020CORS0044 pdf
12.
Moción presentada por el Grupo Municipal EH-Bildu para solicitar al Gobierno Vasco un Fondo extraordinario adicional para los Ayuntamientos. Exp: 2020CORS0045 pdf
13.
Moción presentada por los Grupos Municipales Socialistas de Irun y Elkarrekin Podemos-Ezker Anitza IU en relación con la regularización de los salones de juegos y casas de apuestas. Exp: 2020CORS0046pdf
14.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52