Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Sábado, 25 Mayo 2019 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  M. S. GONZÁLEZ
  Uranzu, 2
  T. 943620791

 • Noche(22:00-09:00)
  I. AGUIRRE (Puiana)
  Embajador P. de Aristegui, 9
  T. 943509231

 • Calendario del año 2019
Logotipo Ayuntamiento de Irun
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal - Casa Consistorial, 26 abril, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2019ko otsailaren 22an egindako bilkuraren akta onestea.

ALKATETZATIK

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf
3.
2019ko Alkatearen 380 zenbakiko ebazpenari buruz kontu ematea, 2018ko Udal Aurrekontuaren likidazioari dagokiona. Esp: 2019LIQP0001pdf
4.
2019ko Alkatearen 426 zenbakiko ebazpenari buruz kontu ematea, 2020ko tokiko jaia noiz egin zehazten duena. pdf
5.
Alkatearen 481. ebazpenaren berri ematea, 2019ko Aurrekontu Orokorraren barnean, 6 kreditu aldaketari buruzkoa. Esp: 2019PPTO0007 pdf
6.
Aurrekontuaren behin-behineko egite egoeraren kontu ematea aurtengo lehenego hiru hilabetean. pdf
7.
2019ko Alkatearen 428. ebazpenaren berri ematea batzorde informatiboaren Lehendakaritzaren Ordezkaritzari buruzkoa. pdf
 

OGASUNA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIO GIZARTEA, SUSTAPENA ETA AUZOETATIK

8.
Funtzio anitzeko ekipamenduen alokairu bidezko horniduraren eta mantentzearen kontratua esleitu gabe deklaratzeko proposamena. Esp: 2018ZAUN0023 pdf

HIRIGINTZA, INGURUMENA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

9.
5.2.04: Mendibil eremuko Hiri Antolamenduko Plan Berezia. Behin Betiko onarpena. Esp: 2017PLES0001 . pdf

UDAL TALDEETIK

10.
EAJ-PNV Udal Taldeak aurkeztutako mozioa Alkateari exijitzen talde politikoekin negoziaketa hastea, maiatzeko udalbatzara kreditu aldaketa bat eraman ahal izateko 2018ko urteko likidazioa egin ondoren erabilgarri dauden errekurtsoak aplika daitezen. pdf
11.
EH-Bildu Udal Taldeak aurkeztutako mozioa: 2015-2019 legeldian, osoko bilkuretan onartu eta bete ez diren mozioen inguruan. pdf


12.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación del acta correspondiente a la sesión celebrada el día 22 de febrero de 2019.

DE ALCALDIA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local. pdf
3.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 380 de 2019, aprobando la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio de 2018. Código Expediente: 2019LIQP0001. pdf
4.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 426 de 2019, en relación con la determinación de la fiesta local para el año 2020. pdf
5.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 481 en relación a la modificación de créditos número 6 del Presupuesto General de 2019. Código Expediente: 2019PPTO0007. pdf
6.
Dación de cuenta del estado provisional de ejecución presupuestaria en el primer trimestre del presente año. pdf
7.
Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 428 de 2019 sobre Delegación de Presidencia de comisión informativa. pdf

DE HACIENDA, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, FOMENTO Y BARRIOS

8.
Propuesta para declarar desierto el contrato para el suministro en régimen de arrendamiento y mantenimiento de los equipos multifunción. Código Expediente: 2018ZAUN0023. pdf

DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

9.
Plan Especial de Ordenación urbana del ámbito 5.2.04: Mendibil. Aprobación definitiva. Código Expediente: 2017PLES0001. pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

10.
Moción presentada por el Grupo Municipal EAJ-PNV exigiendo al Alcalde que inicie la negociación con los grupos políticos para llevar una modificación de créditos al Pleno de mayo que permita aplicar los recursos disponibles tras el cierre de la liquidación del ejercicio 2018. pdf
11.
Moción presentada por el Gupo Municipal EH-Bildu sobre las mociones aprobadas en los plenos y no ejecutadas durante la legislatura 2015-2019. pdf


12.
Ruegos y preguntas.

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52