Irungo Udala. Ayuntamiento de Irun: Irun.org

AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

Saltar al contenido.

Vive Irun

A tu servicio

Conoce Irun

Tu ayuntamiento

Logotipo Ayuntamiento de Irun
Jueves, 27 Febrero 2020 Consulta el tiempo metereológico Callejero Twitter Youtube RSS Instagram

Farmacia de guardia

 • Día(09:00-22:00)
  TEJERO MONZÓN
  Erlaiz, 3
  T. 943623954

 • Noche(22:00-09:00)
  M. D. BARRIO - M. J. ORMAZABAL
  Pío XII, 3
  T. 943615609

 • Calendario del año 2020
 El Ayuntamiento: Institución > Plenos municipales  # Inicio

Plenos municipales

Grabaciones de los plenos

Pleno Municipal - Casa Consistorial, 28 de febrero, 9:30h.

Gai zerrenda

1.
2019ko urriaren 4an eta 30ean egindako bilkuren aktak onestea. pdf

ALKATETZA

2.
Alkatearen, Ordezkarien eta Tokiko Gobernu Batzarraren erabakien berri ematea. pdf

OGASUNA, GARAPEN EKONOMIKOA, GIZA BALIABIDEAK, INFORMAZIOAREN GIZARTEA, PARTE HARTZEA ETA AUZOETATIK

3.
Zuzendaritzako langile profesionalei erreserbatutako Irungo udaleko zuzendaritza-organoak antolatzeko bitarteko atxikia onartzea. pdf
4.
Helburuen araberako produktibitate osagarria onartzea Irungo Udalaren zerbitzura ari diren langileentzat. 2020. Urterako. pdf
5.
Funtzio anitzeko ekipamenduen alokairu bidezko horniduraren eta mantentzeari dagokion kontratua esleitzea. Kontratua onartzea. Espediente Kodea: 2019ZAUN0042 pdf
6.
Udal Araudi Organikoaren aldaketaren hasierako onarpena. pdf
7.
Palmera Montero Guneko erabilera eta kudeaketa araudien hasierako onarpena. Espediente Kodea: 2019PART0006. pdf

KULTURA, HIRI BULTZADA, KIROLAK ETA EUSKARATIK

8.
Irungo udalean euskararen erabilera normalizatzeko planaonartzeko proposamena. Espediente Kodea: 2018COEU0036 pdf

HIRIGINTZA, GARAPEN JASANGARRIA, MUGIKORTASUNA, BIDE PUBLIKOA, OBRAK ETA UDALTZAINGOTIK

9.
5.3.10 Fermín Calbetón eremuko xehetasun-azterketa. Behin Betiko onarpena. Espediente Kodea: 2018PEDE0002. pdf

UDAL TALDEETATIK

10.
Mozioa, Elkarrekin-Irun-Podemos/Ezker Anitza-Ezker Batua Udal Taldeak aurkeztua, Zaldibarko zabortegiari buruzkoa. pdf
11.
Udal Talde Popularrak aurkeztutako mozioa, Gipuzkoako lurraldean eragina duten hondakin industrialen zabortegien kontrolerako eta iraunkortasunerako bermeei buruzkoa. pdf
12.
Eskaerak eta galderak.

Orden del día

1.
Aprobación de las actas correspondientes a las sesiones celebradas los días 4 y 30 de octubre de 2019.

ALCALDÍA

2.
Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía, Delegados y Junta de Gobierno Local.. pdf

DE HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO, RECURSOS HUMANOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y BARRIOS

3.
Aprobación del Instrumento de Ordenación de los órganos directivos del Ayuntamiento de Irun reservados a personal directivo profesional. pdf
4.
Aprobación del complemento de productividad por objetivos para el personal al servicio del Ayuntamiento de Irun para el año 2020. pdf
5.
Adjudicación del contrato relativo al suministro en régimen de arrendamiento y mantenimiento de equipos multifunción. Aprobación del contrato. Código Expediente: 2019ZAUN0042 . pdf
6.
Aprobación inicial de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal. pdf
7.
Aprobación inicial del Reglamento de Normas de Uso y Gestión del Espacio Palmera Montero Gunea. Código Expediente: 2019PART0006. pdf

DE CULTURA, IMPULSO DE CIUDAD, DEPORTES Y EUSKERA

8.
Propuesta de aprobación del Plan de normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento de Irun. Código Expediente: 2018COEU0036 .pdf

DE URBANISMO, DESARROLLO SOSTENIBLE, MOVILIDAD, VÍA PÚBLICA, OBRAS Y POLICÍA LOCAL

9.
Estudio de Detalle del ámbito 5.3.10 Fermín Calbetón. Aprobación definitiva. Código Expediente: 2018PEDE0002. pdf

DE LOS GRUPOS MUNICIPALES

10.
Moción presentada por el Grupo Municipal Elkarrekin-Irun-Podemos/ Ezker Anitza-Izquierda Unida, sobre el vertedero de Zaldibar. pdf
11.
Moción presentada por el Grupo Municipal Popular, sobre las garantías para el control y la sostenibilidad de los vertederos de residuos industriales que afecten al territorio de Gipuzkoa. pdf
12.
Ruegos y preguntas

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun
SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52

© Irungo Udala - Ayuntamiento de Irun - www.irun.org - SAC. Tel. 010 - Tel. 943 50 51 52